28 Haziran 2016

Eğitimle ilgili tasarıya 3 madde eklenebilir

ile Maksut Balmuk
MEB’le ilgili bir tasarı daha TBMM’de komisyonda görüşülmektedir.

MEB bu tasarıya ekleyeceği birkaç madde ile bazı sorunları çözebilir.

1- Adeta yılan hikayesine dönen ve öğretmenler arasında eşitsizlik yaratan, AKP iktidarlarının icraatı olup Anayasa Mahkemesi tarafından bazı maddelerin iptali nedeniyle uygulanamayan fakat hükümet tarafından da Mecliste düzenleme yapılması için adım atılmayan uzman/baş öğretmenlikle ilgili olarak bir ekleme yapılarak zaten anlamsız ve içi boş olan uzman/ baş öğretmenlik kaldırılabilir.

657 sayılı DMK da yer alan;
” a) Başöğretmen unvanını kazanmış olanlara % 40’ına,
b) Uzman öğretmen unvanını kazanmış olanlara % 20’sine,”
Madde hükümleri
“a) Kadrolu Öğretmenlikte 8 yılını tamamlamış olanlara % 40’ına,
b) Kadrolu öğretmenlikte 15 yılını tamamlamış olanlara % 60’ına,”
şeklinde değiştirilip tazminat ödenmesine devam edildiği gibi tüm öğretmenlere de aynı olanak tanınabilir.

2- Yine kısa birkaç madde ile tüm öğretmenler için maaş karşılığı zorunlu ders saati 15’e indirilerek eşitsizlik giderilebilir.

3- Eğitim kurumlarına yönetici görevlendirmeleri tıkanma noktasına gelmiştir. Müdürlük için sözlü sınav uygulamasının adeta suyu çıkmıştır. Ayrıca müdür yardımcısı ve baş yardımcı ve müdürlerin aynı kurumda 4 yılın üstünde çalışmaları imkansız hale gelmiş MEB in bu yöndeki düzenlemeleri yargıdan dönmüştür. MEB sınav gibi objektif kriterler ile kariyer ve liyakati esas alan demokratik uygulamaları tek bir madde düzenlemesi ile gerçekleştirebilir.

Maksut Balmuk