6 Mayıs 2015

Maksut Balmuk Görevinden İstifa Etti

ile Maksut Balmuk

Türkiye’de Eğitim Yöneticiliği bitmiştir. 

Tüm müdürler ve müdür yardımcıları yandaş damgası yemişlerdir. Müdür olmak ya da müdür kalmak için kariyer, liyakat değil itaat esası vardır. Müdürleri valiler yada il müdürleri değil siyasetçiler ve Malum sendikalar atamışlardır. Basın Açıklaması Türkiye’de Eğitim Yöneticiliği bitmiştir. Tüm müdürler ve müdür yardımcıları yandaş damgası yemişlerdir. Müdür olmak ya da müdür kalmak için kariyer, liyakat değil itaat esası vardır. Müdürleri valiler yada il müdürleri değil siyasetçiler ve Malum sendikalar atamışlardır. Durum böyle iken yandaş olmamak için, Birilerinin adamı olmamak için, Tetikçi olarak atananların tezgahına girmemek için, Sizin müdürünüz olmaktansa devletimizin, halkımızın öğretmeni olmak için, Sınavla atanıp yargı kararıyla döndüğüm okul müdürlüğünden istifa ettim ve öğretmenliğe dönüyorum. İstifamızla beraber daha dilekçemizin mürekkebi kurumadan müdür ataması için harekete geçileceğine, yine hukukun hiçe sayılacağına eminiz ama dönemden, yanlış sistemden beslenmeye çalışanlardan başka bir yaklaşım beklemek zaten doğru olmayacaktır.

Saygılarımla…

Maksut BALMUK

Eğitim İş İstanbul 1 Nolu Şube Sekreteri

Istifa dilekçem:

İSTANBUL VALİLİĞİ, İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE İLETİLMEK ÜZERE)

SARIYER İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

2015 yılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilme Kılavuzu bakanlığımızca yayımlanmıştır. Kılavuzda Eğitim Kurumu Yöneticilerinin görev sürelerinin uzatılması sürecinin de başlatılması öngörülmektedir. Sarıyer Vehbi Koç Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 2010 yılında sınavla atanmış ve 2014 yılı başında “Ortaöğretime Geçiş Sistemini Bir Grup Züppe Hazırlayıp Bakana mı sundu?” şeklinde attığım Twit sonucunda açılan soruşturma gereği görevden alınmıştım. Bu nedenle 2014 yılında yapılan 4 yılını dolduran okul müdürlerinin görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin sürece tabi olmadım. Soruşturmaya ilişkin açılan dava neticesinde yargı kararı gereği 23.02.2015 tarihinde aynı kurumda tekrar müdürlük görevine başladım. Bu durumda 2015 yılı için yapılacak süre uzatımı sürecine tabiyim. Bu süreçle ilgili olarak; Ülkemiz genelinde yapılan değerlendirmelerin ne kadar büyük tartışmalara sebebiyet verdiği açıktır. Bu tartışmalarda yerimin hak kaybına uğrayanların yanı olması gerektiği kanaatindeyim. Bu değerlendirme sürecini baştan beri eleştiren bir eğitimci ve sendikacı olarak bu sürece tabi olmamam gerektiğini düşünüyorum. Değerlendirmeyi yapacak iç paydaşlar (okul aile birliği, okul meclis başkanı ve okulumuz öğretmenleri) ile ilgili objektif olacaklarına ilişkin en küçük tereddüdüm bulunmamaktadır. Okul dışı paydaş olan Sayın Şube Müdürlerimiz ile en sayın İlçe Müdürümüzün yapacakları değerlendirmede kişisel, sendikal ya da başka etkenlerle hakkımda yapacakları değerlendirmede olası tereddütlere meydan vermemek, olumlu ya da olumsuz bir şekilde hakkımda objektif olmayan değerlendirmeye meydan verip benim için günah işlemelerine vicdanım razı olmamaktadır…! Bu değerlendirmeler ile sözlü sınav sonucunda görevlendirilen okul müdürleri ile ilgili kamuoyunda oluşan intibayı değerlendirdiğimde bu süreçte okul müdürlüğüne devam etmemin değil devam etmememin daha doğru olacağını, aksi durumun izahının şahsım adına hiçbir şekilde mümkün olmadığını düşünüyorum. Tüm bu gerekçelerle; 2015 yılı için yapılacak müdürlük süresinin uzatılması sürecine dahil olmak ve hiçbir suretle hakkımda değerlendirme yapılmasını istemiyorum. Görev süresinin uzatılması sürecine katılmamakla okul müdürlüğü görevinden ayrılmayı ve 16 yıldır yürüttüğüm yöneticilik görevime son vermeyi kabul ediyorum. Görevimin sona ermesi ile beraber atamamın; görevden alındığım süreçte öğretmenlik yaptığım Fatih Mesleki Eğitim Merkezine Matematik Öğretmeni olarak yapılmasını Ve gereğini saygılarımla arz ederim…

24/04/2015

Maksut Balmuk

Açıklamanın yer aldığı bazı adresler:

1- https://www.egitimhaberci.com/mobil/haber/40603/turkiyede-egitim-yoneticiligi-bitmistir.html
2- https://www.turkiyeegitim.com/turkiyede-egitim-yoneticiligi-bitmistir-65940h.htm
3- http://m.gazetekamu.com/maksut-balmuk-istifa-etti.html
4- https://www.karadenizekspres.com/turkiyede-egitim-yoneticiligi-bitmistir/2205/