27 Şubat 2023

MEB Bakanlık Müfettişliğine atama davasında mahkeme esasa girecek

ile Maksut Balmuk

İstinaf mahkemesi, yargı kararıyla iptal edilen müfettişlerin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle görevlerine devamının sağlanması nedeniyle açılan davada mahkemesinin esasa girip sorunu çözümlemesi gerektiğine karar verdi.

MEB Bakanlık Müfettişi Davasında Yeni Gelişme Davacı sendika Eğitim-İş tarafından yapılan açıklama ışığında süreci ve sonuçlarını değerlendirecek olursak;

MEB 2017 yılında mülakat ile MEB Bakanlık Maarif Müfettişi ataması yapmıştı. Bu atamalar Eğitim-İş tarafından açılan davalarla iptal edilmişti. İptal kararları Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından da tescillendiği halde karar uygulanmamış ve müfettişler görevlerine devam ettirilmişlerdi.

Bu kez Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan kararname ile görevdeki “bakanlık maarif müfettişleri” isim değişikliği ile “bakanlık müfettişi” olarak Cumhurbaşkanı tarafından atandılar.

Konuyu takip eden Eğitim-İş; yargı kararı ile atamaları iptal edilenlerin başka bir ad altında yeniden atanmalarının hukuka aykırı olduğunu bu nedenle atamaların iptalini talep etti.

Çünkü cumhurbaşkanlığı kararnamesi özetle “kararname çıkmadan önce bakanlık maarif müfettişi olarak görev yapmakta olanlar bakanlık müfettişliğine atanır.” diyordu.

Sendika başvurusunun reddedilmesinden üzerine açılan davada idare mahkemesi özetle “Biz bu davaya bakamayız, bu CB kararnamesi ve ancak Anayasa Mahkemesi bakabilir” kararı verdi ve esasa dahi girmedi.

Bu karar Eğitim-İş tarafından istinaf mahkemesine götürüldü. İstinaf mahkemesi idare mahkemesi kararını bozdu ve idare mahkemesinin esasa girerek davayı yeniden görüşmesi gerektiğine karar vermiştir.

Bu durumda atamaların iptali davasına idare mahkemesi yeniden görüşecek.

Bu karar atamaları yargı kararıyla iptal edilen müfettişlerin adeta hülle yoluyla yeniden atanmalarının iptali noktasında önemli olduğu gibi CB kararlarının da yargıya taşınabilmesi noktasında da önemlidir.

Maksut BALMUK
Öğretmen, Yazar

 

Kaynak: Memurlar.Net