30 Eylül 2014

Eğitimi destekleme kurslarında öğretmen, yönetici ve hizmetli mağduriyeti

ile Maksut Balmuk

Ücretsiz olarak okullarda açılacak kurslarla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Ayrıntılarla beraber sorunlar da gün yüzüne çıkıyor.

İlk etapta; öğretmen, yönetici ve hizmetliler açısından çıkacak sorunlara bakacak olursak;
Öğretmenler:

Bakanlıkça yayımlanan sıkça sorulan soruların başında;

“1-Öğretmenler haftada toplam kaç saat ders verebilecekler?

Öğretmenler haftada okulda girdiği dersler dahil toplam 40 saate kadar ders verebilecektir.

Örnek:

a) Öğretmen okulda haftada 21 saat derse giriyorsa + 19 saat,

b) Öğretmen okulda haftada 30 saat derse giriyorsa + 10 saat kurs verebilecektir.

c) Hafta içi maaş karşılığını doldurmayan öğretmenin kursta devam ettiği derslerden 15 saat düşüldükten sonraki kısmından ücretlendirilecektir.”

http://www.memurlar.net/haber/484773/ yer almaktadır.

Buradaki özellikle c) maddesindeki yaklaşım doğru değildir. Çünkü maaş karşılığı doldurmayan öğretmenin maaş karşılığı dersini kurs dersi olarak sayarsanız;

” Bu öğretmeni norm fazlası saymamalısınız,

” Norm hesabına kurs derslerini de katmalısınız,

” Hafta içi 10 saat dersi olan öğretmenin maaşından kesinti yapılamayacağına göre kursa gelen öğretmenin kurstaki dersini fırsat bilip ücretini kesmemelisiniz,

” Kursun ek ders katsayısı (haftasonu ve 18.00 sonrası için) farklıdır eş tutamazsınız,

” Bu mantık olursa kurstaki dersler için de her 10 saate bir saat hazırlık planlama ücreti vermelisiniz.

Ayrıca kurslarda görev alacak öğretmenlerin ders saat ücretini arttırarak teşvik etmelisiniz.

Yöneticiler:

Kurslara ilişkin yönergede;

“(1) Kursta görevli yönetici ve öğretmenlerin ders ve ek ders ücretlerine ilişkin hususlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Toplu Sözleşme ile 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında belirlenir.”

Hükmü yer almaktadır. Bu da kursta görev alacak yöneticilerin her kurs günü için 2 saat yani yaklaşık 20,00 TL ücret almaları demektir.

Özellikle hafta sonları ve akşamları kursa gelecek olan bir müdür ya da müdür yardımcısının bu kadar düşük bir ücretle çalıştırılmaları doğru değildir. Öğrenci sayısı çok fazla olacak kurumlarda (kurs merkezlerinde) öğrenci işlerinin (öğretmen, öğrenci devam takip, yazışmalar… vs) tek bir müdür yardımcısı ile çözümlenmesi çok zor olacaktır.

Öğrenci sayısına göre müdür yardımcısında artış yapılmalı ve tekrar söyleyelim ki teşvik edici ücret ödenmelidir.

Hizmetliler:

Yine yönergede;

“(2) Kurs merkezlerinin ısınma, temizlik, aydınlatma, kırtasiye ve bu kapsamdaki giderleri Bakanlıkça, merkezlerde çalıştırılacak yardımcı personel sayısının yeterli olmaması durumunda ihtiyaç hizmet alımı yoluyla karşılanır.”

Hükmü vardır. Bu hükme göre okulun temizliğini hizmetliye yaptırın diyor. Hizmetli yetmezse hizmet satın alınacaktır diyor. Okuldaki kadrolu hizmetliler bu kurslarda görev alacaklarsa bunlara verilecek mali destek neden belirlenmemiştir? Okul idarelerinin ya da kurs merkezlerinin bu noktada bir bütçeleri yoktur. Yönergede de belirtilmemiştir.

Okulu açmak, kaloriferi yakmak, temiz tutup temizlemek, arızayı gidermek… işlerini hiçbir ücret ödemeksizin üstelik hafta sonu da hizmetlilerden beklemek ve hiçbir ücret ödemek mümkün olabilir mi?

Bu mümkün değildir ve onlar da görev yapmayacaklardır. Bu nedenle bu konuda da önlem alınmalı ve sadece hafta sonu/akşam saatleri için hizmet satın almak ne kadar doğru olacaktır? Böyle bir alım olacaksa bu hizmet, okullarımızdaki fedakar hizmetlilerin gerçekleştirmesi ve ücret alması daha doğru olmaz mı?

Maksut BALMUK
Öğretmen

Memurlar.Net - Özel