23 Eylül 2012

MEB, Haftalık Ders Çizelgelerini kısıtlasın

ile Maksut Balmuk

Bu yıl 4+4+4 ile haftalık ders çizelgelerinde değişiklik yapılmış ve seçmeli ders uygulaması getirilmiştir.

Örneğin lise 1 (9.sınıflarda) haftalık ders saati 30 iken 37’ye çıkarılmıştır. Seçmeli derslerin gelmesi ile beraber bakanlık yayımladığı 2012/37 nolu genelge doğrultusunda ders seçimi yapılması emredilmiştir.

Ders seçimi yapılırken 10 öğrencinin bir dersi istemesi durumunda o dersin açılması hükmü yer almaktadır.

Öğrencilerin istedikleri dersleri seçmeleri tabii ki güzel bir uygulama. Temel derslerin yanında seçmeli dersleri almaları doğru bir yaklaşım fakat okullarımızın ikili eğitim yaptığı bir dönemde giriş çıkış saatlerinin yaratacağı sorunlar düşünülmeden geçilen uygulama ile özellikle kış aylarında sorunlar yaşanacaktır.

Ders seçimi yapılırken açılacak ders tespitinde 10 öğrencinin baz alınması sorunları beraberinde getirmektedir.

Konu ile ilgili sorunları ele alacak olursak;

Aynı sorunlar İlköğretimlerde de var olup Liselerden hareket edecek olursak;

Liselerde 9.sınıflarda seçilmek üzere bakanlıkça yayımlanan listeye bakalım:

Listelerden de görüldüğü üzere 9.sınıflarda 18 tane seçmeli ders vardır.

9.sınıfta 4 şubesi ve 120 öğrencisi bulunan bir okulu düşündüğümüzde her bir öğrencinin 7 saat ders seçmesi durumunda bir okulda seçilen ders sayısında artış olmaktadır.

Hemen örnekleyelim: Çizelgeye eklenen Kuranı-ı Kerim(2) , Hz.Muhammed’in Hayatı(2), Temel Dini Bilgiler (1-2) derslerini öğrencilerin tamamı 2 şer saat seçmiş olsa bile kalan bir saat için dahi 120/10=12 çeşit ders çıkabilmesi mümkündür. Biz daha iyimser yaklaşalım ve ders grubu türünü 7’ye indirgeyelim.

Okullar sorunu genellikle seçmeli dersleri aynı saate çakarak çözmeye çalışmaktadırlar. Örneğin Pazartesi gününü seçmeli derslere ayırıp her bir seçmeli derse de bir derslik ayırıp seçen öğrencilerin bir sınıfta toplanmaları sağlanmaktadır. Bu durumda okulların seçmeli ders grubu kadar dersliğe ihtiyacı olmaktadır. 7 çeşit ise 7 derslik aynı anda kullanılmalıdır. Öğrencilerin kendi sınıflarını (4 şube) kullansak bile 3 yeni dersliğe ihtiyaç duyulmaktadır. Öğretmen sorunu yaşanmasa da derslik sorunu yaşanması kaçınılmazdır.

Ayrıca bakanlık şaşırtıcı bir şekilde ders çizelgesini 9.sınıfta okutulacak seçmeli dersler adıyla yukarıdaki şekilde yayımlamıştır.

Oysa ki bazı derslerin öğretim programlarına bakıldığında bu derslerin sadece bazı sınıflarda okutulabileceği görülmektedir. Örneğin Seçmeli Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi 10 ve 11. Sınıflarda okutulması gereken bir derstir.

Hal böyle iken tüm seçmeli derslerin 9.sınıfta okutulacak dersler olarak konulması doğru olmamıştır.

Bazı derslerin hangi sınıflarda okutulacağına bakacak olursak;

Astronomi ve Uzay Bilimleri:10-11 sınıflarda

Temel Dini Bilgiler: 72 saatlik planlama nedeniyle 2 saat okunursa 1 yılda, bir saat okutulursa 2 yılda tamamlanır.

Bilgi Kuramı: 9.sınıf

Sosyal Etkinlik:9-10-11-12.sınıf

Proje Hazırlama:9-10-11-12.sınıf

Bilgi ve İletişim Teknolojisi:9.sınıf

İşletme:9-10-11-12.sınıf

Ekonomi:9-10-11-12.sınıf

Girişimcilik:9-10-11-12.Sınıf

Uluslararası İlişkiler:9-10-11-12.sınıf

Yönetim Bilimi:9-10-11-12.sınıf

Sanat Tarihi:10-11-12.sınıf

Buradan da anlaşılacağı üzere bazı derslerimiz bazı sınıflarda okutulabilmektedir. Bu nedenle bakanlığın 9.sınıflara yönelik uygulamada tüm dersleri seçime açması doğru değildir.

11.sınıfta okutulması gereken seçmeli bir ders aynı müfredatla tabii ki 11.sınıfta da okutulabilir. Buna hukuken engel bir durum yoktur. Fakat 11.sınıfta okutulabilecek bir dersi 9.sınıfta okutmak ne kadar doğru olur?

ÖNERİ:

Bu çizelgeler yeniden gözden geçirilmelidir.

Bakanlık (TTKB) bu dersleri tek tek ele alarak örneğin; A dersi sadece 9.sınıfta, B dersi 10-11.sınıfta, C dersi 9,10,11,12.sınıflarda okutulur gibi bir kısıtlamaya gitmelidir.

Böylece okullar biraz daha rahatlatılacağı gibi öğrenciler de istediği dersi seçmiş olur. Aksi halde öğrenci istediği ve yeterli sayı bulunduğu halde bir çok ders açılamayacaktır.

MEB’in daha doğrusu TTKB’nin bir başka hatalı durumu da;

4.sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde göze çarpmaktadır. Bu dersin saati haftada 3 saat olarak belirlendiği halde öğretim programı 144 saat yani 36 haftada 4’er saate göre belirlenmiştir. Öğretmenler bu durumda nasıl hareket edecekleri konusunda bilgi sahibi olmak istemektedirler.

Talim ve Terbiye Kurulu gibi MEB’in beyni konumundaki bir kurum bu ayrıntıları kaçırıyorsa gerisini düşünmek lazım?

Saygılarımla?

Maksut BALMUK

Kaynak: https://www.memurlar.net/haber/287708/meb-haftalik-ders-cizelgelerini-kisitlasin.html