16 Ekim 2014

MEB kurslarında ücret nasıl hesaplanır?

ile Maksut Balmuk

headline (1)

Hesap şöyle yapılır.

AYLIK KATSAYISI GÜNDÜZ (140 ile çarpılır) GECE (150 ile çarpılır)
0,076998 10,77972 11,5497
Gelir vergisi %15 kesildiğinde net ek ders 9,10 TL 9,74 TL
Gelir vergisi %20 kesildiğinde net ek ders 8,55 TL 9,17 TL

Not: Damga vergisi de yaklaşık olarak düşülerek hesaplanmıştır.

Öğretmenlerin maaş (tüm kalemleri değil) ve ek derslerinin tamamı hesaplandığında Gelir vergisi matrahı 11.000 TL ye ulaşana kadar kesilen gelir vergisi yüzde 15 olmaktadır.

Oysa ki matrah 11.000 TL nin üstüne çıktığında yüzde 20 gelir vergisi kesilir.

Normal ek ders alan bir öğretmen bu matrah limitine yaklaşık olarak Mayıs-Haziran aylarında ulaşmaktadır.

Tüm bunlar düşünüldüğünde bir ek ders için alınan net ücretler küsuratlar atıldığında yukarıdaki tabloda verilmiştir.

Yeni yıl başladığında yeniden yüzde 15 kesintiye dönülmektedir.

Bu hesaplamalara göre MEB’in destekleme kurslarına katılan bir öğretmen;

Hafta içi 18.00’den önce kursa katılmışsa Gündüz ücretine,

Eğer 18.00’dan sonra katılmışsa Gece ücretine tabi olacaktır.

Cumartesi-Pazar (hafta sonu) yapılan kurslarda ise hangi saatte olursa olsun gece ücreti uygulanır.

MEB ve Yöneticilere Uyarı:

Mevzuat (ders ücretlerine ilişkin esaslar) değiştirilmediği sürece öğretmenin kurslarda alabileceği ders saati 10’dan fazla olamaz.

Yöneticiler de kurs öğretmeni olarak 10 saate kadar ders alabilirler. Örneğin Matematik branşındaki bir müdür yardımcısı bu kurslarda 10 saat ders alıp ücretini öğretmenler gibi alabilir.

Kurslarda görev alan yöneticilere gelince:

Kurslarda okul müdürünün yanında bir de müdür yardımcısı görevlendirilir.Hafta içi yapılan kurslarda yöneticiler kurs için ücret almazlar.

Hafta sonu yapılan kurslarda ise sadece bir yönetici ücret alabilir. Yani hem müdür hem de müdür yardımcısı ücret alamazlar.

Çünkü ilgili mevzuat;

“(3) Cumartesi ve Pazar günleri, bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde görev yapan okul/kurum yöneticilerinden birine fiilen görev yaptıkları anılan günler için 2 saat ek ders ücreti ödenir. Yöneticilere, fiilen ders okuttukları süreler hariç olmak üzere yönetim görevine bağlı olarak bunun dışında bu madde kapsamında ayrıca ek ders ücreti ödenmez.”

Demektedir.

MEB ya mevzuat değişikliği yapıp bakanlar kurulundan geçirmeyi başarmalıdır ya da yönetimi imkansız bir kursu sürdürmek zorunda kalacaktır.

MEB’e bir başka tavsiyemiz ie bakanlar kurulundan ders ücretlerine ilişkin esaslarda değişiklik yoluna giderse kurslar için ek ders ücretinin öğretmenlere daha çok ödenmesi , yöneticilerin birine ödeme sınırlamasını kaldırması ve yöneticilere anılan günler için 2 saat yerine daha çok ek ders ödenmesini, hafta içi yapılan kurslarda özellikle mesai saati dışında ücret ödenmesini sağlamalıdır. Böylece öğretmen ve yöneticilerin teşviki de sağlanmış olacaktır.

Maksut BALMUK

Öğretmen

Memurlar.Net - Özel