2 Mayıs 2016

İstanbul MEM Öğretmenleri Okulundan Edecek

ile Maksut Balmuk

istanbul-mem-ogretme-e7b73b4127a4526dedd8İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü yine yanlış yapıyor. Yıllardır okullarda dönüşüm uygulanmaktadır.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü yine yanlış yapıyor. Yıllardır okullarda dönüşüm uygulanmaktadır. Örneğin Genel Lise Meslek Lisesine, Ortaokul İmam Hatip Ortaokuluna gibi binlerce dönüşüm gerçekleşti. Dönüşüm gerçekleştiğinde o okulun öğretmenleri mağdur edilmez dönüşen okullara aktarılırdı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu kez öyle yapmıyor. Aşağıda örneğinde de görüldüğü gibi Güngören Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı sonunda yani 2014 Haziran ayında İmam Hatip Ortaokuluna dönüştürülmüştür. Dönüşümle beraber okula 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında Ortaokul öğrencisi alınmamış, İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi alınmıştır. Dolayısı ile gelecek yıllarda okulda Ortaokul öğrencisi kalmayacak tüm öğrenciler İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi olacak. 2015-2016 Eğitim öğretim yılı boyunca Ortaokul Öğretmenleri tüm öğrencilerin dersine girerek eğitim öğretime devam ettiler. Bu süreçte İstanbul Milli Eğitimin yapması gereken aynı binada görev yapan öğretmenleri tek norm kadroda birleştirmek ve aktarımını yapmak. Bu yapılmadı İmam Hatip için ayrı norm kadro tanımlandı. Yani ayrı ve yeni bir okul açıldı gibi gösterildi kağıt üzerinde. Oysa ki okul eskiden beri var olan okul, bina öyle… Bunun anlamı şudur: Ortaokulda ders sayısı azaldıkça norm sayısı düşecek öğretmenler norm kadro fazlası olacak, İmam Hatip Ortaokulunda norm sayısı artacak ve yeni öğretmen ihtiyacı doğacak. Oysa ki öğretmen aktarımı gerçekleştirmiş olsa idi mevcut öğretmenler artan kadroları dolduracaklardı. Bu uygulama yıllardır var olan bir uygulama. Yani yıllardır dönüşümlerde aktarım yapılarak öğretmenler mağdur edilmemekteydiler. MEM’in yaptığı bu uygulama örneğin; Ortaokul’da bir Sosyal Bilgiler Öğretmeni norm fazlası olurken aynı binada eğitim veren İmam Hatip Ortaokuluna Şubat ayında ilk atama öğretmen gelmiştir. Bu uygulama yanlıştır. Öğretmenleri okulundan etmeye ve mağdur etmeye yöneliktir. Konu ile ilgili Eğitim İş Sendikası İstanbul 1 Nolu Şube  tarafından İstanbul Valiliğine yapılan başvuruya verilen cevaptan da görülmektedir ki Milli Eğitim öğretmenleri mağdur etmeye devam edecektir. Yazının son cümlesinde yer alan ve topu valiliğe atan cümle tamamen oyalamaya yöneliktir. Herkes çok iyi bilmektedir ki valilik makamına onay İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gönderilir ve izahat yapılarak gerekli onay alınır. Yoksa valilik durup dururken böyle bir onay istemez, hatta bilgi sahibi bile değildir. Bu uygulama sadece bahsedilen okul için geçerli değildir. Örneğin aynı ilçede bulunan Gaziler Ortaokulunda da aynı durum vardır. Yani uygulama genel bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelecek yıl Gaziler Ortaokulunda 3 anasınıfı öğretmeni fazlaya çıkarken aynı okulda İmam Hatip Ortaokulu kısmına 3 yeni öğretmen atanırsa şaşmamak gerekir. Bu durumda bu öğretmenlerin kendi okullarında devam etmeleri için tek yol kalmaktadır o da aynı binadaki Ortaokuldan İmam Hatip ortaokuluna tayin istemek. Yani Milli Eğitim literatüre yeni bir kavram sokmaktadır: Kendi okuluna tayin iste ve puanın yeterse atan… İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü hazır norm kadroların güncellenmekte olduğu bu dönemde bu hatadan dönmeli ve öğretmenleri mağdur etmemelidir.

Maksut BALMUK Öğretmen

O yazı:

12(1)