29 Ocak 2021

Dava açıp hak aramak hem %20 pahalandı hem de artış erken oldu

ile Maksut Balmuk

2021 yılında hakkını aramak isteyen vatandaşların, davayı kaybetmeleri halinde ödeyecekleri vekalet ücreti artmıştır. 2021 yılında vekalet ücreti hem erken yayımlanmış hem de yüzde 20 oranında artmıştır.

“2010 KPSS’yi dava etti, kaybetti. 2 bin TL vekalet ücreti ödeyecek” başlığıyla yaptığımız haberdeki karara bakılırsa davacının 26.11.2020 tarihinde verilen karar göre davayı kaybettiği ve idareye (ÖSYM Avukatlarına) 2040 TL Vekalet ücreti ödeyeceğini belirtmiştik.

Bir vatandaş hak aradığında yani yanlış bir uygulamayı dava ettiğinde bir avukatla anlaşırsa avukatlık asgari ücret tarifesi üzerinden avukata ücret öder. Aynı zamanda yaklaşık 250-350TL civarından harç vs masrafları olur. İdari davayı avukat olmadan kendi açarsa bu kez sadece masrafları öder. Fakat davayı kaybederse idarenin avukatları için vekalet ücreti ödemek zorunda kalır. Haberdeki konu da aynen bu şekilde idi.

Bu Uygulama 2011 Yılında Geldi

Davayı kaybeden vatandaşın idareye vekalet ücreti ödemesi uygulaması 2011 yılında yürürlüğe girmişti.

Bu konuyu “Adalet aramak 2020’de daha pahalı hale geldi. Hükümet düzenleme yapmalı” başlığıyla detaylı olarak ele almıştık.

Peki miktar nasıl belirleniyor?

Avukatlık ücreti her yıl Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan tarifeye göre belirleniyor. Bu tarife baro tarafından Adalet Bakanlığına gönderilmekte ve resmi gazetede yayımlanmaktadır.

Erken Gelen Zam Mağduriyeti

2020 Yılı tarifesi olarak 02.01.2020 tarihinde Resmi Gazetede yer alan listeye göre İdare mahkemelerinde görülen davalar için vekalet ücreti 1700TL olarak belirlenmişti.

2021 Yılı için tarife 24 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Türkiye Barolar Birliği’de tüm üyelerine gönderdiği yazıda;

“2021 yılı Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, 24.11.2020 tarihli 31314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, duyurumuz ekinde gönderilmektedir.” şeklinde duyurdu. https://www.barobirlik.org.tr/Haberler/duyuru-202085-81496

Tarife Hangi Tarihten Geçerli?

Barolar Birliği 2021 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi dese de tarife Resmi Gazetede yayımlanan ve yürürlük maddesinde yer alan “Madde 24 – (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.” gereği yayımlandığı tarihte yürürlüğe giriyor. Yani 24 Kasım 2020’de yayımlanan ve 02 Ocak 2020’ye göre yüzde 20-25 artış gösteren tarife Baro tarafından 2021 Avukatlık Asgari Ücret tarifesi olarak duyurulsa da 24 Kasım 2020’de yürürlüğe girmiştir.

Durum böyle olunca mahkemeler de 24 Kasım 2020 sonrası kararlarında haklı olarak yeni tarifeyi kullanmaktadırlar.

Yukarıda bahsettiğimiz “2010 KPSS’yi dava etti, kaybetti. 2 bin TL vekalet ücreti ödeyecek” başlıklı haberimizin içeriği incelendiğinde mahkemenin kararı 26 Kasım 2020’de verildiği görülecektir. Eğer karar 23 Kasım 2020’de verilmiş olsaydı davacı 1700 TL ödeyecekken karar 24 Kasım 2020 sonrası (26 Kasım 2020) yayımlandığından 2040 TL ödemek zorunda.

Yayımlanma Tarihi ve Yeni Tarife

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi genellikle 31 Aralık günü ya da 02 Ocak günü Resmi Gazetede yayımlanırken bu yıl 24 Kasım’da yayımlanması adalet aramanın %20 pahalılaşmasının yanı sıra erkenden pahalılaşmıştır.

Geçmişe dönük bakacak olursak yayımlanma tarihleri şöyle:
24 Kasım 2020
02 Ocak 2020
02 Ocak 2019
30 Aralık 2017
02 Ocak 2017

Bu linkten de bakılabilir. https://www.barobirlik.org.tr/dosyalar/belgeler/AvUcretTarifesi/tbb2017.pdf

Hatalı Kim?

Bu yıl tarife Baro tarafından mı erken gönderilmiştir? Erken yayımlanması mı istenmiştir? Yoksa Adalet Bakanlığı ile Resmi Gazete yayımlama sorumluları arasında mı kopukluk olmuştur? Resmi gazete yayımlama sorumluları mı bu hatayı yapmışlardır? Bilmiyoruz bu nedenle bir hatalı tespitimiz mümkün değil. Burada yargının tarifeyi bu şekilde uygulaması da avukatların bu şekilde talepleri de haklıdır çünkü hukukun gereği budur. Kaldı ki avukatlar bu tarifenin altında makbuz kesememektedirler. Yani her cepheden bakıldığında her cephe kendince haklı.

Konuya ilişkin Baro ve Hükümete Öneri:

1- Baronun böyle bir karışıklığa meydan vermemesi ve yürürlük maddesini (Örneğin bu tarife 01 Ocak . tarihinden itibaren geçerlidir) şeklinde düzenlemesi, artışların da bir standarda bağlanması,

2- Daha önce “Adalet aramak 2020’de daha pahalı hale geldi. Hükümet düzenleme yapmalı” başlığıyla ele aldığımız konuyu hükümet ele alarak KPSS mağduriyeti olduğunu düşünen belki halen işsiz olan bir kişinin ÖSYM’ye ödemek zorunda kaldığı gibi idarenin vekalet ücreti alması uygulamasından vazgeçilerek adalete ulaşımın kolaylaştırılması,

3- Yargı kararlarının hızlandırılması yani adalete erişimin hızlanması,

demokratik, sosyal, hukuk devletinin gereği olacaktır diye düşünüyoruz.

Maksut BALMUK

Kaynak: https://www.memurlar.net/haber/951356/dava-acip-hak-aramak-hem-20-pahalandi-hem-de-artis-erken-oldu.html