28 Haziran 2013

İstanbul MEM disiplin kurulundan şaşırtan karar

ile Maksut Balmuk
disiplin_kuruluİstanbul Milli Eğitim Disiplin Kurulu öyle bir karara imza attı ki emsal desek emsal değil, doğru desek doğru değil, yanlış desek yanlış değil…

Gerçekten şaşırtıcı ve çelişkili bir kararlar silsilesi.

Aynı günde aynı konuda iki farklı karar alan İl Disiplin Kurulunun bu kararları için ne söylenir siz karar verin.

Konuyu açacak olursak;

Öğretmenler sivil itaatsizlik yani kıyafet yönetmeliğine uymamam eylemine katılırlar. Aşağıdaki kararlardan bir tanesi Erkek öğretmen için diğeri ise aynı okuldaki Bayan öğretmen için verilmiş.

Erkek Öğretmen de bayan Öğretmen de sendikalarının aldığı karar gereği Sivil İtaatsizlik Eylemine katıldıklarını söyleyerek kılık kıyafet yönetmeliğine uymamışlardır. Erkek öğretmen kravatsız olarak okula gelmiş, bayan öğretmen de başı kapalı olarak gelmiştir.

Okul müdürlüğü soruşturma açmış ve bayan ve erkek öğretmene 657 sayılı Kanuna göre Uyarma cezası vermiştir.

Öğretmenler en doğal hakları olan itiraz haklarını kullanmışlar ve İl Disiplin Kuruluna itiraz etmişlerdir. İki ceza için de aynı gün toplanan ve karar veren disiplin kurulundaki üyeler de aynı… Savunma yapan sendika temsilcisi de aynı.

Şimdi ilk karara bakalım:

Bu karar erkek öğretmenle ilgili verilen karar:

VERİLEN KARAR

İlimiz……. …..

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetlerine dair yönetmeliğin 5.maddesine aykırı olarak kravatsız olarak okula geldiği, derse girip görev yaptığı ile ilgili ….. Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ……. tarih ve ……. sayılı yazı ile almış olduğu 657 sayılı DMK’nun 125/A-g maddesi uyarınca UYARMA CEZASINA itiraz etmektedir.

…..

İtiraz konusu işlemin iptalini gerektirecek herhangi bir hukuka uyarsızlık bulunmadığına, ….. kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce verilen,….. tarih ve ….. sayılı UYARMA CEZASI işleminin uygun olduğuna, itirazın reddine oy çokluğu ile karar verildi.

İşte karar bu. Oy çokluğu denilmiş çünkü Sendika temsilcisi karşı oy kullanmıştır.

Şimdi de Bayan öğretmen için verilen karara bakalım:

 

VERİLEN KARAR

İlimiz……. ,…..

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetlerine dair yönetmeliğin 5.maddesine aykırı olarak başınız kapalı olarak okula geldiği derse girip görev yaptığı ile ilgili ….. Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ….. tarih ve ….. sayılı yazı ile almış olduğu 657 sayılı DMK’nun 125/A-g maddesi uyarınca UYARMA CEZASINA itiraz etmektedir.

İncelenen dosya ve belgelere göre daha önce ceza almadığı, üyesi bulunduğu …… sendikası Yönetim Kurulunun …. Sayılı kararı doğrultusunda eylemin gerçekleştiği, ayrıca 657 sayılı DMK’nun 6111 sayılı yasa ile değişik 125/E-k dan sonra gelen “ikinci paragrafındaki geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ödül veya başarı belgesi alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir” hükmü birlikte değerlendirildiğinde itirazın KABULÜNE, disiplin amirine gönderilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Görüldüğü gibi bayan öğretmen ile erkek öğretmene verilen kararlar birbiriyle farklı. Şimdi bunun sebebini neye bağlayacağız?

Pozitif ayrımcılık desek birini cezalandıran pozitif ayrımcılık olmaz.

Bayan öğretmende yer alan; “….sendikası Yönetim Kurulunun …. Sayılı kararı doğrultusunda eylemin gerçekleştiği, ayrıca 657 sayılı DMK’nun 6111 sayılı yasa ile değişik 125/E-k dan sonra gelen “ikinci paragrafındaki geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ödül veya başarı belgesi alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir” hükmü birlikte değerlendirildiğinde itirazın KABULÜNE,”

İfadesi ise bir başka sorun.

Bu karar yani cezanın kaldırılması kararı iki sebebe bağlanmış,

Birincisi: Sendika kararı gereği yaptığı

İkincisi: İyi halli, başarılı memura alt ceza teklif edilmesi gerektiği.

İşte asıl sorun burada;

Eğer, memura sendika kararı gereği yapıldığından ceza verilemez deniyorsa bir alt ceza verilmesi gerekçesi konulmamalıydı. Çünkü bu sendikal bir hak ve sendika eylemi olduğu için soruşturma yapılamaz anlamına gelir. O zaman alt ceza hükmü de konulamaz. Konulursa aynı fiil devam ederse nasıl bir işlem yapılacağı muallakta kalır?

Hayır bir alt ceza verilmediğinden bozduk deniliyorsa da sendika kararı gerekçesi konulmamalıydı.

Anlayacağınız karmakarışık bir kararlar silsilesi.

Erkek öğretmen ile bayan öğretmen aynı sendika üyesi,

İkisi de aynı okulda,

İkisi de aynı eylemden ceza aldılar,

İkisi de aynı kurula itiraz ettiler,

Savunmaları da aynı,

Disiplin kurulunda savunan temsilci de aynı,

Kararlar da aynı gün verildi,

Kararı veren kişiler de aynı…

Şimdi hangi kararın doğruluğuna inanacağız?

Disiplin kuruluna nasıl güveneceğiz?

Neye göre, hangi gerekçeyle karar verdiklerini nasıl öğreneceğiz?

Erkek öğretmen neden alt cezadan yararlanamıyor?

Erkek öğretmen neden sendikal haktan yararlanamıyor?

Siz çıkın işin içinden çünkü biz çıkamadık….

 
Memurlar.Net - Özel