16 Mart 2015

Doğuda çakılı kalan öğretmenlerin sorunu çözülüyor mu?

ile Maksut Balmuk
Zorunlu hizmet bölgelerinde çakılı kalan öğretmenlerin sorunu için çalışma yapıldığı açıklandı
headline

 

Hafta sonunda gündeme düşen haber MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürü Vekili Fethi Fahri Kaya’nın Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğine ilişkin verdiği bilgiler oldu.http://www.memurlar.net/haber/505462/

Rotasyon ısrarının sürdüğünü ve karışık bir sisteme doğru gittiğimizin işaretini veren açıklamalarda dikkatimizi çeken bir başka husus ise zorunlu hizmet bölgesinde çakılı kalan öğretmenlere yönelik çalışma olmuştur.

Zorunlu Hizmette Çakılı Kalanlara Yönelik Çözüm:

Bu konuda adım atılmak istenmesi gerçekten olumlu fakat getirilen çözüm önerisi hiç de yerinde değil.

Konuyu biz defalarca ele almış ve bir çok öneri sunmuştuk. Tıklayınız.

2011 Yılında Gündeme Taşıdığımız Önerimiz.

“2. ve 3. HİZMET BÖLGESİNE ATANANLARA EK PUAN VERİLSİN
Yer değiştirme sistemimizdeki en önemli sorunlardan bir tanesi İl dışı yer değiştirmek isteyen özellikle zorunlu hizmet ve ilk atama yoluyla 2-3.hizmet bölgelerine giden öğretmenlerimizin yer değiştirmeleridir. Daha doğrusu yer değiştirememeleri?.
Bunun için tedbir alınmalıdır. İsteğe bağlı yer değiştirmelere bakıldığında genellikle kıdemli öğretmenlerimizin daha çok yer değiştirdikleri görülmektedir.
Bunun için; ?Bulundukları illere İlk atama yada Zorunlu Yer değiştirme kapsamında atananların sadece il dışı yer değiştirmelerinde kullanılmak üzere bulunduğu kurumda verilen hizmet puanına 1.yıl için 0,25kat, ikinci yıl için 0,50kat, üçüncü yıl için 0,75kat, 4.yıl için bir kat, 5.yıl için 1,5kat ve 6.yıl için iki kat ilave edilir. Bundan sonraki her yıl için ise iki kat ilave puan verilmesine devam edilir. Bu ilaveler çalıştığı yılda çalıştığı kuruma verilen puana göre belirlenir.?
Şeklinde bir hüküm getirilebilir.
Böylece bu bölgelerdeki hizmet teşvik edileceği gibi bu öğretmenlerimizin yer değiştirmelerine da kolaylık getirilmiş olacaktır.”

MEB Bu Konuda Neredeyse Birebir Aynı Uygulamayı Getiriyor:

Yani bizim 2011’de önerdiğimiz şimdi hayata geçecek gibi fakat yaklaşım farkı var.

Genel Müdür Vekilinin açıklaması şu şekilde…

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki öğretmenlere ek hizmet puanı
Kaya, yönetmelik taslağında, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ağırlıklı olarak bulunan zorunlu hizmet bölgelerinde görev yapan öğretmenlere yönelik bir düzenleme yapacaklarını bildirdi.
Zorunlu hizmet bölgesinde görev yapan öğretmenlerin, zorunlu hizmet süresinden sonra fazla çalıştığı her yıl için ek hizmet puanı verileceğini duyuran Kaya, “Zorunlu hizmet yılından sonraki birinci yıl için yüzde 25, ikinci yıl için yüzde 50, üçüncü yıl için yüzde 100 oranında ek hizmet puanı alacaklar. Böylece zorunlu hizmet bölgelerinde çalışan bir öğretmenin diğer bölgelerde görev yapan öğretmenlere göre daha fazla hizmet puanı olacak” bilgisini verdi.”

Yani biz 0,25 derken Genel müdür yüzde 25 diyor. Yani birebir örtüşen bir uygulama fakat arada fark var.

MEB Bu Uygulamayı Açıklarken;

“Zorunlu hizmet yılından sonraki…” diye başlıyor cümleye.

Yani Zorunlu hizmet yapılan süre içerisinde bu puanlar verilmeyecek. Zorunlu hizmet tamamlanacak ilave kalınan yıllarda alınacak bu puanlar. Bu demektir ki zorunlu hizmetten sonra da kalacaksınız orada.

Biz önerimizi getirirken zorunlu hizmet süresince batıya gidebilecek kadar puanın toplanmasının esas almaya çalışmıştık.

Aradan geçen sürede iller arası yer değiştirmede puanların artışının da göz önüne alınması gerekir.

İşte bu noktadaki bir başka önerimizi de 2012 yılında yaptık:

Eğer MEB öğretmene “zorunlu hizmetinizi tamamladıktan sonra istediğiniz yere atanmanıza olanak vereceğiz” güvencesini verirse bölgeye atamayı teşvik etmiş olur. Bunun iki yolu vardır.
Birincisi; batıdan batıya isteyen ile doğudan batıya isteyene ayrı atama dönemi vererek ayırmak.İkincisiise batıdan batıya isteyenin 15 yılda topladığı puanı sadece bu atama dönemine ait olmak üzere doğudan batıya gitmek isteyene 3-4 yılda vermek.

Mayıs 2013’te Doğuda Çakılı Kalan Öğretmenleri ele almıştık.

Temmuz 2013’te de Zorunluda Çakılı Kalanlar http://www.memurlar.net/haber/387771/ başlığıyla ele almıştık konuyu.

Bir çok kez değindiğimiz bu konunun kaynağının 2010 Zorunlu Hizmet affı olduğunu unutmamalı MEB. Ve çözüm için daha çok çaba harcamalıdır.

Aksi halde 2014 Haziran’da ele aldığımız durumlar devam edecektir.

O zaman konuyu şöyle ele almıştık.

“Bugün iller arası yer değiştirme ile ilgili en önemli sorun;
Zorunlu hizmet bölgesinde çakılı kalan öğretmenlerdir.
Bu öğretmenler için çözüm yolu bulunması gerekir. Bunun için değişik alternatifleri defalarca paylaşmıştık fakat dinleyen yok. Çünkü MEB sorun istemiyor, taşın altına elini sokmak değil sorunu halının altına süpürmeyi tercih ederek günü kurtarmayı hedefliyor.
Tabii ki zorunlu hizmet bölgesini boşaltın o bölgeleri, okulları ve öğrencileri öğretmensiz bırakın demiyoruz. Bunun için en basitinden zorunlu hizmete gidecekler ve gelecekler için ayrı bir çalışma takvimi hazırlanması önerisini daha önce de ele aldık.
Örneğin: Siz batıdan doğuya 10bin öğretmeni gönderiyorsanız onların boşalttığı yerlere zorunlu hizmet bölgesindeki öğretmenler gelsinler.
Bugünkü uygulamada bu gerçekleşemiyor ve Örneğin İzmir’deki bir kadroyu daha yüksek puanlı olduğundan Manisa’daki bir öğretmen doldurabiliyor.
Tabii ki hizmet puanı yüksek öğretmenler için de tedbir alınsın. Onlarla ilgili atama süreci farklı zaman diliminde yapılabilir örneğin… Bu sadece konuya yaklaşım açısından bir öneri tabii ki değiştirilebilir ve geliştirilebilir.
Ayrıca MEB; 2013’te dahi iller arası yer değiştirmede rekor sayıda kadro açtığı halde batıdaki tıkanıklığa çözüm bulamamış iken bu yıl da aynı sorunla karşı karşıyayız.”

MEB’i yeniden uyarıyoruz.

MEB Zorunlu Hizmette çakılı kalanlarla ilgili farklı bir yaklaşım sergilemeli ki hem bölgeye gitmekte tereddüt eden öğretmenlere güvence vermiş olsun hem de haksız yere zorunlu hizmette çakılı kalan öğretmenlere karşı borcunu ödemiş olur.

Maksut BALMUK

Öğretmen

Memurlar.Net - Özel