5 Nisan 2016

Disiplin Kurulu sonrası verilen cezaya itiraz

ile Maksut Balmuk

headlineMemurlara verilen disiplin cezalarına (Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası hariç) İl Disiplin Kurullarına (Milli Eğitim Personeli için İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu) itiraz edilmelidir. Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezasında ise Yüksek Disiplin Kurulu yetkilidir.

Bu cezalara yapılan itiraz sonrası kurullar ayrı bir ceza tayininde bulunamamaktadırlar. Disiplin Kurulları cezanın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde yapılan itirazları ya kabul eder ya da reddeder.

Karar cezayı veren disiplin amirine gönderilir.

Disiplin Kurulu tarafından itirazın kabul edilmesi durumunda dosyayı alan disiplin amiri cezayı tamamen kaldırabilir ya da hafifletebilir.

Disiplin amiri tarafından hafifleterek yeniden ceza verilmesi durumunda memur bu cezaya da tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde disiplin kuruluna itiraz edebilir.

Bu konuda Devlet Personel Başkanlığının 02/01/2014 tarih ve 24259 sayılı görüş yazısı bulunmaktadır.

http://www.dpb.gov.tr/F/Root/dosyalar/gorusler/personel_mez_il_gorusler/disiplin/gorus30.docx

Görüş yazısındaki son cümle aynen şöyledir:

“Yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde, disiplin amirlerince verilen cezaya itiraz eden memurun itirazının disiplin kurulları tarafından kabulü halinde disiplin amirince cezanın hafifletilerek verilmesi durumunda memurun bu cezaya da itiraz hakkının bulunduğu değerlendirilmektedir.”

Ayrıca; verilen ilk ceza Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası ise buna itiraz Yüksek Disiplin Kuruluna olduğu halde itirazın kabulü halinde bir alt ceza olan Aylıktan Kesme cezası verildiğinde bunun itiraz mercii İl Disiplin Kurulu olacaktır.

Maksut BALMUK

http://www.memurlar.net/haber/574899