13 Ağustos 2013

Liselerdeki boş dersliklerin doldurulması için tedbir alınmalı

ile Maksut Balmuk

  headline Liselerdeki boş dersliklerin doldurulması için tedbir alınmalı

Liselerin kapasiteleri doldurulsun öğrenciler mağdur olmasın

Bir taraftan öğrenci gidecek okul bulamıyor diğer tarafta var olan okullardaki derslikler boş. Bu nasıl bir sistemdir anlayabilmiş değiliz.

MEB 2012 Faaliyet raporundan hareketle http://www.memurlar.net/haber/396185/ ne kadar ilginç bir ülke olduğumuzu görebiliriz.

“Türkiye genelinde bin 627 Anadolu lisesindeki 895 bin 360 öğrenci 33 bin 995 derslikte eğitim görürken derslik başına ortalama 26 öğrenci düştü.”

Yani Sınıf Mevcutları 30 olması gereken Anadolu Liselerinde 33.995×4=135.980 kişilik sıra boş.

Öğrenciler bu okullara girebilmek için yarışa dursun MEB’de sıraları doldurmanın çaresini bulmasın.

*Liselerde kontenjan sıkıntısı 

*Liseye gitmesi gereken 574 bin öğrenci açıkta! 

*Normal liselerde derslik başına 44 öğrenci düşüyorAynı şekilde;

“299 Anadolu öğretmen lisesindeki 96 bin 25 öğrenci 4 bin 659 derslikte öğrenim gördü ortalama derslik başına öğrenci sayısı 20,6.”

Anadolu Öğretmen liselerinde de: 30,00-20,06=9,94

9.94×4.659= 46,310 kişilik sıra boş.

Devam edelim:

“144 fen lisesindeki 38 bin 670 öğrenci 2 bin 32 derslikte eğitim gördü derslik başına öğrenci ortalaması 19”

Burada mevcutlar 24 olması gerekiyor. Boş sıraya bakalım: 2.032*5=10.160

“32 sosyal bilimler lisesindeki 8 bin 266 öğrenci 522 derslikte eğitim gördü derslik başına düşen öğrenci sayısı 16” burada da mevcut 24 olması gerekiyor.

Boş kalan sıra sayısı: 8*522=4176

Şimdi bunları alt alta yazalım:

Anadolu Liseleri : 135.980

Anadolu Öğretmen L. : 46.310

Fen Liseleri : 10.160

Sosyal Bilimler Liseleri : 4.176

Toplam : 196.626

Bu sayı 480 kapasiteli : 410 okul demek…

Şimdi bunu yazınca denilecek ki; boş derslikler ara sınıflarda olunca oraya nasıl öğrenci alalım? Burada haklılık payı olabilir. Örneğin 3.sınıfa kadar Genel Lise’de okumuş bir öğrenci 4.sınıfta Fen yada Sosyal Bilimler Lisesinde okuyamaz. Yada çok zor okur.

Fakat çok iyi biliyoruz ki daha okullar açılmadan bir çok 9.sınıf sırası boş kalıyor. Bunları doldurmak için bile çaba sarf edilmiyor.

Geçen yıl İstanbul’un en gözde okullarında bile 30dan fazla sıra boşaldığı için şube kapatıldı.

Bunun için en azından dönem içinde yada dönem arasında sınav puanını esnetmek suretiyle alım yapılabilir. Örneğin okulun kapattığı taban puanın 10-20 puan altında olan öğrencilerden buralara nakil söz konusu olabilir.

Bilindiği üzere Genel Lise ile Anadolu Lisesi arasında ders farkı sadece Yabancı dilde birkaç saat ve İkinci yabancı dilde birkaç saat idi.

Genel liseler kapatıldığına göre diğer liselerle kıyasladığımızda da arada pek farklılık olmadığını görürüz. Genel Lise 9. Sınıf ile Meslek yada İmam hatip Lisesi 9. Sınıf arasında farklılık yoktur.

Bugün 9.sınıfı Anadolu Meslek Lisesinde okuyan bir öğrenci ile Anadolu Lisesinde okuyan öğrenci arasında neredeyse hiç fark yoktur. Yada kapatılabilecek kadar azdır. Aynı durum Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri için dahi geçerlidir. Sosyal Bilimler Liselerinde 20 saat yabancı Dil olduğunu, Hazırlık sınıfı olan bazı Anadolu Liselerinde de farklılık olduğunu belirtmek gerekir.

Sınıf mevcutları bu yıl derslik başına 4 öğrenci artışı yapılsa da yeni derslik yapılmadığından, okul açılmadığından talebi karşılamaktan uzaktır.

Öneri:

1- Hazırlık sınıfı bulunan Anadolu Liselerine ilk dönem içerisinde 10-20 puanlık esneklikle nakil yoluyla alım yapılabilir.

2- Hazırlık sınıfı olmayan Anadolu Liselerine ilk dönem içerisinde 10-20 puanlık esneklikle nakil yoluyla alım yapılabilir.

3- Fen ev Sosyal Bilimler Liselerine de aynı şekilde Hazırlık sınıfı bulunan okullardan yada ders uyumu bulunan okullardan alım yapılabilir.

4- 10.sınıfta da (ders durumları, yıl sonu başarı durumu ve SBS(OYP) durumları değerlendirilerek hu tür okullardaki boş kontenjanlara yerleştirilebilirler…

Amaç üzüm yemekse eğer bağcıyı hedef almadan hareket etmeli, ülke kaynakları ve öğrenci talepleri birlikte değerlendirilerek maksimum kaynak kullanımı sağlanmalıdır.

Bu arada bu yıl Genel Liselerin kapatılmasıyla beraber bakanlığın Meslek ve Anadolu Liselerinde Genel Lise sınıfı açma eğiliminde olduğu konuşulmaktadır.

Anadolu liselerinde böyle bir sınıf doğru olmayacaktır. Anadolu Liseleri eğer boş derslikleri varsa Anadolu öğrencisi alabilirler.

Meslek Liselerinde bu tür şubeler açılabilir fakat daha önce Genel Lise iken Meslek Lisesinde dönüşen okullarda açılması daha uygun olacaktır.

Kaldı ki bu yıl kontenjanlar belirlenmiş olduğundan yani derslikler dolacak şekilde planlama yapıldığından öğrencilerin şimdiden bilgilendirilerek okudukları (2013-2014) Meslek Liselerinde başarılı olmaları şartıyla 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında açılacak olan Genel Lise şubelerinde okuyabilecekleri açıklanmalıdır.

Açılacak genel lise şubelerinde de torpil vs… değil tamamen öğrenci başarısına dayalı olarak belirlenen kontenjanlara göre alım yapılmalıdır.

Bu açıklamanın şimdiden yapılması önemlidir. Bakanlıktan gelen bilgilere göre okulları dolduralım sonra açıkları yaklaşımı doğru değildir. Böyle bir yaklaşım veliyi özel okulla yada maddi ve manevi sıkıntılarla karşı karşıya bırakabilir.

 

Saygılarımla…

Maksut BALMUK

Yazının Memurlar.Net linki için TIKLAYINIZ...