31 Aralık 2021

Konu: Öğretmenler… Dostlar alışverişte görsün teklifi

ile Maksut Balmuk

Meclise sunulan kanun teklifi tamamen dostlar alışverişte görsün içeriklidir. Bu kanun öğretmenlerin hiçbir sorununu çözmemektedir. Bu kanun AKP’nin kendi yarattığı 3600 ek gösterge ve Uzman/Baş öğretmenlik sorunları dışında hiçbir soruna çözüm olmayacaktır. Bu iki sorunun yaratıcısı da AKP iktidarlarıdır. 2006 yılında başlayan uzman/başöğretmenlik uygulamasının yarattığı haksızlıklara 15 yıldır kulak tıkayan AKP iktidarı her geçen gün sorunun daha da büyümesine yol açmıştır. 2022 itibariyle 400 TL civarında olacak Uzman öğretmenlik tazminatının 1000TL’ye, 800 TL olacak Başöğretmenli tazminatının da 2000 TL’ye çıkarılması var kanun teklifinde. Bu sorunun yaratıcısı AKP iktidarları olup bu sorun sınav şartı ya da başkaca şartlar olmaksızın ve hiçbir apolet verilmeksizin 10 yılın dolduran tüm öğretmenlere uzman, 15 yılını dolduranlara ise başöğretmenlik tazminatları ödenerek çözülmelidir.

3600 ek gösterge ise diğer kamu çalışanları da dahil bir haktır ve geciktirilmeden verilmesi gerekirken bu konu da 2023 yılına havale edilmektedir. Oysa ki 18.06.2018 günü Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun mitinginde 3600 ek göstergeyi meclis kapanmadan düzenledik ve verdik demişti.

Kanun teklifinde bu iki konu dışında elle tutulur gözle görülür çözüme yönelik bir konu yoktur.

Öğretmenlerin sorunları nelerdir?

Öğretmenlerin ve öğretmenlik mesleğinin en temel sorunu; mesleki onurun Başbakanlığı döneminde 15 saat çalışıp çok maaş alıyorlar üstüne üstlük 2 ay tatilleri var minvalinde söyledikleri sözler, alo 147 öğretmeni şikayet hatları, öğretmenleri rencide edici diğer sözlerle de artan mesleğin itibarsılaştırılması sorunudur. Bu kanun teklifi bu soruna yönelik en küçük çözüm sunmamaktadır.

Öğretmenlerin ekonomik haklarında da sorunlar vardır. Bugün yeni açıklanan asgari ücrete yakın ücret alan öğretmenler vardır. Örneğin 2011 yılında 666 sayılı KHK ile eşit işe eşit ücret düzenlemesi ile  öğretmenler yardımcı hizmetler personelinden daha az ek ödeme alırken emsal niteliğe en yakın şube müdürlerinin yaklaşık 2000-3000 TL daha fazla ek ödeme almaları sorununa da çözüm söz konusu değildir.

Öğretmenlerin;

* Norm kadro,
* Yer değiştirme,
* Zorunlu hizmet bölgelerinin teşvik edilmesi,
* Sözleşmeli öğretmenliğin kaldırılması,
* Mülakat sisteminin kaldırılması,
* Ücretli kölelik statüsündeki ücretli öğretmenlik sorununun çözülmesi,
* Yıllardır çözüm bekleyen kültür öğretmenlerinin maaş karşılığı 15, okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin 18, meslek derslerine giren öğretmenlerin 20 saat uygulamasının sonlandırılarak tüm öğretmenlerin maaş karşılığı ders saatlerinin 15 saatte eşitlenmesi,
* Yöneticilikteki kayırmacılık,
* Yöneticilikte kariyer sistemi kurulamaması,
* Proje okulu adı altında hizmet puanı gözetilmeksizin yapılan haksız atamalar,
* Kreş sorunu,
* Her olaydan sonra akla gelen ve süslü sözlerle ifade edile öğretmene şiddet sorunu gibi yıllardır biriken sorunları hiç birine çözüm olmayan bu kanun teklifinin öğretmenlik meslek kanunu olarak tanımlanması mümkün değildir.

Öğretmenlerin sorunu bu şekildeki bir kanun ile çözülemeyeceği gibi 20 yıllık geçmişi hiç de parlak olmayan bir anlayışla da çözülemez.

Bu kanun teklifinde muhalefet, akademisyenler olmadığı gibi öğretmenler de yoktur. Öğretmenin olmadığı bir meslek kanunun ise öncelikle ruhunda eksiklik vardır.

Taslak yarın meclise sunulacakmış, bir süre de seçim süreci nedeniyle komisyonlarda bekletilirse şaşırmamak gerekir.

3600 ek gösterge ve uzman/başöğretmenlik sorunu 657 sayılı yasada yapılacak küçük bir değişiklikle çözülebilecek sorunlardır. Bu nedenle bir öğretmen olarak  Cumhurbaşkanına “öğretmenlik meslek kanunu yaptık” övünmesine girmek yerine kanun teklifini geri çekmeye davet ediyorum.

Maksut Balmuk

Kaynak : https://odatv4.com/guncel/konu-ogretmenler-dostlar-alisveriste-gorsun-teklifi-225370