13 Mayıs 2014

MEB, il içi yer değiştirmede doğru yolda

ile Maksut Balmuk
Milli Eğitim Bakanlığı,uyarılarımızı dikkate alarak, iki resmi yazı yayınladı ve il içi yer değiştirmedeki bazı riskleri aza indirdi

 headline

İl İçi Yer Değiştirmelerle ilgili sürecin başlamasından sonra bir çok tartışma yaşanmıştı. Tartışmanın temel dayanağı öğretmenlerin mağduriyet yaşamamalarına yönelik idi.

Bu noktadaki sorunları bir çok makalede ele aldık.

MEB, dün sistemi açmak üzere iken illere mail yoluyla talimatlar göndererek uyarılarda bulunmuş ve sistemin daha sağlıklı işlemesi için tedbirler almaya çalışmıştır.

Bunlarda ilki:http://www.memurlar.net/haber/467571/

“İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNE

Bilindiği üzere; eğitim kurumlarının Norm kadroları 07-25 Nisan 2014 tarihleri arasında güncellenmiştir. Norm kadroları güncellenen eğitim kurumlarının alanlar itibariyle tüm eğitim kurumlarının boş norm kadroları il içi yer değişikliği kontenjanları belirlenirken kontenjan modülünde yansıtılması gerekmektedir.

Ancak, dönüşüm kapsamında olan eğitim kurumlarının yansıtılırken herhangi bir mağduriyete neden olunmaması hususunda özen gösterilmesi ve eksikliklerin 12 Mayıs 2014 günü Saat 15.00’a kadar tamamlanması gerekmektedir.”

şeklinde olup dönüşümlerin tamamlanmamış olmasına yönelik tedbirleri içermektedir.

İkincisi ise: http://www.memurlar.net/haber/467612/

“İl Milli Eğitim Müdürlüklerine

2013-2014 Eğitim Öğretim yılı sonunda kapanacak ve kademeli dönüşümü tamamlanan eğitim kurumlarının il içi isteğe bağlı yer değiştirme tercih sistemine kapatılabilmesi için kurum kodlarının en geç saat bugün (12/05/2014) saat 17.00’a kadar mail olarak bildirilmesi gerekmektedir.”

şeklinde olup kademeli dönüşüm sonucu bu yıl dönüşümü tamamlanacak okulların açık gösterilmemesibu kurumlara atama yapılmamasına yönelikti.

MEB başvuruları almaya başlamıştır.

Başvuru alınmasında bir sorun yoktur. Sorun atama yapılırken yaşanacaktır. Bu nedenle sisteme manuel ve akılcı müdahalelerle sorun minimize edilebilir.

Sorun; olmayan kadroya öğretmen atama riskidir.

1- B okulu Ortaokula dönüştü diyelim. A okulu ile eşleştirildi ise B’deki Sınıf Öğretmenleri A okuluna A’daki branş öğretmenleri de B okuluna gidecekler demektir. Derslik sayısı ve öğretmen durumu uygun ise sorun az olacaktır. Fakat derslik sayısı eşleşmiyorsa sorun oluşabilecektir.

Yine de sorunu minimize etmek için: bu okullara gidecek öğretmen sayılarının alan bazında tespit edilmeli, bu tespite göre boşluk oluşursa bu boşluklar atamalara açılmalı, fazlalık söz konusu ise öğretmenler bilgilendirilip yer değiştirmeleri sağlanmalıdır.

2- Bu durumdaki okullar henüz dönüşümü tamamlanmamış fakat bu yıl için planlama varsa atamalar yapılana kadar bu işlemler tamamlanmalı ve bu kurumlarda (A,B) dönüşüm nedeniyle (A ‘dan B’ye ya da B den A’ya gitmek zorunda kalacak) tüm öğretmenlere süre sınırlaması olmaksızın yer değiştirme hakkı verilmelidir.

Liselerin dönüşümü ya da başka nedenlerle oluşacak durum:

2014-2015 için norm kadrosunda değişiklik olacak kurumlar bu durumlarını tespit etmeliler ve bu durumda artış olacaksa siteme yansıtılıp atama yapılması sağlanmalı, fazlalık oluşacaksa da öğretmenler bilgilendirilerek norm fazlası olmaya dayalı olarak süre şartı olmaksızın yer değiştirme olanağı tanınmalıdır.

Yukarıda da söylediğimiz gibi önemli olan başvuru almak değil, başvurulardan sonra yapılacak atamalarda hata yapmamaktır.

Öğretmenlerimiz dolu yada boş olan tüm okulları tercih edebildiklerinden ve 25 tercih hakları olduğundan belki boş tercih kullanmak zorunda kalacaklardır fakat tercih ettikleri yere atanıp sonra (okulun dönüşmesi nedeniyle) kararnamesinin iptal edilmesi daha büyük hüsran yaratacaktır. Bu durumda diğer tercihlerine atanma şansını dahi yitirecektir.

Norm güncellemesi ve sıra tayini…

Tüm dönüşümler tamamlandıktan sonra norm güncellemesi kaçınılmaz olacaktır. Bu durumda oluşacak duruma göre öğretmenlerin haklarının teslim edilebilmesinin yolu öğretmenler için yeniden sıra çalıştırılmasıdır. Norm güncellemesi sonrası yeniden sıra tayini yapılırsa sorun minimize edilebilecektir. (Haziran-Temmuz olabilir.)

Tüm münhaller açıklansın…

Münhal kadrolar açıklansın, listeler okullara gönderilsin. Okullar kısa sürede inceleyip açılması ya da kapatılması gereken kadroları gerekçeli yazı ile ilçe ve İl MEM’lere bildirsinler ve listelerin son hali yayımlansın. Öğretmenler de nihai durumdan haberdar olsunlar.

Tüm bunlardan daha önemlisi öğretmenlerin ivedilikle bilgilendirilmesi sorunudur.

Yukarıda sayılan konularla ilgili alınacak tedbirlerin öğretmenlere bildirilmesi ve öğretmenlerin bu bilinçle yer değiştirme yapmaları yerinde olacaktır.

Yukarıdaki öneriler sorunu kökten çözmeyecektir fakat sorunları minimize edecektir.

Sorunların kökten çözümünün yolu geciktirilmiş sürecin zipplenerek uygulanmasında yatmaktadır fakat bu pek mümkün görülmemektedir.

– Bu gidişatla daha yüksek puanlı öğretmen yer değiştiremez ve daha düşük puanlı öğretmen daha sonra atanırsa;

– Olmayan okula ya da ihtiyaç olmadığı halde atama yapılırsa,

– Öğretmen isteyerek geldiği okulda norm fazlası olur ya da mevcut bir öğretmeni norm fazlası yaparsa

Tüm bunların sorumlusu bu işten sorumlu olanlardır.

Geciktirilmiş süreç dedik çünkü;

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün uyarılarına rağmen diğer birimler özellikle dönüşümleri zamanındatamamlamamışlardır. Bu süreçte “seçim olduğu ve tepki oluşmasın diye yapmadık” şeklinde savunmaya geçenlere cevabımız eğitim seçimden daha önemlidir ve seçimin üzerinden geçen zaman neden harcanmıştır demek isteriz…

Ziplenmiş olarak sistem uygulansa hiçbir sorun kalmayacakken MEB bundan uzak durmaktadır çünkü başlamış bir süreç var ve bu süreçten geri adım atmanın kendilerine zarar vereceğini düşünmektedir. Oysa ki biz diyoruz ki zararın neresinden dönülürse kardır.

Ziplenmiş yöntem şöyle uygulanabilir.

– Öğretmenler tercihlerini yapmaya devam edebilirler. Tercih yapan öğretmenlerin tercih yaptıkları okullardan bilgi almaları, yayımlanacak listeleri takip etmeleri sağlıklı tercih için önem arz edecektir.

– Okulların dönüşüm talimatı verilsin kısa sürede tamamlansın.

– Dönüşüme dayalı öğretmen aktarımları tamamlansın,

– Dönüşen (kapanacak) okullar sistemden kaldırılsın. (Boş yere Atama yapılamaması için)

– Norm güncellemeleri için birkaç günlük süre verilsin.

– Son duruma göre atamalar yapılsın.

Bunun için acil hareket edilirse 1-2 haftalık süreç yeterlidir.

MEB;

Atamaların bir ya da iki hafta geç yaparak sağlıklı atama yapmak

ile

sağlıklı olmayacak, taşıma suyla yapılacak atamalar arasında

tercih kullanacaktır.

Tercih tabii ki bizi yönetenlerin…

Sürecin sağlıklı işlemesini, hiçbir öğretmenimizin mağdur olmamasını diliyoruz fakat görünen köy kılavuz istemez misali sorunlarla dolu bir süreç geçireceğimiz görülmektedir. Temennimiz sorunların çözülmesi en azından minimize edilmesi noktasındadır.

Bunun için iyi niyetli çaba harcandığı söylenebilir fakat önemli olan sorunları görebilmek ve görülen sorunları çözebilmek dirayetini gösterebilmektir. Biz sorunları göstermek noktasında kendimizi her zaman sorumlu hissediyor ve bunun gereği olarak çalışmalarımızı ve uyarılarımızı sürdürüyoruz.

Saygılarımla…

Maksut BALMUK

Öğretmen

http://www.memurlar.net/haber/467640/