24 Ekim 2019

Kadroya geçecek olan sözleşmeli öğretmenlerden maaş iadesi istenir mi?

ile Maksut Balmuk
652 sayılı KHK’da yer alan hüküm gereğince kadroya geçirilecek olan sözleşmeli öğretmenlerin maaşlarında mahsuplaşma yapılmaması gerekmektedir. Sözleşmeli öğretmenlerden maaş iadesi istenilmemeli, kadroya geçecek olan öğretmenler de, göreve başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren kadrolu öğretmen maaşını almalıdır.

4B’den Kadroya Geçen Öğretmenlerde Mahsuplaşma

2016 yılında sözleşmeli öğretmen olarak atanan öğretmenlerden 3 yıllık süreyi tamamlayanlar kadroya geçirilmektedirler. İlk grup olarak 3200 öğretmenin kadroya geçtiği bilgisi paylaşılmıştır.

Kadroya geçen öğretmenlerle ilgili bazı il milli eğitim müdürlüklerinde sorunlar yaşandığı bilgisi gelmiştir.

Öğretmenden sözleşmelilikteki son maaşının iadesi istenerek, kadrolu olarak da ilk maaşının peşin olarak ödenmesi söz konusu olmaktadır. Bu durumda öğretmen mağdur olmaktadır çünkü sözleşmelilikteki son maaşının SGK ödentileri vs kişiye borç olarak çıkmaktadır. Bu durumda öğretmen kadroya geçerken örneğin 5800TL ödemek zorunda kalırken 4000 TL maaş verilmektedir.

Oysa ki düzenleme açıktır.

652 sayılı KHK’de bu durum şöyle açıklanmıştır.

EK Madde-4 (4) fıkrasında;

“(4) Bu madde hükümlerine göre öğretmen kadrolarına atananların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli öğretmen pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz

Düzenlemeden de anlaşılacağı üzere kişinin kadrolu kararnamesi 20 Ekimde gelmiş ise kişi 20 Ekim’de kadrolu olarak başlatılabilir fakat “atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır” gereği kadrolu ilk maaşını 15 Kasım 2019’da alır. Mahsuplaşma da yapılmaz. Kademe ve dereceleri de bu madde kapsamında değerlendirilir.

Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde yaptığımız görüşmede bu durumu açıklayan bir yazının valiliklere gönderileceği belirtilmiştir.

Maksut BALMUK

Memurlar.Net - Özel