10 Haziran 2015

MEB E-Okul’u düzeltti

ile Maksut Balmuk

headline (1)

MEB’in İlköğretim Kurumları Yönetmeliğini değiştirmesiyle beraber sınıf geçme sisteminde gerçekleşen değişikliği E-Okul’a uyarlamadığını ele almıştık. http://www.memurlar.net/haber/518634/

MEB haberimizden sonra gerekli düzeltmeyi yaptı.

Hatta ve hatta yönetmeliğe uyarlanması gereken yıl içerisinde 20 günden fazla devamsızlığı olan öğrencilerin ŞÖK kararıyla geçmeleri de sisteme uyarlandı. Çok başarılı bir öğrencinizi ŞÖK listesinde görürseniz şaşırmayın. Devamsızlık nedeniyle bu listeye girmiştir ve geçip geçmeyeceğine ŞÖK ile karar verilecektir.

Haber içeriğimiz şöyle idi:

İlköğretimlerde MEB E-Okul’u düzenlemedi mi?

MEB;

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ni 26 Temmuz 2014 tarihinde kaldırarak yerine Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Yürürlüğe girmiştir. Eskl yönetmelikte sınıf geçmeyi ilgilendiren madde;
“Dönem puanı, yıl sonu puanı, yıl sonu başarı puanı ve diploma puanı 100 tam puan üzerinden; dönem notu ile yıl sonu notu ise beşlik not sistemine göre Yönetmelik hükümlerince belirlenir. ” Şeklinde idi.
Bu durumda birinci dönem puanı 35 olan öğrencinin 5 lik sistemde notu 1 olmaktaydı. Aynı Öğrenci ikinci dönem puanı 45 olduğunda 2.dönem notu 2 olarak kayıtlara geçmekteydi. Bu durumda 1 ile 2 nin ortalaması 1,5 tan 2 olarak karneye yansımakta ve yılsonu notu 2 olduğundan öğrenci dersi geçmekteydi.

Yeni düzenlemede madde;

“MADDE 21 – (1) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokulunda dönem puanı, yıl sonu puanı ve yıl sonu başarı puanı 100 tam puan üzerinden belirlenir. Yüzlük puan sisteminde 0-44,99 puanlar başarısız, 45,00 ve üzeri puanlar başarılı olarak değerlendirilir.”
Şeklinde değiştirilmiştir. Yani not kavramı kaldırılmış yüzlük sistemde puan kavramı getirilmiştir.

Bu durumda yukarıda belirttiğimiz öğrenci için hesap yapacak olursak;

Birinci dönem puanı: 35

İkinci Dönem Puanı: 45

Yılsonu puanı: (35+45) /2= 40

Yani öğrencinin o dersten sınıfta kalması gerekir.

Oysa ki e-okul’da inceleme yapan duyarlı öğretmenlerden bize gelen örneklerden de görmekteyiz ki bu durumda olan öğrenciler bu dersleri geçmektedirler. Bu öğrencilerin isimleri Şube Öğretmenler Kuruluna (ŞÖK) Girecek Öğrenciler Listesinde yer alması gerekirken yer almamaktadır. E-Okul düzenlenmez ise öğrenci ŞÖK’e kalmadan sınıfını geçmiş görünecektir. Bu hukuken sakat bir durum olacaktır. Bu durumdaki öğrencilerin ŞÖK listesinde yer alması ve kurul tarafından görüşülmesi gerekir. Her ne kadar da ülke genelinde ŞÖK’e giren öğrenciler büyük oranda sınıfta bırakılmıyorlarsa da hukuki kuralların işletilmesi gerekir.

Maksut BALMUK
Öğretmen

http://www.memurlar.net/haber/519290