5 Aralık 2012

Bir iş bu kadar yüze göze bulaştırılır? (Anadolu Liseleri)

ile Maksut Balmuk

Bir iş bu kadar yüze göze bulaştırılır? (Anadolu Liseleri)

Anadolu Liselerine Öğretmen Ataması ile ilgilisüreç Bakanlığın yönetmeliğe ve yargı kararlarına aykırı açıklaması ile başlamıştı.

Yeniden atama kapsamında yapılan atamaların ardından şimdi de sınava dayalı İlk atamabaşvuruları alınmaktadır.

Yeniden atama kapsamında bir çok konuyadeğinmiş ve yapılan yanlışlıklara vurguda bulunmuştuk.

Bakanlık yeniden atamada tavrını belirlemiş ve yönetmeliğe yada yargı kararlarına aykırı davranmakta ısrar etmişti.

Örneğin bakanlık açıklamasının 10.maddesinde;

“10- Güzel sanatlar ve spor liselerine atanmak üzere uygulama sınavına katılacak olan Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim öğretmenleri hariç olmak üzere hâlen söz konusu eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, Yeniden Atama ve İlk Defa Atama kapsamında başvuru yapamayacaklardır.?

ifadesi vardı ve biz bunu bu sayfalarda;

“Bu maddenin anlamı: Dönüşen yada dönüşmeden Anadolu lisesi olan okullarda şu anda çalışan öğretmenler sınav kazanmış olsalar dahi başvuruda bulunamayacaklardır. Yani onların sınava girmeleri anlamsızlaştırılmıştır. Bu durumdaki öğretmenler Anadolu lisesi yerine Fen Lisesine geçmek isteseler dahi başvuramayacaklardır.

cümleleriyle açıklamıştık.

Yeniden atama kapsamında sınavsız dahi olsa dönüşen bir Anadolu Lisesinde çalışan öğretmenlere başvuru hakkı verilmemiş ve siz halen bu tür okulda çalışıyorsunuz bu nedenle başvuramazsınız denilmiştir.

İlk atamaya gelince;

Şu anda Anadolu türü kurumlarda çalışan öğretmenler sınava girmiş ve kazanmışlarsa kılavuzun 10.maddesine aykırı olarak başvuruda bulunabilmektedirler.

Yani MEB birkaç hafta önce yeniden atamada Anadolu Lisesi yada Anadolu Meslek Lisesinde çalışan öğretmenlere siz Anadolu Lisesindesiniz bu nedenle başvuruda bulunamazsınız derken şimdi ilk atamada, yok siz başvuruda bulunabilirsiniz diyebilmektedir.

Sorularla devam edelim:

Şu anda Anadolu Lisesinde sınavsız çalışan öğretmenlere Anadolu Lisesi öğretmeni statüsü verildi ise neden başvuru hakları var?

Madem başvuru hakkı verilecekti açıklamanızın 10.maddesi neye hizmet ediyor? Yeniden atamaların günahı neydi?

Ve başvuru hakkı verdiğinize göre sınavsız atananların doldurduğu kadroları neden duyurmazsınız?

Öğretmenin kendi okulunda açık varsa kendi okuluna sınavla atama isteyebiliyor. Bu da demektir ki o okulda sınavsız çalışan Anadolu Lisesi öğretmeni değil. Öyle ise sınavsız çalışılan kadrolar neden sisteme yansıtılmadı?

Bu kadroları duyurmadığınıza göre sınavsız atananlarla ilgili düşünceniz nedir?

Hatalar zinciri sadece bunlardan mı ibaret? Tabii ki hayır?.

Ödüllerle ilgili yönetmelik ekinde değişikliğe gidilmediğinden madde;

5. Takdir Belgesi Vermeye Yetkili Amirlerce Verilmiş Olan Teşekkür Belgeleri Değerlendirilecektir.Her Türden Aynı Yılda Verilmiş Birden Fazla Belge Varsa Her Bir Türden Sadece Birer Tanesi Değerlendirilecektir. a) Teşekkür 2
b) Takdirname 3
c) Aylıkla ödül 4

Şeklinde kalmıştır. Oysa ki 657 sayılı kanunda yapılan değişikliğe göre Aylıkla ödül, Takdir ve Teşekkür Belgeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetici atamada bu belgeleri saymayan MEB şimdi bu belgeleri sayar pozisyondadır. Sayılıp sayılmamasını tartışmıyoruz fakat aynı bakanlıkta iki farklı atamada farklı uygulamaların ne kadar doğru olduğunu kamuoyuna sunuyoruz.

Hata burada da bitmiyor kanunla kaldırılan ödüller puan olabiliyor fakat onun yerine gelen Başarı belgeleri puan olarak değerlendirilmemektedir.

Bakanlığa bir soru daha: Okul yada il/ilçe müdürlükleri sınava giren tüm öğretmenlerin başvurularını kabul edecekler midir? Yoksa kılavuzun 10.maddesinde yer alan hükme göre ?hâlen söz konusu eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler? in başvurularını ret mi edeceklerdir? Kılavuzları MEBBİS’mi olacaktır? Kılavuz yerine geçen açıklamanız mı? Yoksa kılavuzluk için karga mı bulunacaktır?

Son soru: Bu soruyu öğretmenler adına soruyoruz ve sorumlu yöneticilik,yapılan işe, temsil edilen makama, daha da önemlisi yöneticilerin kendilerine saygının gereği olarak cevap bekliyoruz. Anadolu Lisesi atamalarını bu kadar karışık hale getirmekte ki maksadınız ile bundan sonraki süreçte (yani bu atamalardan sonra) Anadolu Liselerine atamadaki stratejiniz nedir?

Bunu açıklamanız sizi paklamaya yetmeyecekse de ak kalmanıza bir süre daha yardımcı olabilecektir?. Böylece bu kısa sürede kafalardaki sorular ile öğretmenlerdeki tedirginlikleri gidermeye yardımcı olmanız mümkün olacaktır.

Saygılarımla?

Maksut BALMUK
Eğitim Yöneticisi

 

Memurlar.Net - Özel