7 Ağustos 2013

Dönüşen Okullardaki yöneticilerin durumu

ile Maksut Balmuk

headline

Dönüşen Okullardaki yöneticilerin durumu

Konu ile ilgili yönetmelik maddesi:

Dönüştürülen okulların yöneticileri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 30/3/2012 tarihli ve 6287 sayılı Kanun gereği dönüşümleri yapılan okulların, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi dolayısıyla norm kadro fazlası haline gelen ve durumlarınauygun bir eğitimkurumu yöneticiliğine atanamayan yöneticiler, 19 uncu maddeye göre yer değiştirmeye tabi tutulana kadar bir defaya mahsus olmak üzere kadrolarının bulunduğu okullarda bırakılır. Bu durumdaki yöneticilerin 18 inci maddeye göre isteğe bağlı yer değiştirme hakları saklıdır.”

 

Şeklindedir.

 

444 yasasıyla beraber;

Okul İlkokul yapılmışsa;

Sınıföğretmeni olan yöneticiler ile bu okulda bulunan ders gereği Din K.Ahl.B., Rehberlik, İngilizce olanların İlkokul’la ilişkilendirilmelerinde bir sorun bulunmamaktadır.

 

Okul Ortaokul yapılmışsa; SınıfÖğretmenleri dışındaki branşlarda olan yöneticiler ortaokula ilişkilendirilebilmektedirler.

 

Bu okullara ilişkilendirilen yöneticilerden; normun düşmesi nedeniyle norm fazlası olanlar yönetmeliğin 22.maddesine göre ;

– İki yıl daha bu görevlerinedevam edebilirler,

– Norm fazlalarıyla beraber yer değiştirebilirler,

– Üç yıllarını doldurdularsa isteğe bağlı yer değiştirme isteyebilirler.

 

Bu okullara ilişkilendirilemeyenler: ( yani Sınıf Öğretmeni olan yöneticinin okulu Ortaokul yapılmışsa…)

 

Bu durumda Geçici Madde 2- devreye girecek ve bu yöneticiler valilikler tarafından halen bulundukları okula (İlköğretim iken ilkokul yada ortaokul yapılan okullara) ilişkilendirileceklerdir.

MEB bu kararı geçen yıl almış olsa idi daha az sorun yaşanacakken şimdi sorunu büyütmüştür. Çünkü: bu okullara bazı illerde atamalar (soruşturma ya da başka nedenlerle…) yapılmıştır. Bu nedenle de norm fazlalığı ortaya çıkabilecektir.

 

Bu durumda olan yani o okula yönetici olarak atanma şartını yönetmeliğin 5.maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereği taşımayanlar mevcut okullarında devam edeceklerdir.

Yönetmelik “kadrolarının bulunduğu okullarda bırakılır.” Dediğinden bu yöneticiler 5.maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ne dayalı olarak norm fazlası değillerdir. Eğer okulun kadrosu düşmüşse yada kadrodan fazla yönetici varsa o zaman Ek-1’e göre norm fazlası yönetici belirlenecektir.

 

Bu noktada idareler istekli olanların başvurularını alarak da çalışma yapabilirler…

 

Saygılarımla…

Maksut BALMUK

Yazının Memurlar.Net’teki Linki İçin TIKLAYINIZ...