29 Aralık 2014

Hizmetiçi eğitimini yapamayan iller, mağdur edecek

ile Maksut Balmuk

Milli Eğitim Müdürleri Hata Yaptı Öğretmenler Mağdur

Öğretmenlerin il içi ve il dışı özür grubu atamalarına ilişkin duyuru yayımlandı fakat bazı öğretmenler başvuru yapamayacaklar.

Başvuru için kılavuzda;

3. Başvuru yapacak öğretmenlerde, sağlık durumu özrüne bağlı yer değiştirmeler hariç, Devlet memurluğu ve öğretmenliğin her ikisinde de adaylıklarının kaldırılmış veya 28 Şubat 2015 tarihi itibarıyla kaldırılabilecek durumda olması şartı aranacaktır.”

Maddesi vardır. Bu maddeye rağmen bazı milli eğitim müdürlüklerinin işgüzarlığı ya da iş bilmezlikleri öğretmenleri mağdur edecek.

Bilindiği üzere aday öğretmenlerin adaylık süreci 14 Mart 2014 itibariyle değişti ve sözlü/yazılı sınava bağlandı.

Bu mevzuat 14 Mart 2014 tarihinden sonra göreve başlayanları yani Eylül 2014’te ve sonrasında öğretmenliğe atananları kapsıyor.

Bakanlık bu konuda bir açıklama yayımladı ve Eylül 2014 itibariyle atanan öğretmenlere eskiden olduğu gibi “Temel Eğitim-Hazırlayıcı Eğitim” hizmet içi eğitimlerinin düzenlenmemesini çünkü onların yeni mevzuata tabi olduklarını belirtti.

Bazı Milli Eğitim Müdürlükleri ise bu yazıyı yanlış yorumlayarak 14 Mart 2014’ten önce atanan (Örneğin şubat 2014 ataması) öğretmenler için de geçerli olduğu şeklinde yorumladılar. Bu öğretmenlerin hizmet içi eğitimleri tamamlanmadığı için 28 Şubat 2015 itibariyle adaylıklarının kaldırılabilme durumları da tehlikede. Bu nedenle de başlayacak özür grubu yer değiştirmeye başvuramamakla karşı karşıya kaldılar.

Bakanlık Milli Eğitim müdürlüklerinin hatasının bedelini öğretmenlere ödetmemelidir.

 

Maksut BALMUK

memurlar.net