Kategori: Gündem

3 Mart 2024

MEB’in yönetici görevlendirme sınavı atama alanı sorunu

Hangi okul türüne hangi alan öğretmenlerinin yönetici olabilecekleri sorunu bilimsel verilerden ve tecrübelerden yararlanılarak çözülmelidir. Eğitim kurumu yöneticiliği kanun gereği ikinci görev olarak kabul edilmektedir. Yani aslolan öğretmenliktir. Mevzuatlarda temel yaklaşım çok uzun yıllardır bu noktada. Bu nedenle 657 sayılı yasada eğitim kurumu yöneticileri de öğretmenler gibi Eğitim Öğretim Sınıfında yer almaktadırlar. Son yıllarda eğitim yöneticiliğinin bir meslek olup olmadığı tartışma konusu olup zaman zaman […]

15 Şubat 2024

MEB Temel Eğitim Genel Müdürü görevden alındı

Eğitim Öğretim döneminin ikinci yarısının ikinci haftasında (bu hafta) Okul Öncesi Eğitim Programını değiştiren ve bu dönem uygulanmasını isteyen Temel Eğitim Genel Müdürü Zarife SEÇER görevden alınarak yerine Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık SAVAŞÇI’nın getirildiği bilgisi gelmiştir. Eğitim öğretim dönemi başlamadan yıllık planlar, yıllık çalışma programları yapıldığı hatta bu plan ve programlar bir dönem boyunca uygulandığı halde ikinci dönem başladıktan sonra program(müfredat) değişikliğine […]

14 Şubat 2024

Öğretmenlerin mazeret izni ve yetki devri sorunu

Bilindiği üzere memurların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun; 102. Maddesine göre Yıllık İzin 104. maddesine göre Mazeret İzni 105. maddesine göre Hastalık ve Refakat İzni 108. maddesine göre ise Aylıksız İzin şeklinde izin hakları vardır. Bu yazımızda mazeret iznini genel olarak ele alıp özel olarak amirin takdirine bağlı olan kısmına bakacağız. Mazeret izinleri genel olarak ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan birincisi kanunen verilmesi zorunlu mazeret iznidir. Diğeri […]

14 Şubat 2024

Edebiyat Öğretmenleri İçin Ayrı Sınav ve Ek Ders Düzenlemesi Yapılmalı!

Mevzuatta yer almayan ama toplu sözleşmeye göre yabancı dil için ödenen sözlü ve yazılı sınav için ayrı ayrı ücret ödenmesine yönelik mevzuat düzenlemesi Edebiyat öğretmenlerini de içine alacak şekilde uygulamaya konulmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre, Türk Dili ve Edebiyatı derslerinin ölçme değerlendirmeleri, “dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmeye yönelik yazılı ve uygulamalı sınavları” şeklinde yapılacak. Ayrıca, yıl […]