2 Ocak 2013

Geçici görev, asaleten atamada ilk kez değerlendirildi

ile Maksut Balmuk

Geçici görev, asaleten atamada ilk kez değerlendirildi

MEB’in Görevde Yükselme Stratejisi

MEB İhdas edilen şube müdürlükleri için bir genelge yayımlamıştır. 2012/44 sayılı genelgeye göre Şube Müdürlüklerinegeçici görevlendirmeler valiliklere bırakılmıştı.

En çok tartışma da şefler mi öncelikli olacak okul yöneticileri mi şeklindeydi. Genelge öğretmen dışındaki personel olan özellikle Şef’lere işaret ediyordu.

Süreç başlamıştı ki birden bire genelge yürürlüktenkaldırıldı. Genelgenin kaldırılmasında en önemli etkenler şube müdürlüğü kadroları için yaşanan yoğun talep ile konunun yargıya taşınması olmuştur.

Genelgenin kaldırılmasının ardından MEB Görevde Yükselme ve Unvan Yönetmeliğinde değişikliğe gitmiştir.

Bu değişiklikler beklenen değişiklikler olmayıp yapılacak şube müdürü atamalarını da uygulanacak rotasyonları da içermemektedir. Daha çok eğitim uzmanlığı kadrolarına yönelik değişiklikler söz konusudur.

Yönetmelik değişikliğinde en çok dikkat çeken ise;

?GEÇİCİ MADDE 2 ? Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlık merkez teşkilatında geçici görevle çalışmakta olan öğretmenlerden Bakanlık merkez teşkilatındaki geçici görev süresitoplam en az altı ay olanlar eğitim uzmanı kadrolarına atanabilirler.?

Maddesidir.

Bu maddeye göre bakanlıkta (merkez teşkilatında) şu anda geçici görevle çalışan öğretmenler en az 6 ay çalıştıktan sonra Eğitim Uzmanı olabileceklerdir.

Özellikle H.Çelik döneminde bir çok yargı kararında görevlendirmelere puan verilmesinin, hizmetten sayılmasının doğru olmadığı belirtildiği halde Sayın DİNÇER’in böyle bir değişikliğe imza atması gerçekten manidar.

Bu değişiklik DİNÇER dönemindeki kriterleri gösterir niteliktedir.

Bakanlığa görevlendirmelerin hiçbir objektif yarışma yada kriter olmadan tamamen siyasi yada idari tasarrufla yapıldığı açıktır. Bu gerçeğe rağmen bu görevlendirmeleri asalete dönüştürme çabası hakkaniyete ne kadar uygun düşer siz düşünün. Yani kendin çal kendin oyna taktiği?

Gelecekte bir değişiklik daha yapılır ve geçici görevle şube müdürü olarak çalışanlar asaleten atanabilir hükmü gelirse şaşmayalım. Yada okul müdürü?

Saygılarımla?

Maksut BALMUK
Eğitim Yöneticisi

 

Memurlar.Net - Özel