11 Ağustos 2015

MEB Hukuk Müşavirliği İDDK Görüşü ve İKGM

ile Maksut Balmuk

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun kararından sonra okul müdürleri göreve geri dönecekler mi? Dönmeyecekler mi diye konuşulurken bakanlık Hukuk Müşavirliğinin bir görüş yazısı yayımladığı ortaya çıktı.

manşet

Yazı İl Milli Eğitim Müdürlüklerine 08/07/2015 tarih ve 41289672/641.04/7084865 sayılı yazı ile gönderilmiş.

Hukuk Müşavirliğinin yazısı kısaca;
1- Gerçek anlamda hukuk dersi verir gibi ele almıştır konuyu ta ki son cümlelere kadar.
2- Yürütmeyi durdurma kararı iptal kararı gibidir, karar sonrası işlemin tesis edildiği tarihe kadar işlemlerin askıya alınması gerekir.
3- Geriye doğru yürütülmesi gerekir,
4- Uygulama kabiliyeti olan konularda hiç beklenmeksizin işlem tesis edilmesi gerekir.
5- Dava edilmeden önceki duruma hiç işlem tesis edilmemiş gibi dönülmesi gerekir.

Gibi hususlar yer almaktadır.
Buraya kadar hiç sorun yoktur. Hatta 75 alamadığı için müdürlükten alınan kişi iade edilmeli midir? Sorusuna verilen hayır iade gerekmez şeklindeki yaklaşım da doğrudur.
Çünkü hiç işlem tesis edilmemiş duruma dönülüp yargı kararı doğrultusunda yapılacak işlem sonrası göreve iade gerektiriyorsa iade, gerektirmiyorsa ise ters işlem tesis edilmelidir. Tabii ki hukuk müşavirliği zorlamaya gitmektedir.

Görüş yazısı ayrıca;
İDDK’nın kararının; 6 aydan az süre ile çalışılan İlçe Milli Eğitim Müdürü, Eğitim Kurumundan Sorumlu Şube Müdürü ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Şube Müdürünün puan vermesinin doğru olmayacağı noktasında olduğu,

Bu nedenle de açıklanan Saikler nedeniyle mahkeme kararının bu aşamada maddi ve hukuki şartlara göre uygulama kabiliyeti kalmadığı,

Hukuk müşavirliği görüşünün son kısmında ayrıca, usulüne uygun belirlenen öğretmenler okul aile birliği öğrenci temsilcisi tarafından verilen puanlarla değerlendirme yapılmasının hizmetin gereği ve bu konudaki mevzuatın amacına uygun düşmeyeceği yapılacak yeni düzenlemenin beklenmesi gerektiği belirtilmektedir.

İşte bu noktada hukuk müşavirliğinin görüşüne katılmıyoruz.

Hukuk müşavirliğine soruyoruz.
Mevzuatın düzenlenme amacı;
1- Okul içi ve okul dışı paydaşların değerlendirmesi sonucunda okul müdürlüğü süresinin uzatılıp uzatılmayacağını değerlendirmeleri midir?

2- Değerlendirmede yüzde 60 lık ağırlığına sahip kurum dışı yani ilçe milli eğitim şube müdürleri paydaşlarının istedikleri gibi değerlendirme yapmaları mıdır?

Eğer cevabınız 2. Seçenek ise hem söyleyeceğimiz bir şey yoktur. Hem de yaklaşımlar zaten buna işaret etmektedir. Yani görünen köy kılavuz istememektedir.

Eğer cevabınız birinci seçenek ise hukuk müşavirliği tarafından verilen görüşe katılmak mümkün değildir.
Çünkü yönetmelik kurgulanırken paydaşlardan bir veya birkaçının değerlendirme yapamaması durumunda değerlendirmelerin kalan paydaşlar tarafından yapılması gerektiği hüküm altına alınmıştır.
Durum bu kadar açık iken hukuk müşavirliği gibi önemli bir kurumun bu şekilde görüş bildirmesi hayret vericidir.
Kaldı ki İDDK tarafından haklı olarak durdurulan madde durdurulmamış olsa idi yıllarca okul müdürlüğü yapmış bir kişiyi sadece bir gün görev yapan bir ilçe milli eğitim müdürü ya da şube müdürünün değerlendirmesi mümkün olacaktı.

Bir hukuk müşavirliğinin bu durumu kabul etmesini kabul edemediğimiz gibi böyle bir yönetmelikte görüş bildirmekle yükümlü bir birim olarak yönetmelik yayımlanmadan önce uyarıda bulunup bulunmadığını da merak ediyoruz.

Ayrıca hukuk müşavirliğinin bakanlığı uyarıp yargı kararlarının 30 gün içerisinde uygulanması gerektiği konusunda dikkatlerini çekmesi gerekmez mi?

Eğitim öğretim yılı başlayacak kaos bitmiş değil.
Eğitim öğretim yılının başlamasına az bir süre kaldığı halde;
– İDDK kararı ile ilgili valilikler net olarak uyarılmış değil.
– 75 altında kalan müdürlerle ilgili dava kazansalar bile yeniden değerlendirmeler yapılmakta ve aynı oyun oynanarak düşük puanlar verilmektedir.
– 6 ayını doldurmayan ilçe müdürlerine dahi puan verdirilmektedir.
– 2014 te puan vermiş İlçe Müdürüne puan verdirmeyenler de diğer paydaşlara yeniden puan verdirilmekte ve aynı oyun oynanmaktadır.
– 75 altı alıp dava kazananlar ile 6 aylık süre değerlendirildiğinde başarılı olacak müdürlere hakları teslim edilmediği gibi 6 aylık süreye göre değerlendirme yapılıp puanı 75 altında kalacaklar müdürlüğe devam ettirilmektedir.
– Müdür inhası ile görevlendirilen ve İDDK kararı sonrası görevi sona ermesi gereken müdür yardımcıları halen göreve devam etmekte, sınav puanıyla atananlardan 4 yılını dolduranlarla ilgili hukuk hatırlanmakta ve alelacele ilişikleri kesilmektedir. Oysa ki yeni düzenleme yapılması ve yeniden görevlendirmelerin yapılması gerekmektedir.
– Bakanlık yetkilileri ve valilikler yargı kararını uygulamadıkları ya da şeklen uyguladıkları için açıkça suç işlemektedirler.
– Bu görüşün üzerinden bile bir aydan fazla zaman geçtiği halde bir adım atılmayarak kaos sürdürülmektedir.

Sayın AVCI’ya çağrı;
Sayın bakan artık bu hukuksuzluklara el atma zamanınız gelmedi mi? Milli Eğitim Bakanlığı artık hukuk tanımayan, yargı kararına uymayan, kuralsızlıklar bakanlığı olarak anılmaktadır.

Bu manzara eğitimi baştan sona etkilemektedir. Bu duruma son vermelisiniz. Okullar başlamadan tüm taşlar yerine oturtularak sorunsuz bir eğitim öğretim dönemine girilmelidir.

Maksut BALMUK

İşte Bakanlığın görüş yazısı:

www.memurlar.net