18 Temmuz 2020

Kimler İlçe Mili Eğitim Müdürü olabilecek!

ile Maksut Balmuk

Milli Eğitim Bakanlığı, ilçe milli eğitim müdürü ve il milli eğitim müdür yardımcısı kadrolarına yapılacak atamalarda aranan şartları değiştirdi.

Resmi Gazetenin 12/10/2013 tarihli ve 28793 sayısında yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikler 18.07.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Değişikliğin en dikkat çeken maddesi İlçe Milli Eğitim Müdürü ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı kadroları için yapıldı. TIKLAYINIZ

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü için;

“MADDE 23 – (1) İlçe milli eğitim müdürü kadrosuna atanacaklarda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartların yanında, yazılı veya yazılı ve sözlü sınavı kazanarak atanmış olmaları şartıyla; eğitim kurumu müdürlüğü görevinde en az dört yıl, şube müdürü kadrosunda en az iki yıl ya da bu fıkrada sayılan görev ve kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış ve öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak şartları aranır.”

Hükmü getirildi.

Yani İlçe Milli Eğitim Müdürü olabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartların yanında;

– Yazılı sınav kazanarak okul müdürü olup 4 yıl görev yapmış olanlar,

– Yazılı ve Sözlü sınavın ikisini de kazanarak okul müdürü olup 4 yıl görev yapmış olanlar,

– Yazılı sınav kazanarak şube müdürü olup 2 yıl görev yapmış olanlar,

– Yazılı ve Sözlü sınavın ikisini de kazanarak şube müdürü olup 2 yıl görev yapmış olanlar,

– Yukarıda belirtilen şartlardaki görevleri toplamı 4 yıl yapmış olanlar. ( 3 yıl okul müdürlüğü 1 yıl şube müdürlüğü gibi)

Bu düzenlemeye göre;

– Bakan onayı ile (657 sayılı yasa 76. Maddeye göre) okul müdürü olanlar (2009 da olduğu gibi)

– Sadece sözlü sınava göre okul müdürü olanlar,

– Sınavsız herhangi bir dönemde okul müdürü olanlar,

– Yazılı veya yazılı ve sözlü sınav ile müdürlüğe atanıp 4 yılını doldurmayanlardan 2014 sonrası değerlendirme ya da sözlü sınava göre süresi uzatılanlar.

İlçe Milli Eğitim Müdürü olamayacaklar.

Bu düzenlemeye göre bir tez çalışmasından yararlanarak 1998-2014 arasında çıkarılan yönetmeliklerde yazılı/sözlü sınava ilişkin atama durumlarına bakalım.

Tez çalışması bu dönemi kapsadığından daha sonraki dönemlerdeki yönetmelikleri de inceleyecek olursak;

06.10.2015 sözlü sınav (İlçe müdürü olamaz)

22.04.2017 sözlü sınav (ile müdürü olamaz)

21.06.2018 yazılı ve sözlü sınav (4 yıl dolunca ilçe müdürü olur)

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı için ise;

“(2) İl milli eğitim müdür yardımcısı kadrosuna atanacaklarda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartların yanında, eğitim kurumu müdürlüğü görevinde en az dört yıl, şube müdürü kadrosunda en az iki yıl ya da bu fıkrada sayılan görev ve kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olmak şartları aranır.”

Hükmü getirilmiştir.

Burada da 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartların yanında,

– Müdürlükte 4 yıl ( yazılı/sözlü sınavlı sınavsız ya da bakan onayı ile olup olmadığı önemli değil)

– Şube müdürlüğünde 2 yıl ( yazılı/sözlü sınavlı sınavsız ya da bakan onayı ile olup olmadığı önemli değil)

– İki görev toplamı 4 yıl

Şartlarından biri yeterli.

Bu durumda İlçe Milli Eğitim Müdürü olamayacaklarda sıralananlar İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olabileceklerdir.

Bu düzenlemedeki detaylar gözden kaçan daha doğrusu kopyala yapıştır şeklinde yapılan hatalar gibi durmakta olup okul müdürlüğü 2014 yılından sonra atama değil görevlendirme olarak kanunda ve diğer mevzuatlarda yerini almışken bu düzenlemede halen atama olarak bahsedilmesi de tartışmaya açıktır.