18 Mart 2023

Ben Hazırım Varım Siz de Var mısınız?

ile Maksut Balmuk

Ülkemiz çok önemli bir süreçten geçmektedir. Tüm halk kesimlerinin ekonomik sorunlarının üstüne deprem ve ardından sel felaketi ile sarsıldık.

Artık bir dönüşüm zamanı ve bu dönüşüm sadece binalarla, yollarla, köprülerle sınırlı değil, ekonomi, yönetim ve kamu kurumları başta olmak üzere tarım, bilim, eğitim, sanat, spor… akla gelen her alanda dönüşüm şart.

14 Mayıs 1997’de öğretmen olarak başladığım kamu görevimden 14 Mayıs 2023’te yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinde milletvekilliği için ayrılmış bulunmaktayım. Adaylık bölgesi olarak yaklaşık 40 yılımın geçtiği İstanbul 3. Bölge olacaktır.

Bu yasağın kalkması gerektiğini savunsam da devlet memurları üzerinde bulunan siyaset yasağı nedeniyle fikrim bilinse de idareye de koz vermemek adına bugüne dek hiçbir siyasi parti ile organik bağım olmamıştır.

Bir öğretmen olarak da devrimci örgütlenme lideri Fakir Baykurt’un “Öğretmen yalvarmaz, öğretmen boyun eğmez, öğretmen el açmaz, öğretmen ders verir!” mirası gereği hareket ettim.

Siyasetin sadece emeklilikte yapılan ve ekonomik güce sahip olanlara ait bir alan olmaması gerektiğine olan inancımla ailemin ve dostlarımın da desteği ile bu yola girdim.

26 yıllık meslek hayatımın tam 21 yılı AKP iktidarları ile geçti. Bu süreçte en çok da eğitim alanında haksızlıkların ve yanlışlıkların karşısında durmaktan, mücadeleden kendimi soyutlamadım. 2006 yılından beri aktif olarak eğitim hukuku, eğitim emekçileri ve eğitimin sorunları başta olmak üzere bir çok konuda internet basını dahil tüm basın mecralarında yüzlerce yazılar yazdım. Bu nedenledir ki bugün ülke genelinde bir öğretmen olarak tüm öğretmenler odalarında ismi bilinen bir öğretmen olmanın onurunu taşıyorum.

En Doğal Soru Hangi Parti?

Evet bu soru en doğal soru. Aday adayı olacağım partinin tanımı beni tanıyanların da bileceği üzere net!… Bu partinin; tüm cumhuriyet kazanımlarını adeta yok eden, laiklikle, Atatürk devrimleri ile sorunu olan, ülkede bırakın konuşmayı, eylemin, protestonun hatta gülmenin dahi imkansızlaştığı bir ortamın yaratıcısı mevcut iktidarın ve ittifakının olmayacağı açık. Ülkemizde sanat yok, mizah yok, hukuk kağıt üstünde, liyakat itaat ile eşdeğer olmuş durumdadır. Bunun mimarı da 21 yıllık iktidarlardır. Tek adam tarafından yönetilen bir sistem ülkemize uygun/layık olmadığı gibi Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılına yakışan bir sistem de değildir.

Bu nedenle;

Cumhuriyet kazanımlarına sahip çıkan,

Atatürk devrimlerinin savunucusu olan,

Aklı ve bilimi önceleyen,

Ülkenin her yönüyle yeniden inşası için proje üreten, bu konuda güven veren,

Çocuklarımızın geleceği için laik, demokratik, bilimsel ve kamusal eğitimi savunan,

Tam bağımsız Türkiye mücadelesine inanıp emperyalizmin karşısında duran,

Sorunlu değil sorumlu yönetim anlayışı ile hareket eden,

Her alanda itaati değil liyakati esas alan,

Örgütlü toplumun demokrasinin vazgeçilmez olduğuna inanan ve örgütlenme önündeki engellerin kaldırılması mücadelesi veren,

Emekten, emekçiden yana tavır koyan, demokrasiden, insan haklarından, barıştan, özgürlükten korkmayan, ses kısmayan, ekran karartmayan, aksine savunan,…

Ben Hazırım Varım Siz de Var mısınız?

Maksut BALMUK kimdir?

1971 Rize/Pazar doğumlu

Adalet ön lisans

Astronomi ve Uzay Bilimleri ile Kamu Yönetimi Lisans

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans diplomalarına sahip.

Eğitim emekçileri ve eğitimin sorunları ile hukuki değerlendirme içerikli yüzlerce makalesi bulunmaktadır.

15 yıl Eğitim Kurumu Yöneticiliği yaptı.

5 yıl Eğitim-İş Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu.

Yaşadıklarımdan Öğrendiklerim(Adalet-Eğitim-Mücadele-Bilgi) adlı kitabı bulunmaktadır.

Matematik Öğretmeni olarak görev yapmakta iken bugün itibariyle ayrılmıştır.

Öğretmen Esra Sir BALMUK’un eşi ve oğlu Aren’in babasıdır.

Evet özellikle de alanım olan eğitim ile ilgili son 21 yılda düşünerek, eleştirerek, baskılardan korkmadan, soruşturmalardan yılmadan, yazarak, aşama aşama sorunlardan çözümlere kadar her konuya hakim olduğumu belirtir, yönetim tecrübemle, öğretmen kimliğimle, eğitim, öğretim ve bilim emekçilerinin, geleceğimiz öğrencilerin, mecliste; sesi, nefesi sorunlarının çözücüsü olacağıma olan inanç ve kararlılığımla;

Ben Hazırım Varım Siz de Var mısınız?

Atatürk’ümüzün de dediği gibi “Ulusları kurtaranlar, yalnız ve ancak öğretmenlerdir.”
Çünkü öğretmen aydındır, öğretmen yol göstericidir, öğretmen ulusuna olan sorumluluğu ile her alanda olmalıdır.

Maksut BALMUK

Öğretmen