15 Ağustos 2012

Danıştay Müdür Yardımcılığı rotasyonuna geçit veriyor

ile Maksut Balmuk

 

Çalıştığı kurumda 8 yılını dolduran müdür yardımcısı ve müdür başyardımcılarının rotasyonları gerçekleştirilirken yürürlükte olan 652 sayılı KHK’da Müdür yardımcılarına ve baş yardımcılara rotasyon maddesi yoktu. Bu konudaki düzenleme rotasyondan sonra yapıldı.

Bu nedenle dava açan bir çok yönetici idari mahkemelerde davayı kazanmış ve eski kurumlarına dönmüşlerdi.

Son günlerde gelen bilgilerden konuyu temyiz eden bakanlığın Danıştay nezdinde kazandığı gözlenmektedir.

Bu kararlarla beraber idare mahkemede davayı kazanan yöneticiler yeniden rotasyonla gittikleri görevlere döndürülmektedirler. Örneğin Uşak’ta bu konuda yaşana bir örneği sizinle paylaşabiliriz.

Danıştay kararlarında ?her ne kadar da KHK’da bulunmadığı halde uygulama yapılıp daha sonra KHK’ya eklenmiş ise de idarenin KHK çıkarma yetkisi var olduğundan eksik düzenlemenin daha sonra düzeltilmesinde sakınca olmadığı ve yapılan rotasyon uygulamasını iptal eden yerel mahkemenin kararının bozulmasına? benzer ifadeler bulunmaktadır.

MEB, bu yıl 4+4+4 nedeniyle rotasyonu askıya almış olsa da gelecek yıllarda yargı noktasında da elini güçlendirmiştir.

Saygılarımla?

Maksut BALMUK
Eğitim Yöneticisi

Kaynak:https://www.memurlar.net/haber/271922/danistay-mudur-yardimciligi-rotasyonuna-gecit-veriyor.html