21 Temmuz 2020

Eğitim İş’ten Danıştay’a eleştiri: Hukuk sadece Ayasofya için mi işledi?

ile Maksut Balmuk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Ayasofya’nın statüsünü müzeden camiye çeviren kararı kısa sürede uygulamasına karşın diğer konularda aynı hassasiyeti göstermediği ortaya çıktı. Danıştay’ın, Öğrenci Andı’nı kaldıran yönetmelik hükmününün iptali 2 yıldır uygulanmazken Danıştay kararına karşın okul müdürü atamalarında sözlü sınav uygulaması da sürüyor.

Durumu değerlendiren Eğitim İş Merkez Yönetim Kurulu üyesi Maksut Balmuk, “Yargıyı dolanan Erdoğan’dan yargıya sarılan Erdoğan’a geldik” diye konuştu.

Balmuk, “Atamalarda görüldüğü gibi AKP, yargıyı arkadan dolanmaya çalışıyordu, şimdi gelinen noktada ise yargı kararı uygulanıyor” dedi.

Ayasofya konusunda davalı olan tarafın Cumhurbaşkanlığı olduğuna dikkat çeken Balmuk, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Ayasofya davasında davayı kaybeden taraftı. Davayı kazanan bir dernekti. Ama siyasi kazananı Cumhurbaşkanı Erdoğan olarak görülmekte olup ayakta alkışlayanların, Cumhurbaşka-nı’nın kararına methiyeler düzenlerin ne kadar samimi olduklarını ve ne kadar siyasi rant kazanacaklarını zaman gösterecek” ifadelerini kullandı.

TEMYİZE GİDER Mİ?

Sonraki süreçte olacaklara da değinen Balmuk, “Bundan sonra acaba yargıdan karar çıkarıp mı kamuyu yönetecekler” sorusunu yöneltti. “İdare normalde kendisine dava açılınca temyize gider” diyen Balmuk, cumhurbaşkanlığı kararıyla caminin yeniden ibadete açılma imkânı olduğunu anımsatarak “Acaba Ayasofya kararı ile ilgili temyize gidecekler mi?” dedi.

Kaynak: https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/egitim-isten-danistaya-elestiri-hukuk-sadece-ayasofya-icin-mi-isledi-1752848

Açıklamanın Tamamı:
Yargıyı Dolanan Erdoğan’dan Yargıya Sarılan Erdoğan’a

Ayasofya’yı bir de böyle okuyalım…Peşinen söylemem gerekirse ülkemiz içerisindeki bir mülkün, madenin, doğal kaynağın… (mülkiyet ve uluslar arası anlaşmalardan kaynaklı haklar korunarak) kullanımı  ya da geleceği hakkında karar vermesi gereken elbet ki Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Bu en doğal haktır.

1934’te ülkeyi yöneten iktidar Ayasofya konusunda nasıl ki Müze kararı vermişse, sonrasındaki iktidarlar zamanın değişimi ve gelişimi sonrasında bir çok konuda farklı kararlar alabilirler. Bugün Ayasofya’nın camiye çevrilmesi her ne kadar gündem değiştirmeye yönelik siyasi bir  manevra ve aslında gerekçeleri çok da anlamlı olmayan bir adım olsa da işin gerçeklerini ve iç yüzünü tam okumak gerek.

Tabii bir eğitimci olarak eğitimdeki  uygulamalar üzerinden gideceğim ve bunu sizlerin tüm kamuya uyarlası mümkün.

Ne olmuştu bir bakalım.

Danıştay 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu Kararını iptal etti. O tarihteki bakanlar kurulunun almış olduğu Ayasofya’nın müze olmasına ilişkin kararın Cumhurbaşkanı  Mustafa Kemal ATATÜRK tarafından imzalanması ile yürürlüğe girmesi sonucunda  uygulanmakta olan 86 yıllık bakanlar kurulu kararını Danıştay iptal etti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan  Danıştay kararını anında uyguladı. Danıştay ya da herhangi bir yargı kararını uygulamak idare açısından zorunludur. Bu hukuk devletinin gereğidir ve uygulama için maksimum bir ay beklenebilir. Bu genel bilgiden sonra Ayasofya’nın statüsünün değiştirilmesi için Danıştay kararı şart mıydı? Başka yollar var mıydı onlara bakarak devam edelim.

Bakanlar Kurulu Kararı İptali ve Hukuki Durum

Bakanlar Kurulu Kararlarının iptali üç şekilde mümkündür.

  • Yeni bir bakanlar kurulu kararı almak
  • Kanun düzenlemesi yapmak
  • Yargı kararı

Yeni bir bakanlar kurulu kararı almak

Hukukta bir norm nasıl yürürlüğe girmişse aynı şekilde kaldırılabilir de. Örneğin Bakanlar kurulu geçmişte bir karar almışsa bunu kaldırarak başka bir karar alabilir. Yani AK parti iktidarı süresince bir bakanlar kurulunda bu kararı alıp Ayasofya’nın yeniden Cami olmasını sağlayabilirdi. Tabii bu durum 2018 yılından sonra değişti. Çünkü yeni sisteme göre bakanlar kurulu yok. Onun yerine cumhurbaşkanı kararı var. Bu durumda Cumhurbaşkanı Erdoğan mahkeme kararı vs beklemeksizin bir Cumhurbaşkanı kararıyla bu kararı alabilir Ayasofya’yı camiye dönüştürebilirdi. Bu yöntem de seçilmedi. Danıştay kararı sonrasında  Cumhurbaşkanı’nın yargı kararını uygulamasını ayakta alkışlayanlar; hukuk devletiyiz yargı kararını tabi uygulayacak diye kılıf  dahi uydurmadıklarına göre Cumhurbaşkanı  Danıştay kararı beklemeden kendi karar alsaydı tepki verebilirler miydi? Yani engel yoktu bu yönde karar almaya. Cumhurbaşkanı kendi kararıyla uygulama yapsaydı bugün de tepki gösterenler bunu yargıya taşıyabilirlerdi tabii ki.

Kanun düzenlemesi yapmak

Hukukta normlar hiyerarşisine göre bakanlar kurulunun üstündedir kanuni düzenlemeler. Alt norm üst norma aykırı olamayacağına göre bir kanuni düzenleme yapılarak da Ayasofya cami yapılabilirdi. Bu konuda verilmiş kanun teklifleri de vardı fakat iktidar bir türlü TBMM genel kuruluna indirmedi. Kararı geçirecek ittifak da vardı. Kaldı ki bugün muhalefetin büyük bir kısmı da iktidarı alkışladığına göre kanun teklifi olsa ona da hayır demezlerdi diye düşünüyorum. Bu yol da seçilmedi.

Yargı kararı

Yargı kararı ile bu işin yapılması bir başka seçenek olarak duyuyordu fakat bu konuda geçmişte de alınmış olumsuz yargı kararları vardı. Fakat 2016’da bir dernek tarafından Başbakanlığa başvuru yapılıyor. Ayasofya cami yapılmalıdır diyor. İdare derneğe olumsuz cevap veriyor. Olumsuz cevap yargıya taşınıyor.

Davalı idare yani Başbakanlık/Cumhurbaşkanlığı mahkemeye dava ile ilgili olarak verdiği savunmada;

  • Davalı (Kapatılan) Başbakanlık tarafından, 1934 yılında yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu Kararına karşı yıllar sonra dava açılamayacağı, davanın süresinde olmadığı,
  • Davaya esas başvuru içeriğinin bir öncekinden farksız olduğu, dava konusu Bakanlar Kurulu Kararının iptali hususunda muhtelif davalar açıldığı, yine aynı işleme karşı davacı tarafından daha önce açılan davanın reddedildiği ve bu kararın kesinleştiği,
  • Devlet idaresinin en yüksek karar organı olan Bakanlar Kurulunun idare alanında genel karar organı olduğu, Anayasa ve kanunlarla kendisine ayrıca ve açıkça yetki verilmemiş olsa bile, idare alanında “kanuna dayanmak” ve “Anayasaya ve kanunlara aykırı olmamak” şartıyla istediği her işlemi yapmak konusunda yetkili olduğu,
  • Ayasofya’nın tahsis ve kullanım şeklinin değiştirilmesinin yürütmenin takdirinde olduğu, ulusal ve uluslararası koşullar ile iç hukukumuz çerçevesinde Bakanlar Kurulunca bu konuda her zaman karar alınabileceği,
  • Gerekçelerini ortaya koymuştur. Yani Başbakanlık/Cumhurbaşkanlığı dernek haklı Ayasofya cami olmalıdır dememiş aksine 1934’te alınan bakanlar kurulunu savunmuştur.

Danıştay savcısı da benzer gerekçelerle davanın reddedilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Fakat Danıştay üyeleri oy birliği ile Derneği haklı bulmuşlardır. Karar dernek lehine sonuçlanmış ve davayı kaybeden Cumhurbaşkanlığı da kararı hemen uygulamıştır.

Yani bir derneğin açtığı davada verilen yargı kararını uygulamaya koymuştur. Hukuk devleti gereği de yargı kararı uygulanması gerekir hatta uygulamayanlar hakkında cezai durumlar da söz konusu.

Erdoğan ve İktidarı Yargı Kararları Konusunda Bu kadar Duyarlı mı?

AK parti iktidarları ve gerek Başbakan gerekse Cumhurbaşkanlığı döneminde Erdoğan yargıdan hep şikayetçi olmuşlar, engellemeyle karşılaştıklarını söylemişler ve vesayetçilikle suçlamışlardır. Yargı kararlarının uygulanmadığı bir çok konuyu sıralamamız pekala mümkün. Eğitimde 18 yılda yaşanan bazı konuları anlatarak yargıyı dolanmaktan yargıya sarılmaya nasıl gelinmiş açıklamaya çalışalım.

Yargıyı Dolanan Erdoğan’dan Yargıya Sarılan Erdoğan’a

2002’ de iktidara gelen Ak Parti Erkan Mumcu’nun kısa süre bakanlığından sonra Hüseyin Çelik’i Milli Eğitim Bakanı yaptı. Okul yöneticiliği için 2004’de yönetmelik çıkarıldı. Yönetmeliğe göre okul müdürü olmak için mülakat yapılacaktı. Danıştay hukuka uygun değil, objektif olmaz, kamu yararına aykırıdır dedi ve iptal etti. Yargı kararını uygulamak zorunda olan idare (bakanlık) bir süre direndi ve sonunda yönetmeliği değiştirdi ve 2006’da bu kez mülakatı kaldırarak sözlü sınav getirdi.  Yani mülakat yerine sözlü sınav yönetmeliğe girdi. Danıştay bunu da iptal etti. 2007’de İlçe/il müdürleri okul müdürü müdür yardımcısı seçecek diye bir düzenleme geldi. Bu düzenlemeyi de iptal etti Danıştay. Bu da yetmedi 2008 de ödülleri ön plana çıkaran bir yönetmelik çıkarıldı. Atama yapamadı ve bu kez 657 sayılı kanunun 76. maddesi kullanılarak ülke genelindeki 1000 köklü okula bakan onayı ile müdür ataması yapıldı. Hüseyin Çelik’in giderayak yaptığı bu atamalar da bir bir dava edildi. Yarısına yakınını kişiler kazandı, şahsen açtığım davada İstanbul’daki 158 okulun ataması da iptal edildi. Ama dava açılmayan okulların yöneticileri göreve devam etti. Bazı okullardaki atamayı iptal ettiren kişiler davadan feragat ettirildi. Yani davadan çekilmek zorunda kaldılar. 2009’da Bakan Nimet Çubukçu(Baş) oldu. Yıllardır(2002-2009)  atama yapılamıyor. Hukuka uygun bir düzenleme yapılsın diye sendikalarla oturup bir yönetmelik düzenlemesi yapıldı. Yazılı sınav, görevdeki başarılar, çalışmaları da değerlendiren bir yönetmelikti dava açan da olmadı ve uzun süre yapılamayan atamalar yapıldı. Bu atamalar sonrasında yargı kararı olmamasına rağmen yönetmelik değişikliğine gidildi. 2013’te yine sözlü sınav getiren düzenleme söz konusuydu. Yargı sözlüyü iptal ettikçe bakanlık bir yolunu bulmaya çalışıyor yargıyı dolanıyordu. Hatta bazen dolanamadılar ve yargı kararları ayaklarına dolandı. Hüseyin Çelik’in bürokratları (müsteşar, genel müdür…) ceza aldılar yargı kararlarını uygulamadıkları için. Müsteşar milletvekili yapıldı yargılama süreci durdu. Danıştay normlar hiyerarşisinden bahsediyordu. Bu kez de bunu aşmak için yönetmeliğin üstünde olan kanunlara girdi sözlü sınav ve artık yargı da iptal edemez oldu. Hem de her türlü atamalara sirayet etti bu durum.

Yine aynı dönemde 8 kez gidip 9 kez dönen İl müdürü oldu Fevzi Budak. Her seferinde görevden alındı yargı bozdu. Karar uygulandı göreve iade edildi tekrar görevden alındı…. Böylece sürdü. İlk yıllarda Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer bazı bürokratların atamalarını onaylamayınca vekaleten görev yaptırıldı aynı kişilere.

İşte bunların tamamı yargıyı dolanmanın örnekleriydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya davasında davayı kaybeden taraf idi çünkü davalı Başbakanlık/Cumhurbaşkanlığı makamındaydı. Davayı kazanan bir dernek idi. Ama siyasi kazananı Cumhurbaşkanı Erdoğan olarak görülmekte olup ayakta alkışlayanların, Cumhurbaşkanının kararına methiyeler düzenlerin ne kadar samimi olduklarını ve ne kadar siyasi rant kazanacaklarını zaman gösterecek.

Yargı kararını hızla uygulayan Cumhurbaşkanının uyguladığı davanın açılma tarihi 2016, kararın çıkışı 2020. Peki Milli Eğitim bakanlık müfettişlerinin atamalarının iptali üstünden yasal süreyi çokça aşan süre geçtiği halde neden uygulanmıyor.

Ya da Öğrenci Andı (Andımız) davası 2013’te açılmıştı Eğitim-İş tarafından ve karar 2018’de çıktı. Buna rağmen iki yıldır neden uygulanmaz? Kararı uygulamayanlar hakkında sendika suç duyurusu yaptı savcı dava açmaya gerek görmedi.

Bir çok karar uygulanmadığı göre; demek ki mesele hukuk devleti ya da yargı kararı değil.

O zaman hep beraber özetle değerlendirelim,

Daha öncede benzer davalar açılmışken ve reddedildiği halde çıkan karar hemen uygulanıyor,

Davada Cumhurbaşkanlığı, davacı dernek haksız davayı reddedin diye savunma yapıyor,

Aynı konuda kanun teklifleri genel kurula inmiyor,

Bakanlar kurulu ya da Cumhurbaşkanlığı kararı ile yapılabilecek bir işlemde Danıştay kararı bekleniyor,

Yargı 18 yıl boyunca dolanılmaya çalışılırken birden sarılma konusu oluyor.

Bu işte bir tuhaflık yok mu?

Bundan sonraki süreçte kamu yönetiminde yargıyı dolanma son bulup yargıya sarılma yani yargı yoluyla bazı kararları uygulama yolu mu seçilecek? İşte burası çok önemli…

Son bir soru sorarak bitirelim. Danıştay’ın bu kararının sonunda tüm kararlarda olduğu gibi “Bu kararın tebliğ tarihini izleyen otuz gün içerisinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna temyiz yolu açık olmak üzere, 02/07/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

Cumhurbaşkanlığı bu kararı TEMYİZ edecek mi? Kamu işleyişinde idare temyiz yolunu kullanır. Bu kez kullanacak mı?

Maksut BALMUK