5 Temmuz 2017

MEB il dışı iptal hakkı vermeyecek mi?

ile Maksut Balmuk
Öğretmenler, sonradan ortaya çıkan norm fazlalığından dolayı iptal hakkının tanınmasını talep ediyor.

Öğretmenler İl Dışı İptal Hakkı İstiyor…

2016 yılında yazdığımız yazı aşağıdaki şekildedir.

http://www.memurlar.net/haber/593905
İl dışı nakli çıkan öğretmenin İptal hakkı var mı?

Milli Eğitim Bakanlığı il dışı nakli çıkan öğretmene İptal hakkı verecek mi?

Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme duyurusunun39. maddesi şu şekildedir:

“39- İller arası görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri İptal edilmeyecektir. Ancak bunlardan yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra Yönetmelikte belirtilen mazeretlerden biri oluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla İptal edilebilecektir. Ataması İptal edilen öğretmenlerden önceki görev yerlerinde alanlarında norm kadro bulunmayanlar, il içindeki diğer eğitim kuramlarından alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumlarına valiliklerce atanacaktır.”
Bu maddeden de anlaşılacağı üzere İptal ancak ve ancak; 
Yer değiştirmeden sonra ortaya çıkan aile birliği, sağlık, engellilik ve olağanüstü hal (özel ve genel hayatı etkileyen durumlar) mazeretleri nedeniyle mümkün.
Örneğin tayini çıktıktan sonra evlenen öğretmenin eşi tayin çıkmadan önceki ilde çalışıyorsa İptal mümkün.
Fakat mevzuatta yer alan gerekçeler dışında da İptal talepleri olmaktadır ve bu talepler geçmiş yıllarda bakanlıkça genellikle karşılanmıştır.
Bu yıl İptal başvurularının kabul edileceğine ilişkin bakanlıktan hiçbir açıklama bugüne kadar yapılmamıştır.
Bakanlığın İptal için olumsuz yaklaşmasının iki nedeni var. 
1. Duyuruda yazıldığı halde İptal talebinde bulunulması ve karşılanması ciddiyeti ortadan kaldırmaktadır. 
2. İptal halinde ekstra iş yükü çıkmaktadır.
Bu durumda MEB İptal talebini MEBSİS üzerinden alabilir. Öğretmene bir süre verilir öğretmen MEBSİS’ten başvurur ve Bakanlık da buna göre gerçekleştirir. Böylece binlerce dilekçe, yazışma, bürokrasi olmamış olur.
İptal etmenin kamu açısında bir yararı da yer değiştiren öğretmene ödenecek yolluk ödemeleri devletin kasasında kalacaktır.
Ayrıca bazı öğretmenlerimiz gidecekleri yeri beğenmemek değil orada norm fazlası olmakla karşı karşıya kalacaklarını henüz öğrendiklerinden mağdur olmak istememektedirler.
İptal düşünen öğretmenlere bir süre daha beklemeyi tavsiye ediyoruz. Eğer öğretmen ilişik keserse dönüş yok. İptal mümkün olmaz.
İptal düşünen öğretmenlerin istekleri gerçekleşirse kendilerini bekleyen bir başka tehlike okullarında norm açığı yoksa bu okulda kalmayacak başka bir okula kararnameleri çıkarılacak.
Bakanlığın taleplere kayıtsız kalamayacağını düşünüyoruz. Bu konuda MEB in bir an önce olumlu ya da olumsuz açıklama yapması öğretmenler ve bakanlık açısından en yerinde karar olacaktır.

2016’da yazdığımız bu yazıya ek olarak 2017 yılında MEB atama yapacağı yani sisteme yansıttığı kontenjanları da açıklamayarak kafalarda soru işareti yaratmıştır.

Dolaysıyla, bakanlığın hem yönetmelikte yer alan mazeret nedenlerini hem kendi kusurundan kaynaklanan norm fazlalığı sorunu hem de kontenjan listelerini açıklamayarak kafalarda oluşturulan soru işaretlerini dikkate alarak il dışı nakil hakkı tanıması uygun olacaktır.

Maksut BALMUK

Memurlar.Net - Özel