7 Eylül 2013

MEB Liseler de Başarısız Ders Sayısı 3 olanları geçirmelidir.

ile Maksut Balmuk

lise_sinifMEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğini değiştirerek yürürlüğe koymuştur. Değişiklik 07/09/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yani tam da ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının yapıldığı bir dönemde. Çünkü halen sınav yapan okullarımız vardır.

Yönetmelikle ilgili acil açıklama bekleyen ve genelge yayımlanmasının uygun olacağını düşündüğümüz konuları aşağıda paylaşmak istiyoruz.

Yeni düzenlemeye göre 3 dersten başarısız olan öğrenci sorumlu olarak sınıf geçebilmektedir. Daha önceki düzenlemede ise bu madde 9.sınıflarda 3 diğer sınıflarda (10,11) 2 şeklinde idi.

Şu anda 3 dersten başarısız olup sınıf geçemeyen 10. Ve 11. Sınıf öğrencileri mevcuttur. Yönetmeliğin sınıf geçme ile ilgili iş ve işlemler tamamlanmadan yayımlanması nedeniyle tereddüt oluşmuştur. Gün içerisinde paylaşımda bulunduğumuz bir çok okul müdürünün kafasında soru işareti yaratan bu durumu MEB’in düzeltmesi gerekir.

Hiç zaman kaybetmeden bu öğrencilerin sınıf geçip geçmediklerini açıklamalıdır. Bu açıklamanın da öğrenci lehine olması yerinde olacaktır. Böyle bir açıklamadan sonra da e-okul da gerekli düzenleme yapılmalıdır.

MEB’in yönetmeliğe rağmen açıklığa kavuşturmadığı ve çokça tartışılan bir başka konu ise;

Görsel Sanatlar(Resim)/Müzik  dersleri ile ilgili uygulama.

Seçmeli bir dersin açılması için 12 öğrencinin ders seçmesi yeterlidir. Yönetmelikte ortak derslerde sınıf bütünlüğünün korunması gerekmekte olduğu belirtilmektedir.

Görsel Sanatlar(Resim)/Müzik   dersleri de ortak dersler grubundadır. Fakat öğrencinin bu derslerden birini seçme hakkı vardır.

Sınıf bütünlüğü bozulmayacaksa aynı sınıftaki tüm öğrenciler örneğin Müzik okumak zorunda mıdırlar?

Yoksa TTKB’nin 2009’daki 151 sayılı çizelgede yapılan 181 sayılı kararla eklenen;

 

Şeklinde bir uygulama yapılarak aynı sınıftaki öğrencilerin örneğin yarısı Resim yarısı da Müzik dersi okuyup sınıf ikiye bölünebilecek midir?

Yürürlükteki haftalık ders çizelgeleri açıklamalarında bu husus yer almamaktadır. Bu da sorunlara yol açmaktadır.  Çünkü haftada sadece 1 saat olan bu derslerde sınıflar bölünmezse öğretmen fazlalığı oluşabilmekte, idareler norm belirlemesinde tereddüde düşmektedirler.

Bu konu geçen öğretim yılında da gündeme gelmiştir. http://www.memurlar.net/haber/285266/

http://www.memurlar.net/haber/357211/

MEB’in yapması gereken bir başka husus ise her yıl Lise son sınıflara getirdiği tek ders sınavına ilişkin genelgeyi de bu genelgeye eklemesidir.

Tek ders genelgesi her yıl okullar açıldıktan sonra yayımlanmaktadır. Yani yeni öğretim yılı (ders yılı) başladıktan sonraya bırakılmaması gereken bu sınav hakkı da bu hafta tamamlanmalıdır.

MEB’in yayımladığı yönetmelik genel hatlarıyla olumlu olmakla beraber, bu ve sonradan çıkacak hataların olmaması için kamuoyu ile yayımlanmadan önce paylaşılmış olsa idi sorunsuz bir mevzuat çıkarmak mümkün olabilecekken bu fırsat kaçmıştır.

Maksut BALMUK