2 Mart 2022

Ek Dersler Yanlış mı Hesaplandı?

ile Maksut Balmuk

Ek Dersler Yanlış mı Hesaplandı? Geçen ay maaşlardaki düşüşü ve vergi mi muafiyetini ele almıştık.

 https://maksutbalmuk.com.tr/memur-maaslari-neden-dustu.html

Şubat ayında hem Ocak ayının ek dersini hem de Şubat ayı maaşını düşündüğümüzde matrahın asgari ücretin üstüne çıkması nedeniyle 4253TL üstü için vergi ödenmişti. Yani Şubat ayında asgari ücretin üstünde bir matraha ulaştı özellikle ek dersi olan öğretmenler.
Şubat ayı ek dersleri de Şubat ayı sonunda hesaplanınca Şubat ayı ek derslerinin tamamı vergiye tabi oldu. Bu durumun düzelmesi için ek ders hesaplamalarının (sistemdeki hesabın) 1 Mart ve sonrasında yapılması gerekir. Aksi halde öğretmenler fazla vergi ödemekle karşı karşıya kalırlar. Ya da sistemde başka bir çözüm bulunmalıdır.
Öğretmenin bugünlerde alacağı ek ders eğer 4253 TL altında ise asgari ücret muafiyetinden dolayı hiç vergi çıkmamalıdır. 4253 TL üstünde ek dersi olana ise aradaki fark için vergi çıkar. Öğretmenlerin çok büyük bir kısmının bu kadar ek ders ücreti alması zaten mümkün değil.
MEB ve maliye bakanlığı bu sorunun yanı sıra artık ek ders ödeme günü sorununu da çözmelidir.

Maksut BALMUK