23 Ocak 2023

EĞiTİMDE DE YETER!…

ile Maksut Balmuk

Evet Erdoğan seçim tarihi açıklarken muhalefeti kastederek YETER demiştir. Oysa ki yeter kelimesini yönetene kullanılması gerekir.
Evet yeter eğitimde de yaptıklarınıza bir öğretmen olarak yeter diyorum…

YETER!…

Eğitimde;
akıldan, bilimden uzaklaşmanıza YETER
Atatürk ilkeleri antipatinize YETER
Sözlü sınav diye elediğiniz öğretmenlere yapılan haksızlıklara YETER
Kayırmacı kadrolaşmanıza, 15 Temmuz’da ders çıkardık artık liyakati esas alacağız sözlerinize rağmen liyakati yok saymanıza YETER
Önce kadro verdiğiniz üst düzey bürokratları havuza atıp hiç iş yaptırmadan çalıştırmanıza YETER
Hüseyin Çelik 1000 okul müdürünü 76. madde kapsamında atadığında karşı çıktığımız gibi bakan Özer’in aynı usulle şube müdürü atamasına ve devam etmesine YETER
Bakanların öğretmenleri hedefe koymasına, mesleki onurun yok edilmesine YETER
2006’da başladığınız ve yeniden gündeme getirdiğiniz, öğretmenleri odasını böldüğünüz, ayrıştırdığınız ve ekonomik olarak da bir sınıflandırma oluşturduğunuz uzman/baş öğretmenlik uygulamasına YETER
Tüm öğretmenlere hak ettiği değeri ve ekonomik kazancı vermediğiniz saçmalığına YETER
Seçmeli ders adı altında dini dersleri dayatmanıza YETER
Değerler eğitimi kılıfı altında okullarda fink atan cemaat, tarikat, dernek ve vakıflarınıza YETER
Gece yatıp sabah verdiğiniz kararlara YETER
Yönetmeliğe devamsızlıktan sınıf tekrarı koyup sonra affettik diyerek okula hiç gelmeyen/getirmeyi beceremediğiniz çocukları geçirirken kurala uyan hatta devamsızlıktan kalır mıyım diye uykuları kaçan çocuklara yaptığınız haksızlık gibi mevzuata aykırı keyfi uygulamalara YETER
Atamasını yapmadığınız öğretmenlere söylediğiniz incitici sözlere YETER
Asgari ücretin bile altında çalıştırdığınız, emeklerini sömürdüğünüz ücretli öğretmenlik uygulamasına YETER
Kendiniz icat ettiğiniz (2007’de) ve 2011 de kaldırıp hain darbe girişimi sonrası yeniden uygulamaya koyduğunuz, şimdi de seçim yatırımı olarak kadro veriyoruz dediğiniz sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına YETER
İşbilmez yöneticilerinizin ortaya çıkardığı sorunlara, öğretmenlerin yaşadığı mobbinglere YETER
Bir dernek ve bir sendika ile kafa kafaya verip eğitimi adeta baltalandığınız 4+4+4 sistemine YETER
Haksız, hukuksuz uygulamalarınıza YETER
Bize gelince ceza, yandaşa gelince kayırmacı soruşturmalarınıza YETER
Kafanız, anlayışınız değişmediği sürece değişmesine imkan olmayan yanlışlıklarınıza yüzbin kere YETER

Maksut BALMUK