23 Şubat 2014

Eğitim Maarif Oldu?

ile Maksut Balmuk

maksut balmuk

Son kanun tasarısında komisyonda çok ilginç bir gelişme oldu. Son birkaç yılda İlköğretim Müfettişi iken, eğitim müfettişi, il eğitim denetmeni adından sonra Maarif Müfettişi kabul edildi.

Bundan sonra müfettişlere Maarif müfettişi denilecek. Yani Eğitim gitti yerine Maarif geldi.

Maarif kelimesinin bakanlıktaki tarihçesine MEB in sayfasından bakalım:

“Kurtuluş Savaşı yıllarında iki eğitim bakanlığı vardı. Ankara’da TBMM Hükümetinin Maarif Vekaleti, İstanbul’da Osmanlı Hükümetinin Maarif Vekaleti, 23 Nisan 1920’de TBMM açıldıktan sonra Hükümetin 2 Mayıs 1920 tarih ve 3 sayılı yasası ile İcra Vekilleri Heyetinin (Bakanlar Kurulu) on bir vekaletinden biri olarak “Maarif Vekaleti” örgütlenmiştir.

Millî Eğitim Bakanlığı; 1923’ten 27 Aralık 1935 tarihine kadar “Maarif Vekaleti”, 28 Aralık 1935’den 21 Eylül 1941 tarihîne kadar “Kültür Bakanlığı”, 22 Eylül 1941’den 9 Ekim 1946 tarihine kadar “Maarif Vekilliği”, 10 Ekim 1946’dan sonra “Millî Eğitim Bakanlığı”, 1950’den sonra “Maarif Vekaleti”, 27 Mayıs 1960 tarihinden sonra “Millî Eğitim Bakanlığı” adıyla çalışmalarını sürdürmüştür.”

http://www.meb.gov.tr/meb/tarihce.html

Yani en son 1960’larda rastlanan Maarif kelimesine geri dönüş müfettişlerle başladı. Aynı kelimenin bakanlığa da getirilmesi ve Milli Eğitim Bakanlığının adı daha ileri giderek Osmanlı döneminde olduğu gibi Maarif Nezareti diye değiştirilse daha yerinde olur.

Çünkü Maarif Nezareti denilince en çok; İkinci Meşrutiyet dönemindeki Maarif Nezareti Emrullah efendi ve onun şakayla karışık da söylese Şu mektepler olmasaydı maarifi ne güzel idare ederdim  cümlesi akla geliyor.

Bu cümle günümüze şaka olarak değil ama gerçek olarak çok uymaktadır. Özellikle de eğitimin özelleştirilme çalışmaları, özel okulu teşvik çalışmaları ve eğitimde (pardon maarifte)  en büyük kadrolaşma hareketleri devam ederken.

Müsteşarlara da çok denk gelmese de ûlâ yada bâlâ rütbeleri  hatta ve hatta daha da ileri giderek vezirlik payesi verilebilir..

Saygılarımla…

Maksut BALMUK
Eğitimci Danışman