27 Temmuz 2015

Liselerde başarı neden düşüyor?

ile Maksut Balmuk

headline

LYS sonuçlarının açıklanması ile beraber liselerde başta Kimya dersi olmak üzere son 5 yılda bir çok dersten başarının düştüğü bilgisi medyayı meşgul etti.

LYS sonuçlarının açıklanması ile beraber liselerde başta Kimya dersi olmak üzere son 5 yılda bir çok dersten başarının düştüğü bilgisi medyayı meşgul etti.

Peki başarı neden düştü?

Öncelikle öğrenci sayılarına bir göz atalım:

MF Sınavına girenlerde

Okul Türü 2010 2015
Anadolu Lisesi 79.943 139.311
Lise 125.304 118.503
Fen Lisesi 6.523 13.308
Sosyal Bilimler Lisesi 6 1.885

TM Sınavına Girenler

Okul Türü 2010 2015
Anadolu Lisesi 65.976 163.485
Lise 283.304 223.153
Fen Lisesi 130 8.461
Sosyal Bilimler Lisesi 345 1.795

Sayılara baktığımızda ortalamanın altında puana sahip olan Lise öğrencisi sayısında düşüş ortalama üstünde olan diğer liselerde özellikle de Anadolu Liselerinde artış olduğu görülüyor.

Anadolu, Fen ve Sosyal Bilimler Liselerindeki Öğrenci artışı maalesef ortalama başarıyı yükseltmekte etken olmamıştır.

Neler yapıldı başarısızlık için?

1. Bu sonuçlar göstermektedir ki her okula Anadolu tabelası çakarak Anadolu Lisesi olmuyor. Başarı yakalamak için okulun türünü değiştirmek yetmiyor. 2010 yılı bu noktada da milattır. Çünkü 2010/30 nolu genelge ile tüm liselerin Anadolu lisesine ya da meslek lisesine dönüştürülmesi çalışmaları başlamıştır.

2. 2010 yılı liseler için adeta milattır. Çünkü 2010 yılında Haftalık ders programları değiştirilmiştir. Haftalık ders çizelgelerinin değiştirilmesiyle beraber okullarda var olan Fen, Sosyal, TM, Dil alanları kaldırılmıştır.

Alan seçme devri sona ermiş ders seçme dönemi başlamıştır. Artık 10. Sınıftan itibaren Fizik, Kimya, Matematik, Geometri, Biyoloji dersleri seçmeli olmuştur. 11. Sınıftan sonra ise Dil Anlatın, Türk Edebiyatı, Din K. A.B, Beden Eğitimi, Resim/Müzik, Yabancı Dil hariç tüm dersler seçmeli olmuştur.

Öğrenci sadece 9.sınıfta Matematik görerek mezun olabilmiştir. Öğrenci artık istediği dersi seçmekte özgürdür. Bu özgürlük öyle karışıklıklara yol açmış ki bilinçsiz tercihler 10. Sınıfta seçmediği dersi 11. Sınıfta seçmek, 10. Sınıf konularını görmeden 12.sınıfta seçerek görmeye çalışmak… Bazı okullarda 2 saat diğerinde 4 saat ders görmek, aynı okulda bir sınıfta 4 saat görülen dersi diğer sınıfın 2 saat görmesi ya da hiç görmemesi…

Gibi bir çok sorunlarla karşı karşıya kalmıştır liseler. Bu sistemin ilk mezunları da yavaş yavaş ortaya çıkmaktadır.

3. Çok tepki gelmiş olmalı ki tam 4 yıl sonra 2014-2015 te tüm 10. Sınıflarda Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji dersleri zorunlu hale getirildi.

4. Sınıf mevcutları her defasında arttı. Anadolu Liselerinde bile 30 olan zorunlu sınıf mevcudu önce 34’e ardından da bu yıl 40’a çıkarıldı.

5. Anadolu Liselerine, Fen Liselerine öğretmen seçim sistemiyle her defasında oynandı.

En başarılı okullar arasında üst sıralarda olan Anadolu Öğretmen Liseleri kapatıldı.

Haftalık ders saatleri liselerde 30 iken önce 37’ye çıkarıldı. Şimdi de 35’e düşürüldü. Daha çok ders saatine rağmen içi boş derslere dönüştü.

6. Devamsızlık sınırları ile sürekli oynamalar yapıldı.

7. Sınıf geçme sistemi esnetildikçe esnetildi ve nihayetinde 7-8 başarısız dersi olan öğrenci dahi ortalama ile sınıf geçer duruma geldi.

8. Tüm okullar kademeli olarak sınavla alan okullara dönüştürülerek mahalle mektepleri kapatıldı, her yerden öğrenci alan okullara dönüştü. Böyle olunca da mahalli imkanlardan ve eğitimde mahalli kültürlerden uzak kurumlar ortaya çıktı. Sahiplenme, aidiyet duygusu azaldı.

9. Okullara veli katkısı sona erdirilirken merkez katkısı da yeterince sağlanamadı.

10. Sağlıklı bir Yönetici atama sisteminin oturtulmaması sonucu liyakatsiz yönetimlerle günü kurtarmaya yönelik çalışmalar yapıldı.

11. TKY ön planda idi bir de Stratejik plan getirildi ama hiç birinin içi doldurulamadı. Kağıt üzerinde kaldı her şey.

12. Bürokrasiye boğuldu öğretmenler, idareciler ve böylece eğitim öğretimden çok bürokrasi meşgul etti eğitimcileri.

13. Liseler adeta eğitim öğretim kurumu olmaktan çıkarıldı üniversiteye gidebilmek için alınması gereken zorunlu diplomaların verildiği YGS, LYS odaklı okullar haline getirildi.

Yani işin özü Liseleri bitirmek için her türlü çaba harcandı. Bu çabaların meyveleri de artık alınıyor, kimisinin yüzü ekşiyor, ağzı buruşuyor, kimisinin ise yüzü ekşirken bıyık altından gülmeyi ihmal etmiyor…

Maksut BALMUK

Memurlar.Net - Özel