14 Haziran 2012

Dönüşen liseler kontenjan giremiyor

ile Maksut Balmuk

MEB 2010/30 nolu genelge kapsamında okulların dönüşümüne devam etmektedir. Gelecek yıl tüm okulların Meslek Lisesi yada Anadolu Lisesine dönüştürülmesiyle beraber Genel Liselerin tamamını kapatmayı düşünen MEB bu yıl yaptığı dönüşümleri gerçekleştirmiştir.

MEB gelecek yıl 2012-2013’te sınavla (SBS) alacağı öğrenciler için kontenjan girişlerinin 15/06/2012’ye kadar tamamlanmasını emretmiştir.

Dönüşen okullardan Anadolu Lisesine dönüşenler kontenjan girişi yapabilmektedirler çünkü Ortaöğretim Genel Müdürlüğü bu konudaki süreci hızla gerçekleştirerek MEBBİS tanımlamalarını dahi gerçekleştirmiştir.

Mesleki ve Teknik Eğitime devrolacak kurumlarla ilgili çalışma ise henüz sona ermemiştir. Bu konudaki en önemli sorun Ortaöğretim Genel Müdürlüğü bu dönüşümleri yapıp bakanlık makamına imzalatması sürecinde Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bilgi vermemiştir. Süreçte yer almayan genel müdürlük bazı dönüşümlerin uygun olmadığını değerlendirdiğinden bakan imzasına rağmen listelerde revizyona gitmiştir.

Aslında Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü çok da haksız değildir. Çünkü ihtiyaç olmayan bölgelerde gereksiz dönüşümler yapılmış, fiziki yapısı uygun olmadığı halde mesleki eğitime dönüşen kurumlar durumlar vardır.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bu durumu değerlendirerek yeniden bir inceleme yapmış ve dönüşümlere son şeklini vererek imzaya sunmuştur.

İmza süreci henüz tamamlanmadığından kontenjan girişi yapması gereken (Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi gibi sınavla öğrenci alan kurumlar) kontenjan girişi yapamamaktadırlar.

Bu durumda sürecin 15.06.2012’ye yetişmeyeceği görülmektedir. Bu nedenle Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün bir an önce süreci tamamlayarak okullara bildirmesi gerekmektedir.

 

Saygılarımla

Maksut BALMUK

Eğitim Yöneticisi