14 Ekim 2012

Kusuru olmayan okul müdürüne idari işlem isteyen Genel Müdür

ile Maksut Balmuk

headline (1)Kusuru olmayan okul müdürüne idari işlem isteyen Genel Müdür

Son dönemlerde hedef tahtasına oturtulan kesim maalesef yöneticiler ve öğretmenler olmaktadır. Hedef tahtasına oturtanlar ise maalesef kendi yaptıkları hataları görmeden yargılamaya gidenler olmaktadır.

Öğretmenliğin kutsallığı her zaman konuşulsa da hiçbir öğretmenin böyle bir beklentisi olduğunu düşünmüyorum fakat haklarının teslim edilmesitalebi insanlığın doğasında olan bir şey olduğundan böyle bir beklenti mutlaka vardır.

Okulu çekip çevirmek isteyen okul müdürü suçlu, tüm engellemeler nedeniyle okulu çekip çeviremeyen okul yöneticisi beceriksiz ilan edilmişken şimdi de mevzuata uygun hareketeden okul müdürü hakkında yasal işlem yapılmasıgündeme gelmektedir.

1- Okulu çekip çevirmek isteyen okul müdürü suçlu çünkü;

Sosyal devletin ve devlet okullarında parasız eğitimin gereği olarak okulların tüm ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanması gerekirken bu yapılamadığı/yapılmadığı için zorlama olmadan, tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak velilerden bağış alan okul müdürleri soruşturma geçirmişlerdir. Bunda da laf yerine gelsin diye aynı konumdaki müdürlerden bazıları ceza almışlardır.

2- Tüm engellemeler nedeniyle okulu çekip çeviremeyen okul yöneticisi beceriksiz çünkü Bakan Sayın Dinçer’in son günlerde okulların ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli kaynaklarının bulunduğunu belirtmiş ”Bu kadar kaynak varken hala bir okulumuzun sorunu varsa aslında orada kaynak sorunu değil yönetim sorunu, yönetici sorunu var diye düşünüyorum”cümlelerini sarf etmiştir.

Bu cümlenin anlamı şudur: okulda kaynak var idareci bunu değerlendiremiyor. Okulda en önemli kaynak maalesef velidir. Bu kaynağı, yetkililerin tüm açıklamalarından sonra kullanmak mümkün değildir. Çünkü yapılan açıklamalardan; ?okullara devletin her türlü kaynağı ayırdığı, ödeneği gönderdiği, buna rağmen okul idarelerinin keyfi olarak veliye başvurduğu” anlaşılmaktadır. Hal böyle iken velinin gözünde en basit tabirle yalancı pozisyonuna düşen, okul yöneticisi olmaktadır.

Bu konunun tek çözüm yolu vardır Sosyal Devletin gereği yerine getirilmeli okullarda para ile ilgili en küçük konuşma ve işlem olmamalı tüm ihtiyaçlar bakanlıkça karşılanmalıdır. Sayın başbakanın bile ?okulunuzun ihtiyacı varsa özel kalemime bildirin? sözleri varken veliden bir şeyler beklemek doğru değildir.

3- Şimdi de mevzuata uygun hareket eden okul müdürü hakkında yasal işlem yapılması gündeme gelmektedir.

Dün haber olarak yer alan Mahkeme: Başarılı öğrenci devamsızlıktan sınıfta kalamaz başlıklı haberde bulunan bakanlık yazısının son bölümü:

şeklindedir. Öncelikle belirtelim ki böyle bir karar varsa bu kararın sadece bir ilde uygulanması söz konusu dahi olamaz tüm illerde uygulanmalıdır. Bunu bir kenara bırakalım ve ??tesis edilen işlemde kusuru bulunan okul yöneticileri ve diğer ilgililer hakkında gerekli idari işlemlerin yapılması?cümlesine bakalım. Evet idarede bir kusur varsa bunun bedeli ödenmelidir. Fakat mevzuatımıza göre (Millî eğitim bakanlığı orta öğretim kurumları sınıf geçme ve sınav yönetmeliği)’nda devamsızlıktan kalan öğrencinin derslerden başarılı olması durumunda sınıf geçmesi mümkün değilken hangi idareci hakkında yasal işlem yapılacaktır?

Yapılan işlemde kusurlu olarak okul yöneticilerini gösterircesine bir yaklaşım sergilemekle amaçlanan nedir? Mahkemenin kararının uygulanmasını tüm birimlere bildirmek yerine okul idarelerini suçlamak ne kadar etiktir?

Bu karara göre (özellikle kesinleşirse) 12.sınıf öğrencileri okula sadece sınavlarının olduğu günlerde gelmek suretiyle diğer günlerde okula gelmeyebilirler ve derslerden başarılı oldukları taktirde de diplomalarını alabilirler.

MEB sorumluluğunun gereği olarak bu işin altından nasıl kalkılacağını da açıklamalıdır.

MEB’in ?Okul yöneticilerinin bu denli yıpratıldığı hatta dışlandığı bir ortamda eğitim öğretimi sağlıklı yürütmek nasıl mümkün olacaktır?? sorusunu cevabını düşünmesi gerekir.

Saygılarımla?

Maksut BALMUK

Eğitim Yöneticisi

Memurlar.Net - Özel