8 Ocak 2014

MEB çalışanlarının yer değiştirmeleri nasıl olacak?

ile Maksut Balmuk

personelMEB Çalışanlarının yer değiştirmelerine ilişkin yönetmelik 12 Ekim 2013 günü Milli EğitimBakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme SuretiyleAtanması Hakkında Yönetmelik adıyla yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu yönetmeliğe göre İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile İl/İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri rotasyona ve bölge hizmetine tabi tutulmuşlardır.

MEB’de sadece bu personel ile Öğretmen veokul yöneticileri yok;

Bunların dışında;

Yönetmelikte yer aldığı üzere;

Tesis müdürü, basımevi müdürü,

2) Basımevi müdür yardımcısı,

3) Şef, koruma ve güvenlik şefi.

b) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, uzman (GİH), uzman (TH).

c) Hukuk hizmetleri grubu:

1) Hukuk müşaviri,

2) Raportör.

ç) Savunma hizmetleri grubu;

1) Sivil savunma uzmanı.

d) Büro hizmetleri grubu;

1) Sayman,

2) Ayniyat saymanı,

3) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, mutemet, memur, santral memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, daktilograf, usta öğretici, sekreter, şoför.

e) Destek hizmetleri grubu;

1) Hizmetli, aşçı, teknisyen yardımcısı, bekçi, dağıtıcı, kaloriferci.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliğine tabi kadrolar: Mimar, mühendis, istatistikçi, grafiker, teknik ressam, kütüphaneci, çözümleyici, programcı, tekniker, teknisyen, veteriner hekim, psikolog, biyolog, sosyal çalışmacı, fizyoterapist, hemşire, veteriner sağlık teknisyeni, laborant, mütercim,diyetisyen, film yapımcısı, makyajcı, fotoğrafçı, kameraman, şehir plancısı, terzi, avukat.”

Kadrolarında çalışan personel de mevcut.

Bu kadrolarda çalışan personeller örneğin Şef, memur ya da hizmetlilerin yer değiştirmeleri nasıl yapılacak?

Bu uygulama yani bu kadroların yer değiştirmeleri ilk kez mevzuata girmiş durumda. Bu önemli ve yerindebir gelişmedir. Bu noktada bakanlığı takdir etmek gerekir.

Bu kadrolarda (yani rotasyona ve hizmet bölgesi esasına tabii olmayan kadrolarda) çalışanlar;

Aynı kurumda 31 Mayıs itibariyle 3 yıllarını doldurmuşlarsa il içinde yer değiştirebilecekler. Atamalar Haziran ayında sonuçlandırılacak.

30 Haziran itibariyle aynı ilde 5 yıllarını dolduranlar ise iller arası yer değiştirme talebinde bulunabilecekler. Atamalar Temmuz ayında sonuçlandırılacak. Bu sürenin 5 yıl olarak tutulması bir çok tepkiyi de beraberinde getirmiştir. Bu konudaki genel bir değerlendirme http://www.memurlar.net/haber/445943/adresinde yayımlanmıştı.

MEB’in tedbir alması gereken sorun ise görmezden geliniyor ya da bu yer değiştirmeler göstermelik yapılacak:

Yer değiştirmeler yapılacak kabul de kim nereyi tercih edecek? Nereler açık ilan edilecek?

Öğretmenlerde örneğin sıra tayini olur ve boş, dolu her yer istenir dolu yer boşalırsa oraya da atamayapılır. Bu yöntem örneğin hizmetliler için de geçerli olacak mı?

Bu sorunların kaynağına inecek olursak sorunun Norm Kadro kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. MEB’deöğretmenlerin ya da yöneticilerin norm kadro esasları da sayıları da bellidir. Çünkü yönetmeliği var.

Örneğin Şube müdürü ve İl müdür yardımcısı kadroları da belirlenmiştir. İlçe müdürü her ilçede zaten bir tane olarak tahsis edilmiştir.

Fakat yukarıda bahsettiğimiz diğer kadrolarla ilgili norm kadro sayısı da esası da belli değildir.

MEB’de bu kadrolara alım da çok nadir yapılmaktadır. Bu alımlar son yıllarda KPSS dışı alımlar olarak karşımıza çıkmaktadır. (belediyelerde norm fazlası olanlar, özelleştirme nedeniyle gelenler… gibi.)

Her okulda olmazsa olmazlar vardır:

Örneğin 07 Eylül 2013 te yayımlanan Ortaöğretim Kurumları yönetmeliğine göre okullarda;

a) Bakım, onarım ve uygulama sınıfları dahil alanlarıyla ilgili hizmetleri yürütmek, eğitim ve öğretim etkinliklerinde öğretmenlere yardımcı olmak üzere teknisyen,

b) Kütüphaneyle ilgili işleri yürütmek üzere kütüphane memuru,

c) Aracı bulunan okullarda şoför,

ç) Temizlik hizmetlerini yürütmek üzere hizmetli,

d) Bahçeyle ilgili görevleri yürütmek üzere bahçıvan,

e) Okulun ısınma işlerini yürütmek üzere kaloriferci,

f) Bina ve tesisler ile araç ve gerecin güvenliğini sağlamak üzere gece bekçisi, koruma memuru veya güvenlik görevlisi,

g) Ambar ve depoyla ilgili görevleri yürütmek üzere ambar memuru,

ğ) Sağlık hizmetleri ve okul revirinin iş ve işlemlerini yürütmek üzere hemşire,

h) Yemekhanesi bulunan okullarda yemek çıkarılmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek üzere aşçı,

ı) İhtiyaç duyulan diğer alanlarda personel”

bulunması gerekmektedir.

Bunların neredeyse hiçbiri bulunmadığı gibi norm kadro esası da yoktur. Örneğin A okulunun Hizmetli yada memur norm kadrosu nedir belli değildir.

 

A okuluna fi tarihinde bir memur bir hizmetli atanmışsa bunlara ait kadro söz konusudur.

 

Bu durumda yer değiştirme başvurusunda bulunacak yukarıda saydığımız personel her yere tayin isteyemeyecektir.

 

Bir okulda hiç hizmetli yoksa o okulun hizmetliye ihtiyacı yok anlamına gelmeyeceğine göre hizmetli ihtiyacı olan okula tayin isteyememek neden?

 

MEB öncelikle norm kadroları belirlemeli bunun için mevzuat düzenlemesi yapmalıdır. Aynı zamanda MEB okullarda ihtiyaç bulunan kadrolara alım yapmak üzere çalışma yapmalı hükümeti ikna etmelidir.

Aksi halde taşıma suyla değirmen döndürmeye devam edilecektir.

 

Norm kadro yönetmeliği düzenlenmeden yapılacak atamalar hayal kırıklığı ve belki de yargıya gidilmesi sonucunda karışıklıklara yol açacaktır.

 

Maksut BALMUK

Kaynak:http://www.memurlar.net/haber/446591