2 Nisan 2018

Fen ve Sosyal Bilimler Liselerine öğretmen ataması neden düzenlenmiyor?

ile Maksut Balmuk

MEB’de yargı kararına rağmen uygulamada sorunlar yaşanan, bir türlü düzene oturtulmayan sorunlardan birisi de Fen ve Sosyal Bilimler Liselerine öğretmen ataması.

Bu okullarımız kurulduklarından beri sınavla öğrenci almakta. Ayrıca öğretmenleri de özel olarak seçilmiştir yıllarca. Bu seçim süreci Anadolu liseleri ve Anadolu Öğretmen liseleri ni( kapatılan) de kapsamıştır.

Yargı kararlarına bakıldığında; sınavla öğrenci alan bu okulların öğrencilerine yönelik seçim yapıldığına göre öğretmenlerinin de sınavla belirlenmesi gerektiğine ilişkin yargısal içtihat oluştuğunu söylemek mümkündür.

MEB’in tüm liselere Anadolu statüsü vermesi üzerine öncelikle Anadolu Liselerinde sonrasında da bugün de yürürlükte bulunan 17.04.2015 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Sosyal Bilimler ve Fen Liselerine öğretmen atamaya ilişkin olarak sınavsız bir düzenleme yapmıştır.

Düzenleme:

“Atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 27 – (1) Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri öğretmenliklerine atanacaklarda;

a) Başvuru tarihi itibarıyla görev yapılan alanın, atanmak istenilen alana uygun olması,

b) Başvurunun son günü itibarıyla Bakanlık kadrolarında adaylık dahil en az üç yıl öğretmenlik yapılmış olması,

şartları aranır.

Duyuru ve başvuru

MADDE 28 – (1) İhtiyaç halinde fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri öğretmenliklerine atama yapılmak üzere valiliklerce, il genelinde her adayın bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde başvuru tarihinden en az on gün önce duyuru yapılır. Duyuruda; atama yapılacak eğitim kurumlarının adları, alanlar itibarıyla boş bulunan norm kadro sayıları, başvuruda bulunacaklarda aranacak şartlar ve diğer hususlar belirtilir.

(2) Birinci fıkrada sayılan eğitim kurumlarına atanmak isteyen öğretmenler, kadrolarının bulunduğu ildeki eğitim kurumlarına atanmak üzere başvuruda bulunabilir.

Fen liseleri ile sosyal bilimler liselerine atama

MADDE 29 – (1) Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerine atanmak üzere başvuruda bulunan öğretmenler tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre valiliklerce atanır.

(2) Adayların hizmet puanlarının eşitliği halinde, öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olan adayın ataması yapılır. Eşitliğin devamı halinde atanacak aday kura ile belirlenir.”

Şeklinde olmuştur.

Bu düzenlemeye ilişkin olarak Eğitim İş Sendikası tarafından açılan davada yürütmeyi durdurma kararı çıkmıştır. https://www.memurlar.net/haber/601972/fen-liselerine-ogretmen-atamalari-sil-bastan.html

Bu karardan sonra MEB hiçbir düzenleme yapmamıştır.

Fakat bu okullara öğretmen alımında yürürlüğü durdurulan maddeyi de uygulamamıştır. Geçici olarak bir açıklama yaparak daha önce bu tür kurumlarda çalışanların atanabileceği, yer değiştirebileceği düzenlenmiştir.

https://www.memurlar.net/haber/669977/fen-liselerine-nakil-isteyen-ogretmenler-icin-aciklama.html

Bu açıklamalardan sonra ele aldığımız yazıda konuyu açıklamaya çalışmıştık.

https://www.memurlar.net/haber/670416/meb-fen-ve-sosyal-bilimler-de-ne-yapmali.html

MEB’in açıklamasının sorunu çözmekten uzak olduğu açıktır. Örneğin son 5 yılda bu tür kurumda çalışmış olanlarla ilgili itirazlardan biri de,

Örneğin; Anadolu Öğretmen Liselerine zamanında Fen ve Sosyal Bilimler Liselerine atama şartları gibi sınav da dahil süreci geçerek atananlar mağduriyetlerini dile getirmektedirler. Kaldı ki bu okulların büyük bir bölümü Fen ya da Sosyal Bilimler Liselerine dönüştürülmüşlerdir.

Aradan geçen bir yıla rağmen hiçbir düzenleme yapılmaması, yönetmeliğin değiştirilmemesi sorunları büyütmektedir.

Bu okullarımıza bazı bölgelerde ücretli öğretmen alımı yapıldığı bilgisi gelmektedir. Atamaların kilitlenmiş olması bu okullarımızı ve öğrencilerimizi sıkıntıya sokmaktadır.

MEB’e Öneri:

MEB TEOG’un kalkması sonucunda oluşan yeni duruma göre sınavla öğrenci alacak olan;

– Sosyal Bilimler Liseleri

– Fen Liseleri

– Proje Okullarını

da kapsayacak şekilde bir düzenleme yapmalı, bu düzenlemede yazılı sınav gibi objektif kriterler yer almalıdır.

Düzenleme yapılırken kapatılan Anadolu Öğretmen Liseleri dahil sınavla öğretmen alan ve sınavla atanan öğretmenler göz ardı edilmemelidir.

Maksut BALMUK

Memurlar.Net - Özel