30 Haziran 2016

İl dışı nakli çıkan öğretmenin iptal hakkı var mı?

ile Maksut Balmuk
Milli Eğitim Bakanlığı il dışı nakli çıkan öğretmene iptal hakkı verecek mi?

 

Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme duyurusunun 39. maddesi şu şekildedir:

“39- İller arası görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Ancak bunlardan yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra Yönetmelikte belirtilen mazeretlerden biri oluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal edilebilecektir. Ataması iptal edilen öğretmenlerden önceki görev yerlerinde alanlarında norm kadro bulunmayanlar, il içindeki diğer eğitim kuramlarından alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumlarına valiliklerce atanacaktır.”

Bu maddeden de anlaşılacağı üzere iptal ancak ve ancak;
Yer değiştirmeden sonra ortaya çıkan aile birliği, sağlık, engellilik ve olağanüstü hal (özel ve genel hayatı etkileyen durumlar) mazeretleri nedeniyle mümkün.

Örneğin tayini çıktıktan sonra evlenen öğretmenin eşi tayin çıkmadan önceki ilde çalışıyorsa iptal mümkün.

Fakat mevzuatta yer alan gerekçeler dışında da iptal talepleri olmaktadır ve bu talepler geçmiş yıllarda bakanlıkça genellikle karşılanmıştır.

Bu yıl iptal başvurularının kabul edileceğine ilişkin bakanlıktan hiçbir açıklama bugüne kadar yapılmamıştır.

Bakanlığın iptal için olumsuz yaklaşmasının iki nedeni var.
1. Duyuruda yazıldığı halde iptal talebinde bulunulması ve karşılanması ciddiyeti ortadan kaldırmaktadır.
2. Iptal halinde ekstra iş yükü çıkmaktadır.

Bu durumda MEB iptal talebini MEBSİS üzerinden alabilir. Öğretmene bir süre verilir öğretmen MEBSİS’ten başvurur ve Bakanlık da buna göre gerçekleştirir. Böylece binlerce dilekçe, yazışma, bürokrasi olmamış olur.

Iptal etmenin kamu açısında bir yararı da yer değiştiren öğretmene ödenecek yolluk ödemeleri devletin kasasında kalacaktır.

Ayrıca bazı öğretmenlerimiz gidecekleri yeri beğenmemek değil orada norm fazlası olmakla karşı karşıya kalacaklarını henüz öğrendiklerinden mağdur olmak istememektedirler.

Iptal düşünen öğretmenlere bir süre daha beklemeyi tavsiye ediyoruz. Eğer öğretmen ilişik keserse dönüş yok. Iptal mümkün olmaz.

Iptal düşünen öğretmenlerin istekleri gerçekleşirse kendilerini bekleyen bir başka tehlike okullarında norm açığı yoksa bu okulda kalmayacak başka bir okula kararnameleri çıkarılacak.

Bakanlığın taleplere kayıtsız kalamayacağını düşünüyoruz. Bu konuda MEB in bir an önce olumlu ya da olumsuz açıklama yapması öğretmenler ve bakanlık açısından en yerinde karar olacaktır.
Maksut Balmuk

www.memurlar.net