25 Mayıs 2012

Eğitim hizmet kolundaki mutabakat konuları, ne getiriyor?

ile Maksut Balmuk

Eğitim hizmet kolunda yetkili Eğitim Bir Sen ile Kamu İşveren Heyeti arasında tam mutabakata varılamamıştır. Bazı konularda uzlaşma sağlanmış, bazılarında ise teklif gelmediği için uzlaşma sağlanamamıştır. Yetkili sendika teklif gelmeyen konuları hakeme götürmüştür. Uzlaşma sağlanan konular neler getiriyor?

Bu mutabakat ile örneğin kar, doğal afet yada başka nedenlerle idari tatil ilan edilirse öğretmenin ek dersi kesilmeyecek. Ders olması halindeki haklarını alacak.

Ayrıca bakanlık öğrencilere geçmişte olduğu gibi örneğin sınava hazırlanmaları için bir hafta izin verirse bu durumda da ek ders ücretinde kesinti olmayacak.

YORUM: Buradaki en önemli sorun öğrencinin rapor alarak yada izin hakkını kullanarak okula gelmemesi durumunda ders yapılamadığında ücreti kesilecek. Öğrencinin gelip gelmediğini önceden bilmesi mümkün olmadığından öğretmen okula gelmek zorunda kaldığı halde hak kaybı oluşacaktır. Ayrıca ek derslerle ilgili en önemli kazanım örneğin izin yada rapor nedeniyle bir gün okula gelmeyen o gün sınıfta hiç öğrenci olmaması nedeniyle ders yapılamayan durumlarda o güne ait derslerin tamamının ek dersten kesilmesi uygulamasından vazgeçilmesi uygulaması olacakken bu kazanılamamıştır.Yani 2006 öncesine dönülememiştir. Örneğin Sınıf öğretmeni haftada 15 saat ek ders ücreti almaktadır. 2006 öncesinde bir gün ders yapamayan yada raporlu olan öğretmenin 3 saat ücreti kesilmekte iken 2006’dan sonra 7 saat ücreti kesilmektedir. Bu konu aşılamamıştır.

YORUM: İkili eğitim yapılan okullardaki yöneticilerin gündeme gelip ek kazanım sağlanması yerinde olmuştur. Fakat ilave 2 saat ek ders ücreti ödenmesi yani haftada en az 10 saat fazla çalışan yöneticilere 15TL civarında ücret ödenmesi çok adil olmamıştır.

YORUM: 2006 dan önce Yüksek Lisans ve Doktora yapan öğretmenler ek dersi sırasıyla %25 ve %40 fazla almakta iken bu kaldırılmıştı. Mutabakat metninde ise %5 ile %15 öngörülmektedir. Bu da yeterli değildir. Çünkü yüksek lisans yapmış öğretmenin alacağı ek dersteki artış bugünkü rakamlarla 40kuruşa tekabül etmektedir.

YORUM: Sınav görevlerindeki sınırlamaların kaldırılması yerinde olmuştur. Her yıl ilave sınav hakları verildiğinde oluşan hak kayıpları giderilmiş olacaktır.

Saygılarımla
Maksut BALMUK
Eğitim Yöneticisi

 

Kaynak:Memurlar.Net