7 Haziran 2013

MEB Liselileri İmam Hatip ve Özel Okula Zorlayacak

ile Maksut Balmuk

lise-kopya1

Dün ele aldığımız yazıda Dershanelerin kapatılarak apartman liseleri kurulmasını ele almıştık.

Şimdi de velileri önümüzdeki yıl bekleyen tehlikeyi ele alalım.

Bilindiği gibi 2010/30 nolu genelgeye göre bu yıl liselerin dönüşümü tamamlanacak. Yani Türkiye’de bir devir daha sona erecek ve Genel Lise kalmayacak. Tüm genel liseler ya meslek lisesine ya da Anadolu Lisesine dönüştürülecektir. Çalışmalar tamamlandı bakanlık onayını bekliyor.

Genelge Meslek ya da Anadolu liselerine dönüşümü emrettiği halde bir çok genel lise İmam Hatip Lisesine dönüştürülmüştür.

Şimdi diyeceksiniz ki İmam Hatip Liseleri meslek lisesi değil mi? Hayır değil bunu ben değil bakanlık söylüyor.  Her fırsatta bu şekilde dile getirildiği gibi 652 sayılı KHK ile yapılan yapılanmada tüm meslek liseleri Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlandığı halde İmam Hatip Liseleri bu genel müdürlüğe bağlanmamış Din Öğretimi Genel Müdürlüğü bünyesinde devam ettirilmiştir.

 Bu yıl bu dönüşümler tamamlandıktan sonra (ki büyük bir kısmı meslek lisesi yapılıyor) öğrenciler Özel Okul yada İmam Hatip Liselerine mahkum kalacaklardır.

Öğrenci, SBS’de başarılı olamamışsa ya da o gün hasta olduğu için giremediyse ve velinin çocuğunu üniversiteye göndermek gibi bir hedefi varsa doğal olarak Anadolu Liselerine yerleşemeyecektir.

Genel Lise de kalmayacağından akademik eğitim için alternatif arayacaktır.

Özel Okul Alternatifi

Veli çocuğunun akademik  eğitim almasını istiyor ve lise boyunca;

 örneğin Matematik, Geometri, Fizik, Kimya, Biyoloji dersleri almasını (Fen Bilimleri,Tıp ve Mühendislik okumak için) istiyorsa,

yada

4 yıl boyunca Tarih, Coğrafya, Matematik, Geometri dersleri almasını (Sosyal Bilimler, Edebiyat, Tarih, Hukuk, Siyasal, Öğretmenlik okumak için) istiyorsa

Özel okula göndermek zorunda. Çünkü sınavdan başarısız olduğu yada giremediği için Anadolu Lisesini kazanamayan öğrencinin başka alternatifi yok.

İmam Hatip Liseleri Alternatifi:

Velinin parası yoksa özel okula gönderemiyorsa ve çocuğunun yukarıda söylediğimiz alanlarda üniversite okuyup meslek sahibi olmasını istiyorsa diğer bir alternatif İmam Hatip Liseleridir. Bu okullara sınavla da sınavsız da öğrenci alınıyor. Sınavla alan (Anadolu İmam Hatip Lisesi) okullar Anadolu Liselerine göre daha az puanla aldıklarından bir alternatif olarak duruyor. Sınavsız öğrenci alanlar(İmam Hatip Lisesi) da var.

Bu okulların haftalık ders çizelgelerini incelerseniz (ki ben bir lise müdürü olarak sizin için inceledim) Anadolu Liselerine eşdeğer haftalık ders çizelgeleri olduğunu, sadece ilave olarak İmam ve Hatiplikle ilgili dersler verildiğini bu nedenle haftalık ders saatlerinin biraz daha fazla olduğunu söyleyebilirim.

Yani çocuğunuz bu okullara kaydolarak daha önceki Genel Lise eğitimini alabilirler. Meslek Dersleri de yanında bedava…

İşte bakanlığın velilere sunduğu iki alternatif. Ya Özel Okul yada İmam Hatip… Aksi halde haydi çocuklar Meslek Liselerine.

Meslek Liselerinde 10.sınıftan itibaren meslek dersleri başladığından özellikle 11. ve 12. Sınıfta Tarih, Coğrafya, Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Geometri dersini neredeyse göremezsiniz. Bu durumda da üniversite sınavlarını kazanmak hayal ya da çok zor olur.

Bakanlığın yıllardır Özel Okul öğrenci sayısını arttırmak gibi bir çabası vardır. Böylece bakanlık bir taşla iki kuş vuracaktır.

Dönüştürmelerle beraber veli, çok uzak yerlerde Anadolu Lisesini kazanan çocuğunu da (servis parası ve diğer nedenlerle) özel okula gönderme seçeneğini değerlendirmiştir. Bu yıl ise bu iki seçenek tamamen zorunlu hale gelecektir.

Konuyu netleştirmek için bir örnek verelim: İstanbul Sarıyer’de son 3 yılda yapılan dönüşümlerle iki tane Genel Lise kalmıştır. Bu okullar 2012-2013’te 800 civarında 9.sınıf öğrencisi kaydetmişlerdir. Şimdi bu iki okul da Meslek Lisesi olarak teklif edilmiştir. Gelecek yıl (2013-2014)’te bu durumdaki öğrenciler nereye kaydolacaklardır?

A-   Meslek Lisesi

B-   İmam Hatip Lisesi

C-   Özel Okul

Başak bir alternatif bulunmamaktadır.

Peki dönüşen okullarda verim alınabilecek mi?

İkili eğitim yapılan okulların da normal eğitim yapan okullara dönüşmesi durumunda (Anadolu, Anadolu Meslek, Anadolu İmam Hatip…) meslek liselerinde normal eğitimden ikili eğitime geçişler artacağı gibi sınıf mevcutlarında da artış olacaktır.

Bu konuyu 2010/30 nolu genelge yayımlandığında da ele almıştık. Daha sonraki süreçte de Ortaöğretimde Yeniden Yapılanma  başlığıyla ele aldığım yazıda;

 Evet devlet olarak, bakanlık olarak herkese eşit şartı sağlamak yani fırsat eşitliğini sağlamak göreviniz ve zorunluluğunuz.

Öncelikle tüm okulların mevcutlarını bir dengeleyin. Sınıf mevcudu sayısını 30?lara çekin. Öğretim şeklini tekliye çevirin. Öğretmen açığını kapatın. Fiziki ve ekonomik imkansızlıklarını giderin. Sonra aynı il, ilçe, hatta mahalledeki okullar arasında eğitim-öğretim açısından farklılık varsa sorun, sorgulayın ve gereğini yapın.

İnanın o zaman adlarını Anadolu yapmanıza da gerek kalmayacaktır tüm bu okulların.”

Cümleleriyle özetlemiştik durumu.

MEB 2010/30 kararını bir kez daha gözden geçirmelidir. Yıllardır söylenen en iyi okul evine en yakın okuldur felsefesi geri gelmeli, mahalle okulları yok edilmemelidir. Bu okullar da sistemi idare eden değil sisteme katkı sağlayan okullar olmalıdırlar. Bunun için alternatifler vardır ve değerlendirilmeldiir.

Saygılarımla…

Maksut BALMUK