30 Ocak 2023

Kadroya geçen sözleşmeli öğretmen ne zaman yer değiştirebilir?

ile Maksut Balmuk

Sözleşmeli öğretmenlerin (ve kamuda görevli tüm sözleşmeli personelin) kadroya geçişle ilgili kanun 26.01.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Kanuna tabi personel bir ay içerisinde yazılı başvuru yaparak kadroya geçebilecek. Yani öğretmenler 657 sayılık Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine tabi öğretmenler aynı maddenin 4/A fıkrasına tabi olacaklar. Böylece kadrolu öğretmen olacaklardır.

Kadroya geçen öğretmen ne zaman yer değiştirebilecek?

Bu konu kanun teklifi ilk yayımlandığında da (meclise geldiğinde de) çok tartışılmıştır. Çünkü kanun teklifinde bu konudaki madde; “.. kadrolarına atananlar bu Kanunun 72 ve 74 üncü maddelerinde yer alan hükümlerden sözleşmeli personel olarak geçen süreleri dahil dört yıllık hizmet süresini tamamladıkları tarihten itibaren yararlanabilirler.” Şeklindeydi.

Bu cümlelerin anlamı sözleşmeli öğretmenler bu kanunla kadroya geçseler bile sözleşmeli geçen süreler dahil 4 yıllarını doldurmadan özür grubuna (aile birliğine) bağlı yer değiştirme isteyemeyeceklerdi.

Oysa ki sözleşmeli öğretmen 3 yıl görev yapınca kadroya geçmekte (652 sayılı KHK) ve kadroya geçince de özür grubu tayini isteyebilmektedir.

Çok tepki çeken bu düzenleme sendikaların da baskılarına rağmen komisyonlardan da aynen geçmişti. Tepkilerin artması sonucunda meclis genel kurulundaki görüşmelerde bu durum değiştirildi.

Yeni yani yürürlükteki düzenleme nasıl?

Değişen halinde bu düzenleme;

“. memur kadrolarına atananlar, sözleşmeli personel olarak geçen süreler dahil olmak üzere dört yıl süreyle başka bir yere atanamazlar. Dört yıllık sürede, memur kadrosuna atanmadan önce tabi oldukları mevzuata göre yer değiştirme hakkına sahip olanların söz konusu mevzuatta yer alan süre, usul ve şartlarla görev yerleri değiştirilebilir.”
şeklinde kanunlaştı ve yürürlüğe girdi.

Bu değişikliğin anlamı nedir?

Buradan da anlaşılacağı üzere sözleşmeli iken yer değiştirme için farklı bir mevzuata tabi olanlar için o mevzuat geçerli kılındı.

Bu durumda sözleşmeli iken kadroya atanan öğretmenler 652 sayılı KHK’da yer alan

“.sözleşmeli öğretmenler, can güvenliği ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz.”

Hükmüne tabi olacaklar. Yani bu öğretmenler bugün kadroya geçseler bile sözleşmeli öğretmenlikte geçen süre dahil 3 yıllarını doldurduklarında aile birliğine bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilecekler.

Maksut BALMUK
Öğretmen, Yazar

 

Kaynak: Memurlar.Net