18 Ağustos 2023

Liselerde sınıf geçme sistemi sorunu değerlendirmesi. Sınıfta Kalma Kaldırıldı mı?

ile Maksut Balmuk

Bakan Yusuf Tekin yaptığı açıklamada iki konu ön plana çıktı. Bunlar; “Yeni dönemde sınıf tekrarının mümkün olduğu bir süreç söz konusu olacak.” “Açık liseye kaymalarla ilgili de bir dizi tedbiri önümüzdeki günlerde mevzuat değişiklikleriyle almış olacağız. Bu bizim için çok önemli. Hem örgün eğitim çağındaki bir gencimizin, yaygın eğitim kurumlarına gitmesini doğru bulmuyoruz.” Şeklindeydi.

Burada Açık lisenin yaygın eğitim olarak kabul edilmesi ve çocukların yaygın eğitime değil örgün eğitime devam etmelerini istediklerine ilişkin görüşleri değerliydi. 2012 yılında çıkarılan kamuoyunda 4+4+4 sistemi olarak bilinen düzenleme ile açık liseler de örgün eğitimler gibi zorunlu eğitim kapsamındaki kurumlar arasına alınmıştı.

Tüm basının özellikle üzerinde durduğu konu ise sınıf tekrarına ilişkin konu olmuştur. Fakat neredeyse tüm basın liselerde sınıf tekrarı yok geri geliyor şeklinde haberlere imza attı.

Oysa ki sınıf tekrarı mevzuatımızda var. Fakat uygulamada sorunlar söz konusu.

Bu konu hiçbir zaman gündemden düşmemiş olup 2012 yılında ve bir çok kez konuyu ele almıştık. Zaman içerisinde değişen çok durum ve güncellenmesi gereken noktalar olsa da sorun sınıf geçme/kalma sistemi sorunudur.
https://www.memurlar.net/haber/216517/liselerde-sinif-gecme-sistemi.html

MEB’de neredeyse af gelmeyen hiçbir yıl yaşanmadı. Ya devamsızlıklar yok sayıldı, ya ek sınavlar konuldu ya da sadece 12.sınıflara ayrıcalık verildi. Ama mutlaka bir afla karşı karşıya kaldık.

Son yıllarda da (2020-2021 sürecinde) pandemi bahanesiyle tüm öğrenciler devamsızlık durumu ya da başarısız ders sayısına bakılmaksızın bir üst sınıfa geçirildiler.

Hatta en son olarak 2022 yılı Ekim ayında sınıf tekrarına kalan 22 bin 11. Sınıf öğrencisi okullar açıldıktan sonra bir gecede Bakan Özer imzasıyla 12.sınıfa geçirildi. Öğrenci sınıfta kaldığını düşünerek 11. Sınıfta otururken birkaç gün sonra kendini 12. Sınıfta buldu.

İşte bu tür aflar sistemi tıkamış durumdadır. Sınıf geçirilen öğrenciler başarısız derslerini sorumlu geçmiş sayıldılar ve 15 dersin 15 inden de başarısız olan öğrenci de bir üst sınıfa geçmiş oldu.

Mevcut Kuralı Hatırlayalım.
– Devamsızlık yönünden;
Ortaöğretim kurumları yönetmeliğine göre bir öğrencinin bir üst sınıfa geçebilmesi için devamsızlık sorunu olmaması gerekiyor. Devamsızlık için ise kural: 10 gün özürsüz 20 gün özürlü olmak üzere 30 günden fazla devamsızlığı olan öğrenci sınıf tekrarına kalır.
– Ders başarısı yönünden;
a) Doğrudan sınıf geçme
– Tüm derslerden başarılı olan (yılsonu ortalaması 50 ve üzeri olan) öğrenciler bir üst sınıfa geçerler.
– Bazı derslerden sınıf geçemediği (50 ve üzeri puan yakalayamadığı) halde tüm derslerin ağırlıklı yıl sonu ortalaması yani yılsonu başarı ortalaması/sınıf geçme ortalaması 50 ve üzeri olan öğrenciler de bir üst sınıfa doğrudan geçerler. ( Zorunlu bazı derslerden (Türk Dili ve Edebiyatı gibi) başarısız ise o dersi sorumlu geçmek kaydıyla)
b) Sorumlu olarak sınıf geçme
Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dahil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder.

Yani 3 dersten başarısız iseniz bir üst sınıfa o üç dersi sorumlu olarak (amiyane tabirle borçlu olarak) geçersiniz ve sorumlu geçtiğiniz dersleri okul bitene kadar sınavlara (sorumluluk sınavları) girerek borcunuzu ödersiniz.

Sonuç olarak sınıfta kalma mevzuatımızda var fakat daha çok da siyasi gerekçelerle çıkarılan aflar sonucunda uygulamaya yönelik sorunlar vardır.

Yıllara göre sınıf geçme sistemi ile çok oynanmış genellikle de sınıf geçmenin kolaylaştırıldığı durumlarla karşılaşılmıştır fakat buna rağmen yapılan düzenlemelere uyulmamıştır. Zaten sınıfta kalmanın çok zor olduğu bir sistem düzenlemesi varken bir de afların çıkması sistemi tamamen yozlaştırmıştır.

Konuyu bu noktada çok uzatmadan keserek bölümler halinde öneriler de ortaya koyarak ele alacamızı belirttikten sonra ” unutulmamalı ki sınıf geçme/kalma sistemi aman geçsin ya da kalsın şeklindeki iki basit kelime ile ele alınamayacak kadar önemli bir konudur ve bu konu sadece bir bakanın ya da 1-2 bürokratın hatta üçünün kafa kafaya verip düzenleyebileceği bir konu değildir. Burada hiçbir öğretmenin, velinin, öğrencinin ya da bürokratın hatta bakanın aman öğrenciyi sınıfta bırakalım mantığı ile yaklaşacağı bir konu da değildir. Hiç kimse çocukların/gençlerin sınıfta kalmasını tercih etmez. Eden olursa da öğrencinin yararını gözeterek eder.”

Maksut BALMUK
Öğretmen

Kaynak: Memurlar.Net