20 Haziran 2014

İl içinde yer değiştirene de hak tanınmalı

ile Maksut Balmuk
MEB’e İl İçi Yer Değiştirme ve Yönetici Önerileri
headline

MEB’de trafik çok hızlı….

Son birkaç gün içerisinde;

– Yönetici görevlendirme kılavuzu yayımlandı…

– Norm kadro yönetmeliği yayımlandı.

– Hemen aynı gün norm güncelleme yazısı

– Aynı gün şube müdürü yer değiştirmelerinin yeniden yapılması

– Aynı gün yeniden il içi yer değiştirme duyurusu…

Evet MEB Temmuz Ayı İçerisinde yeniden il içi yer değiştirme başvurusu alacağını açıkladı.

MEB İl İçi atamalarını yaptığı dönemde;

– Normlar güncellenmediği,

– Okul dönüşümleri tamamlanmadığı,

– Tüm meslek liselerinin de Anadolu olması nedeniyle normlarda değişiklikler olduğu

– Nisan ayı güncelleme yazısının 2014-2015’i kapsamadığı

gerekçeleri ile il içi atamaların sağlıklı yapılamayacağını yazmıştık. O dönemde Müsteşar sayın Yusuf TEKİN güncelleme yapıldığını ve bizlerin kamuoyunu yanılttığımızı belirten açıklamalarda bulunmuştur. Sayın müsteşarın bu açıklamasına katılmamakla beraber;

Gelinen noktada Norm Kadrolar yeniden belirleneceğine göre;

MEB’in yeniden il içi atama yapması en yerinde karardır. Fakat konu ile ilgili bazı öneri ve değerlendirmelerimizi paylaşacak olursak;

1- Öğretmenlerden yoğun talep gelen 31 Aralık 2014 tarihinin baz alınması gerçekleştirilmelidir.

2- Bu yıl, il içinde yer değiştiren öğretmenlere da başvuru hakkı verilmelidir.

a- Böylece Onlar da yeni oluşan normlardan istifade edebilirler.

b- Yeni gittikleri okullarında norm değişikliği nedeniyle mağdur olmuşlar ya da (istemeden) mağdur etmişlerse şans tanınmış olur…

3- Norm kadro güncellemelerinden önce dönüşen okullardaki (ilkokul/ortaokul) öğretmen aktarımı tamamlanmalıdır.

4- Yeniden yapılacak yer değiştirme ile aktarım sonrası fazla olan öğretmenlere de başvuru hakkı verilmiş olur.

5- Yöneticilerin mağdur edilmeleri önlenmelidir.

Yönetici görevlendirme kılavuzuna bakıldığında il dışına yer değiştirenlere bir yıl şartı olmaksızın yeniden idareciliğe dönme şansı tanınmaktadır. Oysa ki il içinde isteğe/alan değişikliğine/ özre bağlı yer değiştirenler bulunmaktadır.

Müdürler için durum farklı olsa da müdür yardımcısı ve başyardımcılarının mağduriyetini önlemeye yönelik tedbir almak mümkün:

Örneğin: bir müdür yardımcısı yeni açılacak il içi yer değiştirmede öğretmen olarak bir yere atanma talebinde bulunabilir. Bu durumda yer değiştiren öğretmen daha sonra müdür görevlendirmeleri sona erdiğinde herhangi bir okul müdürü aynı ya da başka okulda yanına müdür yardımcılığı teklif ederse bu durumda mağduriyet yaşamamış olur. Yani yöneticiliğe dönüşü kısıtlamamak gerekir.

Aynı durumu müdürler için de düşünebiliriz. Müdürler süre uzatımı için 75 puan alıp almayacakları il içi yer değiştirmeye kadar belli olmayacağına göre il içinde yer değiştirebilir. Değişiklikten sonra 75 puan aldığı ortaya çıkarsa müdürlüğüne devam edebilir. Ya da başka kurumda yöneticilik isteyebilir. Gerekli 75 puanı alamazsa İlk/yeniden yönetici görevlendirmelerinde talepte bulunabilir. Bir yıl şartının il içi için de kaldırılması, bakanlığın bu noktada yönetici görevlendirme kılavuzunda ekleme yapması yerinde olacaktır.

6- Ayrıca mevcut yöneticilerden yöneticiliği bırakmak isteyip mevcut kurumunda çalışmak isteyenlere boş kadro bulunması halinde okulu ile ilişkilendirilmeleri öncelikli(takvim beklenmeden) olarak sağlanmalıdır. Takvim beklenirse il içi, il dışı, özür atamalarında kadrolar dolacağından mağduriyet oluşabilecektir.

Biz MEB’deki bu hareketliliği olumlu buluyoruz. Fakat yapılacak çalışmaların hukuka uygun ve eşitlikçi olmasını bekliyoruz. Mağduriyet değil çözüm odaklı yaklaşımları bekliyoruz.

Maksut BALMUK

Öğretmen

Memurlar.Net - Özel