16 Şubat 2022

MEB, Baş/Uzman Öğretmenlik için beklemek zorunda değil!

ile Maksut Balmuk

Mevcut baş ve uzman öğretmenlerin yeni yasa ile elde edecekleri mali hakların 15.01.2023 tarihine kaldığı haber yapılmıştı.

Fakat MEB baş/uzman öğretmenlik sürecini başlatmak için 15.01.2023’ü beklemek zorunda değil. Yasa sadece baş/uzman öğretmen tazminatının 3 kat artışını 2023’e bırakmıştır.

Daha açık ifade ile MEB başlattığı yönetmelik ve uygulama sürecini hızlandırarak 15 Ocak 2023’ten önce bitirirse; öğretmenler baş/uzman öğretmen mali haklarından da yararlanabilirler. Mali haklardan yararlanma kanunda yer alan ifade şu şekildedir:

“Madde 8- (1) 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “B – Eğitim, Öğretim Tazminatı” bölümünde yer alan “% 40’ına” ibaresi “% 120’sine” şeklinde, “% 20’sine” ibaresi “% 60’ına” şeklinde değiştirilmiştir. “

Eğer öğretmenler hemen uzman öğretmen veya baş öğretmen olursa, yalnızca hükümdeki %40 ve %20’yi almaya başlarlar.

Bu durumda ; 15 Ocak 2023’e kadar uzman öğretmenler yaklaşık 500, baş öğretmenler ise 1.000TL (mevcut uzman/baş öğretmenler gibi) alırlar. 15 Ocak 2023’te ise bu tazminatlar 3 kat artacaktır.

Baş/Uzman öğretmen olacak kişi sayısının çok olması, eğitim ve sınav şartı bulunması hızla yetiştirilemeyeceğini akla getirebilir fakat bu süreci de hızlandırmak mümkündür.

Mesela MEB’in yıllardır defalarca uyguladığı öğretmenler ve paydaşlara mevzuat taslağı yollayıp sorması ve bunun için 30 gün süreye yayması zaman kaybıdır. Öncelikle süre çok uzundur. Kaldı ki MEB defalarca bu yönteme başvurmuştur fakat giden önerilerin hiçbiri hayata geçmemiştir. Eğer bu öneriler dikkate alınmış olsaydı örneğin, bugün görevde yükselme, eğitim kurumu yöneticiliği ve bir çok alanda sözlü sınav olmazdı. Sözlüye evet diyenin çok olduğunu düşünmüyoruz. Eğer çoğunlukta ise MEB aldığı görüşler sonucunda bunu da kamuoyu ile paylaşabilirdi.
Bu nedenle 1 aylık süreç boşa geçecek gibi görünmektedir.

Başka bir konuyu söyleyelim ki bunun için yönetmeliğe dahi ihtiyaç yoktur.

MEB isterse mevcut uzman öğretmenlerden doktora eğitimi olan (kademe ilerlemesi cezası bulunmayan) öğretmenlere baş öğretmenlik unvanı vererek mali haklarını da başlatabilir.

Meslekte 10 yıl kıdemi olup yüksek lisans diploması olan (kademe ilerlemesi cezası bulunmayan) öğretmenlere uzman öğretmenlik unvanı vererek mali haklarını da başlatabilir.

Böylece MEB 16 yıldır bu süreci bekleyen öğretmenlerin bir kısmının talebini karşılamış olur.
Bu durumda bu öğretmenler uzman/başöğretmenlik tazminatını da almaya başlarlar.

Bunun yapılabilmesi için kanunda en küçük engel yoktur. Tekrar ifade edecek olursak kanun ödeme tutarını 15 Ocak 2023 olarak belirlemiştir, Baş/uzman öğretmenlik sürecinin işletilmesini değil.

Öğretmenlerin baş/uzman diye ayrıştırılmasının doğru olmadığı gibi baş/uzman öğretmenlik uygulamasının eğitim öğretim ve öğrenciler açısından bir yarar ile farklılık yaratmadığını 16 yıldır test ettiğimiz gerçeği ortadadır. Bu nedenle unvanlar kaldırılarak tazminatların kıdeme esas ödenmesinin en doğru yaklaşım olacağı daha önce de vurgulandığı halde siyasi bir kararla kanun yürürlüğe girmiş olup yeni bir düzenleme adresi TBMM’dir. Kanun hali hayırda yürürlüğe girmiştir ve uygulanacaktır. İleride yargıda(AYM’de) bir iptal olsa bile karar geriye doğru yürümeyeceğine göre bu süreci öğretmenler lehine hızla sürdürmek gerekmektedir.

Sonuç olarak MEB 7354 sayılı kanunun uygulaması için hızlı hareket etmeli tüm süreci hızlandırmalı, ayrıca kanunda engel bulunmayan sınav şartına yada başka şarta bağlı olmayan(yüksek lisans doktora ya sahip) öğretmenlerin kanundan bir an önce yararlanmalarını sağlamalıdır.

Maksut BALMUK

Kaynak: https://www.memurlar.net/haber/1015514/meb-bas-uzman-ogretmenlik-icin-beklemek-zorunda-degil.html