7 Ağustos 2015

EBS’den Öğretmenlere yüzde 400 fazla ek ders

ile Maksut Balmuk
headline
Yetkili Sendika Eğitim Bir Sen’in Ek Ders talepleri incelendiğinde bir sınıf öğretmenine yüzde 400 zam öngörülüyor. Taleplerimiz gerçekleşene kadar masadan kalkmayacağız diyen Eğitim Bir Sen’in bu taleplerinin gerçekleşmesi halinde öğretmenler rahat bir nefes alabilecek.

 

Yetkili Sendika Eğitim Bir Sen’in Ek Ders talepleriincelendiğinde bir sınıf öğretmenine yüzde 400 zam öngörülüyor. Taleplerimiz gerçekleşene kadar masadan kalkmayacağız diyen Eğitim Bir Sen’in bu taleplerinin gerçekleşmesi halinde öğretmenler rahat bir nefes alabilecek.

Taleplerin bir kaçı:

– Ek ders ücretlerinin gündüz öğretimi için 20,35.-TL, gündüz öğretimi dışında kalan öğretim için 23,26.-TL’ye çıkartılması,

– Öğretmenlere aylık ve ek ders ücreti karşılığında okuttukları her 6 ders saatine karşılık 1 saat ders dışı hazırlık ve planlama karşılığı ek ders ücreti ödenmesi

– Nöbet ücreti ödenmesi: Nöbet tutulan eğitim kurumlarında görevli müdür ve müdür başyardımcıları ile ilgili mevzuatına göre nöbet görevi verilen ve bu görevi fiilen yerine getiren müdür yardımcısı ve öğretmenlere nöbet tuttukları her gün için 6 saat ek ders ücreti ödenmesi.

– Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5. maddesinin birinci fıkrası kapsamında, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli, okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada aylık karşılığı 15 saat ders okutmaklayükümlü tutulması,

Bilgi: öğretmenlerin ek ders ücreti hesaplanırken memur maaş katsayısının gündüz eğitiminde 140 ile çarpılması sonucu hesaplanıyor. Bu nedenle maaş katsayısı artarsa ek ders ücreti de artmaktadır. Seyyanenn verilen ya da taban aylığa verilen artışlar ekdersi etkilememektedir. EBS 2013 te bu katsayının 230 olarak hesaplanmasını ve o dönemde 9,06 olan ek ders ücretinin 14,91TL ye çıkarılmasını yazmıştı.

Kısaca bir hesap yapacak olursak;

Bugün itibariyle memur maaş katsayısı (0.053084) tür 140 ile çarptığımızda 11,63TL olur birim ek ders ücreti. Buradan yüzde 20 Gelir Vergisini düşersek 9,30TL’dir bir ek ders ücreti. (Damga vergisi çok yekun tutmadığından düşmedik)

Bir sınıf öğretmeni Ekim 2014’te ayında 5 hafta olduğunu düşündüğümüzde;

– Haftada 30 saat derse girer, bunun 18 saati maaş karşılığı 12 saati ek ders karşılığıdır.

Buradan alacağı ücret: 9,30x12x5 hafta=558,00TL

– Her 10 saate 1 saat hazırlık planlama ödenir.

Buradan 30/10=3x5x9,30=139,50 TL

– Nöbete ücret ödenmemektedir.

Öyle ise Öğretmenimizin Ekim ayında alacağı ücret: 697,50 TL’dir

EBS’nin talepleri gerçekleşirse aynı şekilde 2016 yılında (sözleşme 2016 Ocaktan itibaren geçerli olacaktır)

Ek ders ücreti 20,35 olsun diye talep edilmiştir.

– Haftada 30 saat derse girer, bunun 15 saati maaş karşılığı olacak 15 saati de ek ders karşılığı.

Buradan alacağı ücret: 20,35x15x5 hafta= 1.526,25 TL

– Her 6 saate 1 saat hazırlık planlama ödenecektir.

Buradan 30/6=5x5x20,35=508,75 TL

– Nöbete6 saat ücret ödenecektir. Her öğretmen haftada en az bir kez nöbet tuttuğuna göre;

Buradan 6x5x20,35= 610,50 TL

Topladığımızda: 2.645,50 TL

Hiç ek dersi olmayan sadece maaş karşılığı 15 saat derse giren haftada bir gün nöbet tutan bir öğretmen ise;

– Her 6 saate 1 saat hazırlık planlama ödenecektir.

Buradan 15/6=2x5x20,35=203,50 TL

– Nöbete 6 saat ücret ödenecektir. Her öğretmen haftada en az bir kez nöbet tuttuğuna göre;

Buradan 6x5x20,35= 610,50 TL

Toplam: 814,00 TL Ek ders ücreti alır.

Talep edilen onlarca konu yerine sadece bu talep ile ek gösterge için gündemde bulunan 3600 ek gösterge rakamları gerçeklemiş olsa öğretmenler için gerçekten anlamlı bir toplu sözleşmeden söz edilebilecektir. Kaldı ki tüm memurlara yapılacak zamlardan da doğal olarak öğretmenler de etkileneceklerdir.

Taleplerle ilgili ne kadar gerçekleşme olacağı bu ayın sonunda anlaşılacaktır.

Taleplerden aşağıdaki kalemlerin gerçekleşmesi halinde bir okul müdürünün;

Nöbet için: 6 saat,

İkili Eğitim için: 10 saat

Müdürlük için: 25 saat

Tam gün tam yıl eğitim kurumu için: 10 saat

12 saat derse girmesi halinde: 6 saat

Toplam: 57 saat. 5 haftada: 57×5=285 saat.

Alınacak ücret: 285×20.35=5.799,75 TL

Yani maaşı en az ikiye katlayan tutarda ek ders ücreti söz konusu olur.

Biz sadece bir konuyu hatta ve hatta bir konunun (Ek-Ders) bazı maddelerini ele durum değerlendirmesi yapmaya çalıştık.

Özetle:

30 saat derse giren öğretmen 2.645,50TL

15 Saat dersi olan öğretmen: 814,00 TL

12 saat derse giren Okul Müdürü: 5.799,75 TL

Talep edilmiştir genel olarak. Bunlara yüksek lisans için %25, Doktoralı öğretmenler için %40 artış taleplerini eklemediğimiz gibi 20,35 lik bir ders ücreti brüt ise %15-20 gelir vergisini de düşmediğimizi belirtmek isteriz.

Maksut BALMUK

Memurlar.Net - Özel