26 Haziran 2012

MEB Haftalık Ders Çizelgelerini yayımladı, sorunlar bitmeyecek

ile Maksut Balmuk

Haftalık ders çizelgeleri yayımlanmadan norm kadro belirlemenin doğru olmadığını daha önce defaten vurgulamıştık.

MEB norm kadro işlemlerinin okullara kapatılacağı akşam çizelgeleri yayımladı. İlköğretim çizelgelerini ve açıklamaları incelediğimizde yeterli açıklamanın olmadığı görülmektedir.

Çizelgeler bu yıl 1. ve 5.sınıflar için uygulanacak. Yani kademeli geçiş yapılacak. MEB’in şimdi norm kadro sürecini uzatması gerekir.

Ayrıca açıklamaları daha da detaylandırmak şarttır. Örneğin bu yıl beşinci sınıfta okuyacak öğrencilerin okullarında hangi seçmeli dersler seçilecektir? Bu seçmeli dersler için kaç öğrencinin seçmesi esas alınacaktır? Seçmeli dersin açılabilmesi için velinin isteği yeteli midir? Geçmişte olduğu gibi öğretmenler kurulu mu karar verecektir? En önemli sorun ise seçmeli dersleri hangi branş öğretmenlerinin okutacağının belirlenmemiş olması.

Örneğin yaşayan diller ve lehçeler dersini verebilmek için hangi branşta olmak yada hangi yeterliliğe sahip olmak gerekecek? Yada hukuk ve adalet seçmeli dersini Sosyal Bilgiler öğretmenleri mi okutacak?

Bunun için Talim ve Terbiye Kurulunun;
“Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar” (80 Nolu Kararı) değiştirmesi gerekir.

Bu yıl karmakarışık bir yıl olacak çünkü:

MEB derslik sorununu büyük oranda ikili eğitimlerle çözecek. Okullar genellikle sabah ortaokul, öğleden sonra ilkokul olarak planlandı.

Böyle bir okulu düşünelim:

Bu okulda 5.sınıfa başlayan öğrenci haftalık 36 saat ders görecek. Yani sabahın karanlığında derse başlayacak. Aynı okuldaki 6.,7,8.sınıf öğrencisi ise günde 6 saat ders yapacak. Yani iki ders saati az. Bu grubun da giriş çıkış saati farklı olacak. Bu iki grup sabahçıydılar.
Şimdi de öğlencilere gelelim. Aynı okulda 1.sınıfa başlayan öğrencinin haftalık ders saati 26-30 saat arasında değişecek. Aynı okuldaki 2.,3.,4.sınıf öğrencileri ise eski çizelgeye göre 30 saat ders işleyecekler. Bu öğrenciler de gecenin karanlığında eve gitmek zorunda kalacaklar.
Elektriklerin çokça kesildiği kış şartları ile imkanı olmayıp eve yürüyerek gidip gelen öğrenciler düşünüldüğünde sabahın karanlığında gelen yada akşamın karanlığında çıkacak olan çocukların durumunu siz değerlendirin.

MEB’in bu düzenlemeden sonra öğretmenlerin maaş karşılığı ders ve ek ders ücretleri hakkındaki esasları da yenilemesi gerekecektir. Örneğin birinci sınıfta zorunlu olmayan ve velinin isteğine bağlı olarak okutulacak olan Serbest Etkinlikler Dersinin bulunmadığı birinci sınıfta haftalık ders saati 26 saat olacaktır. Bu durumda 18 saat maaş karşılığı derse girmek zorunda olan sınıf öğretmeni hazırlık planlama dahil sadece 10 saat ek ders ücreti ile karşı karşıya kalacaktır. Şu anda ise 15 saat ücret almaktadır. B ve benzeri düzenlemelerin yapılması kaçınılmazdır.

Son olarak belirtelim ki okullarımızın tamamı Normal eğitime geçmeden bu çizelgelerin uygulanması öğrenciler adına doğru sonuçlar doğurmayacaktır.
Saygılarımla

Maksut BALMUK
Eğitim Yöneticisi

 

Kaynak:Memurlar.Net