7 Eylül 2013

Liselerde sınıf mevcudu 40’ı aşamayacak

ile Maksut Balmuk

headline (5)

Liselerde sınıf mevcudu 40’ı aşamayacak

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinindeğiştirilmesiyle beraber Sınavsız öğrenci alan okullarda sınıf mevcutları 40’ı aşamayacak. Sınavlaöğrenci alan okullarda ise;

Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri,güzel sanatlar liseleri ile Anadolu sağlık meslek liselerinde 30;

Diğerlerinde ise 34 olacak.

Ümit ediyoruz ki MEB Sınavsız alan okullarda getirdiği bu kurala uysun. Ümit ediyoruz diyoruz çünkü geçmişte konu ile ilgili tecrübelerimiz mevcuttur.

Bakanlığın kendi çıkardığı bir düzenlemeye uymaması, hukuk devletinde böyle bir uygulama olması düşünülebilir mi diye sorulabilir. Fakat öyle durumlarla karşılaşılmaktadır ve tecrübeler bizi öyle noktalara getirmektedir ki düşünmemek mümkün değil.

Yönetmelik maddesi gayet açık ve net:

Madde 24- …(2) Alınacak öğrenci sayısının planlanmasında bir şubedeki öğrenci sayısının 34’ü geçmemesi esastır. Ancak öğrenci sayısının çok fazla, derslik sayısının yetersiz olduğu durumlarda,eğitim ortamı uygun olmak kaydıyla bir şubedeki öğrenci sayısı daha fazla olabilir, ancak 40’ı aşamaz.

Bu maddeye göre sınavsız öğrenci alan okullarda sınıf mevcutlarının Anadolu Liselerinde olduğu gibi 34 olması gerekiyor. Öğrenci sayısının fazla olması durumunda ise 40’ı aşamayacağı yönetmelikte yer almaktadır. Burada kesin bir hüküm bulunduğundan 40’tan fazla öğrenciden şube oluşturulması mümkün değil.

Fakat;

İlköğretimlerde de aynı türden madde bırakın yönetmeliği kanunda bulunduğu halde yıllardır uygulanmamaktadır. 222 sayılı kanunun 50.maddesi: Madde 50 – Birleştirilmiş sınıflar da dahil olmak üzere bir öğretmene düşen öğrenci sayısı 40 dan fazla olamaz.

Şeklindedir.

MEB’in kendi çıkardığı henüz mürekkebi kurumamış mevzuatına uymasını ümit ediyoruz. Aksi halde ülke genelinde eğitimde fırsat eşitliğinden söz etmek mümkün olmayacaktır.

Maksut BALMUK

Memurlar.Net - Özel