18 Mayıs 2017

İlkokulda, 19 Mayıs töreni yapılabilir mi?

ile Maksut Balmuk
19 Mayıs’ta Okula Gelmek Zorunlu mu?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramının okullarda kutlanıp kutlanmayacağı ile hangi okullarda kutlanacağına ilişkin bir çok soru gelmektedir. Özellikle de Öğretmenlerin okula gelip gelmeyecekleri tartışılmaktadır.

Geçmiş tecrübelerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının İlkokullarda, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramının ise Ortaokul ve Liselerde kutlandığı bilinmektedir. Hali hazırda böyle bir mevzuat hükmü bulunmamaktadır. Geçmiş düzenlemelerde okullara göre bayram sonrası gün tatil ilan edilmişken bu düzenleme son yıllarda kaldırılmıştır.

Konu mevzuat yönünden değerlendirildiğinde ise;

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin Madde 43;

“(7) Öğretmenler, komisyon üyesi ve gözcü olarak görevlendirildikleri sınav komisyonlarında, okulda yapılan her türlü resmi toplantılar ve mahalli kurtuluş günleri ile milli bayramlarda bulunmak zorundadırlar. …

Şeklinde olup,

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 86

i) Görevlendirildikleri kurul, komisyon, ekip, öğrenci kulübü, sınıf rehberlik, toplum hizmeti çalışmalarına, milli bayram ve mahalli günlere, tören ve toplantılara, kurs ve seminerlere katılır. Çalışma takviminde belirtilen tarihlerde okulda hazır bulunur ve verilen görevleri yapar.

Maddesi yer almaktadır.

Aynı yönetmeliğin 15. Maddesi ise; Çalışma takvimi

MADDE 15– (1) Ders yılı iki döneme ayrılır. Ders yılının başlaması, birinci yarıyıl ikinci yarıyıl ve yaz tatilleriyle ders kesimi tarihleri Bakanlıkça belirlenir. Ders yılının 180 iş gününden az olmaması esastır. Ancak 180 inci iş gününün hafta arasına rastlaması durumunda ders yılının bitim tarihi, haftanın son iş gününe kadar uzatılır. Ders yılının süresi, derslerin başladığı günden kesildiği güne kadar okulun açık bulunduğu günlerle öğrencilerin törenlere katıldıkları resmi ve mahalli bayram günleri sayılarak hesaplanır.

Hükmü yer aldığından ve aynı maddenin karşılığına Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları yönetmeliğinde de rastlandığından;

19 Mayıs günü 180 günlük eğitim öğretim yılı süresine dahil olduğu açık olup bu günlerde okula gelinmeyeceğine ve tören yapılmayacağına ilişkin bir çıkarım yapılması mümkün değildir.

Bayram 19 Mayıs’ta mı Kutlanmalı?

Bazı okullarda bayram törenlerinin 19 Mayıs 2017 Cuma yerine 18 Mayıs Perşembe ya da 22 Mayıs Pazartesi kutlanacağı bilgileri ulaşmakta olup yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere farklı bir günde kutlama yapılabileceğine ilişkin mevzuatta bir hüküm bulunmadığından gününde kutlanması gerekir.

Maksut BALMUK

http://www.memurlar.net/haber/668238