26 Mayıs 2017

MEB Fen ve Sosyal Bilimler’de ne yapmalı?

ile Maksut Balmuk
MEB, Fen liseleri ile sosyal bilimler liselerine atamalarda ne yapmalı?

MEB İl İçi yer değiştirme başladıktan sonra hem de iki gün tercih aldıktan sonra Fen ve Sosyal Bilimler liselerini adeta tercihler kapattı. Bu değişikliğin nedeni olarak Danıştay kararı gösterildi.

Açıklamaya göre Yönetmeliğin 29. maddesi Danıştay tarafından durdurulmuş

Nedir bu madde?

Fen liseleri ile sosyal bilimler liselerine atama
MADDE 29 – (1) Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerine atanmak üzere başvuruda bulunan öğretmenler tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre valiliklerce atanır.

Bu maddenin anlamı nedir?

Bilindiği gibi Fen ve Sosyal Bilimler Liselerine her dönemde sınav ile öğretmen alımı yapılırdı. MEB buna 17.04.2015 tarihli yönetmelik ile son verdi. Ayrıca neredeyse tüm fen ve sosyal bilimler liseleri proje okulu kapsamına alınarak normal atama sisteminin dışına çıkarıldı. Bir kısmından vazgeçildi. Ayrıca Anadolu Öğretmen Liselerinin kapatılması sonucu bu okullar genellikle fen veya sosyal bilimler liselerine dönüştürüldüler.

MEB in 2015 te yaptığı değişikliğe açılan davada yargı bu okulların statü itibariyle özel okullar olduğuna öğretmen alımının da farklı olması gerektiğine karar verdi.

Bu karar ne zaman verildi?

Bu karar tam bir yıl önce verildi. Bu karara rağmen MEB hiçbir adım atmadı. Düzenleme yapması gerekirken yapmadı. Hatta yargı kararına rağmen milli eğitim müdürlüklerini uyarmadı (uyardı ise de onlar uymadı) daha bir hafta önce bile norm fazlası atamalarında dahi bu okullara öğretmen atandı. Başka atama gruplarında da aynı hata yapıldı.

Mmebbis sistemini düzeltmek MEB’in aklına, yer değiştirme süreci başladıktan sonra geldi.

MEB’in açıklamasında da sorun var?

Açıklama şöyle idi.

 

Sadece Fen Liseleri ile Sosyal Bilimler Liselerinde halen görev yapanlar ile daha önce bu türdeki eğitim kurumlarında görev yaparken ayrılmış olanlardan ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olanlar bu eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

Bu açıklamada yer alan;

“daha önce bu türdeki eğitim kurumlarında görev yaparken ayrılmış olanlardan ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olanlar bu eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.”

ibaresinin hukukta yani mevzuatta karşılığı yok.

Evet bu yöntem kullanılabilir ama mevzuatla yapılması gerekir.

MEB ne yapmalı?

MEB bugünden tezi yok bir açıklama yapmalı ve Fen ile Sosyal Bilimlere hangi yöntemle ve ne zaman öğretmen alınacağını duyurmalıdır. Ve bu konuda yönetmelik düzenlemesini yapmalıdır. Hatta gerekirse yer değiştirme sürecini uzatmalı ve kısa bir düzenleme ile sorunu çözmelidir. Örneğin hizmet puanının yanı sıra değerlendirme formu devreye sokulabilir. ( liyakati ölçen yüksek lisans/doktora eğitimi, kıdem, bu tür kurumlardaki hizmetler aylıkla ödül/ ödül, yayınlanmış eserler, geçmişte sınav ile her türlü Anadolu lisesi ile fen ve sosyal bilimler liselerine atanıp yapılan görevler. ..)

Değerlendirilerek bir sistem kurulabilir ya da yeniden sınava dayalı bir sisteme dönülebilir. Dönüşen okullardaki öğretmenlerin kadroları bu kurumlardan ayrılacakları zamana kadar korunabilir…

Bunlar tabii ki tartışmaya açık konular ama MEB’ in bir an önce açıklama yapması elzemdir.

Susarak geçirilecek süreler MEB’e olan güveni azaltmaktadır.

 

Öğretmenlerden mağdur olduğunu düşünen varsa durumlarını da içeren ( daha önce bu kurumlara çalışmış olmak, halen bu tür bir kuruma dönüşen bir kurumda çalışıyor olmak, sınavla bu tür kurumlara atanmış olmak… ) ve atanmak istedikleri kurumu/kurumları ve atanma taleplerini içeren bir dilekçeyi kurumlarına vermelerini öneririz. Gelecek cevaba göre yargıyı düşünebilirler.

Maksut Balmuk

Memurlar.Net - Özel