23 Mayıs 2014

İl MEM’ler yargı kararını neden uygulamıyorlar?

ile Maksut Balmuk
Danıştay 2.Dairesi Yönetici Atama Yönetmeliğinin bazı maddelerini durdurmuştu.

headline (1)

Danıştay 2.Dairesi Yönetici Atama Yönetmeliğinin bazı maddelerini durdurmuştu. Bu durdurmada Danıştay 2. Dairesi;

– Aylıktan kesme ve daha ağır ceza alanların yönetici olamayacaklarına ilişkin hükmü ile

– Uzman ve Başöğretmenliğe verilen puanlarının değerlendirilmesine ilişkin hükümleri durdurmuştu.

Yani Danıştay 2.dairesinin kararına göre Uzman Öğretmenlik(3 Puan) ve Başöğretmenlik (5 puan) puanları değerlendirmeye alınmamalıdır.

Kararın hemen akabinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 01/04/2014 tarih ve 1346268 sayılı yazıyı yazarak karar örneklerini göndermiş gereğinin yapılması için Genel Müdür V. Hamza AYDOĞDU imzasıyla uyarılmışlardır.

Buna rağmen bazı iller konuya kayıtsız kalmışken bazı iller uygulama yapmışlardır.

Örneğin Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü:

http://gaziantep.meb.gov.tr/www/yonetici-atama-inha-taslagi-icin-tiklayiniz/icerik/756

“Yönetici Atama İnha Taslağı için tıklayınız(Güncellendi)

İlgi : a) 04/08/2013 tarihli ve 28728 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.

b) Danıştay 2.Dairesinin 25/11/2013 tarihli ve Esas No: 2013/7729, 7839 sayılı kararları.

İlgi (a) Yönetmelik kapsamında İlimizde bulunan resmi eğitim kurumlarındaki boş eğitim kurumu yöneticiliği kadrolarına atanmak üzere başvuruda bulunan adayların ilgi (b)’de kayıtlı yargı kararlarıgereğince yeniden yapılan değerlendirme neticesinde oluşan inha taslağı bilgi amaçlı yayınlanmıştır. Tereddüte düşülen hususlar veya görülen eksikliklerin müdürlüğümüz Yönetici Atama Şubesine şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.”

Şeklinde açıklama yaparak yargı kararına uyduğunu göstermiştir.

Buna benzer sadece birkaç il vardır. Oysa ki tüm illerin aynı uygulamaları yapması gerekir.

Buna göre;

1- Aylıktan kesme ve daha ağır cezası olduğu için yöneticilik başvurusu alınmayan varsa bunlara atanma(başvuru) olanağı verilmelidir.

2- Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik puanları olan öğretmenlerin bu puanları silinerek (değerlendirmeden çıkarılarak) yeniden değerlendirme yapılıp atamalar yenilenmelidir.

Örneğin aynı dönemde ben Uzman Öğretmenlik puanı alarak Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokuluna atanmışken eğer uzman öğretmenlik değerlendirme dışı tutulduğunda belki de hiçbir kuruma atanmam söz konusu olmayacak, bu okula da bir başka öğretmen atanabilecekti.

Bakanlığın uyarılarını dikkate almayan İl Milli Eğitim Müdürlüklerini bir kez de biz uyarmak isteriz.

Akıllara yeni kanun değişikliği ile yöneticilik zaten şekil değiştirmiştir. Buna gerek var mıdır? Sorusu gelebilir. Evet gerek vardır çünkü bu atamalar özellikle 2013-2014’te yapıldığından bu yöneticilerin büyük bir kısmının yöneticilikleri 4 yıl daha geçerlidir. Yani onlar 13 Haziran 2014’de görevi sona erecekler kapsamında değildirler.

Maksut BALMUK
Öğretmen

http://www.memurlar.net/haber/468956