14 Nisan 2014

MEB İstatistiklerine göre sınıf mevcutları

ile Maksut Balmuk

Son günlerde MEB İstatistikleri ile ilgili değişik yorumlar yapılmaktadır. Derslik başına düşen öğrenci sayısının 29 olduğu en çok da konuşulan konu oldu. Anadolu Ajansının geçtiği haberde de aynı yönde cümleler vardı. Aslında tespitler çok da yanlış değil fakat plansızlık programsızlık işin içine girince kazın ayağı değişiyor.

Ülke genelinde derslik başına düşen öğrenci sayısı 29 rakamına düşmüş ise bunun anlamı ;

Her okulun tekli(normal) eğitim yapması durumunda her bir derslikte 29 kişi ile ders yapılabilir. Oysa ki aynı ilde dahi bir çok yanlışlıklar yapılmaktadır. Biz bu konuyu daha önce;

“Okulları Verimli Kullanmak” başlıklı bir yazı ile ele almıştık.

İstatistik geleceğe yön vermeye yönelik çalışmalar olması gerekirken bizde maalesef çoğu zaman günü kurtarmaya yönelik kullanılmaktadır.

Şimdi de biz bir bakalım istatistiklere.

Bu veriler MEB’in istatistiklerinden alınmıştır.

Öğrenci Sayısı Erkek Öğrenci Sayısı Kız TOPLAM Derslik Sayısı DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI
İLKOKUL 2.850.072 2.724.844 5.574.916 243.305 23
ORTAOKUL 2.762.595 2.715.804 5.478.399 128.551 43
LİSE 2.859.482 2.560.696 5.420.178 140.560 39
Öğrenci Sayısı Erkek Öğrenci Sayısı Kız TOPLAM Derslik Sayısı DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI
İLKOKUL 488.813 464.973 953.786 31.147 31
ORTAOKUL 477.969 470.899 948.868 15.895 60
LİSE 533.575 492.351 1.025.926 20.526 50

Buradan da görüleceği üzere gerek İstanbul’da gerekse Türkiye genelinde İlkokul-Ortaokul ayrımı yapılırken İlkokul yönünden toleranslı davranılmış. Bunun da anlamı özellikle Ortaokulların ikili eğitime ve kalabalık sınıflara mahkum edildikleri.

Bu veriler göstermektedir ki Türkiye genelinde Ortaokullarda derslik başına düşen öğrenci sayısı 43’tür.

Liselerde bu sayı 31 olarak görülmektedir.

İstanbul Özelinde ele alırsak;

Ortaokullarda derslik başına düşen öğrenci sayısının 60 civarında olduğunu liselerde ise 50 olduğunu görebiliriz.

Liselerdeki bu sayıya Anadolu-Fen-Sosyal Bilimler-Anadolu Meslek liseleri de dahildir. Bu liselerde sınıf mevcutlarının 30 civarında olması ve tekli(normal) eğitim zorunlu olduğu düşünüldüğünde sınavsız alan meslek liselerinin ve eski ve halk deyimiyle kapatılan, Düz Liselerin durumunu siz değerlendirin.

Yani bir yeri yaparken başka bir yeri bozmuşuz.

Bu istatistikler gerçekten önemli veriler içermektedir. Fakat değerlendirme yapılırken geleceğe yön vermesi gerekir. Çalışmaların buna göre dizayn edilmesi gerekir.

İlkokul’da sınıf mevcutlarının bu denli düşük görülmesinin ya da İlkokul+Ortaokul ayrımı yapılırken İlkokul yönünde tercih kullanılmasındaki en önemli etkenleri ;

– bu çocukların küçük olmaları

– ve Sınıf Öğretmenlerinin norm fazlası duruma düşmemelerini sağlamak şeklinde özetleyebiliriz.

İstatistikler Özel Okulları da kattığınızda sayısal olarak mevcutları düşük göstermek mümkündür. MEB’in Dershaneleri özel okula dönüştürme, özel okula gidecek çocuklar için ödenek ayırma projesiyle beraber özel okulların sistemdeki yeri arttırılacak böylece bu istatistikler daha verimli hale getirilecektir. Bugün boş bulunan yada 10-15 kişi ile ders yapan sınıfların olduğu okullar da istatistiğe eklenince sayıları düşük göstermek tabii ki mümkündür.

Bu değerlendirmemizde varsa bir hatamız düzeltmekte imtina etmeyeceğimizi da ayrıca belirtmek isteriz…

Maksut BALMUK

Öğretmen

Alıntı yapılan sayfaların görüntüleri:http://sgb.meb.gov.tr/istatistik/meb_istatistikleri_orgun_egitim_2013_2014.pdf

 

 

Memurlar.Net - Özel